Địa LýLớp 11

Vị thế của EU trong nền kinh tế thế giới

Câu hỏi: Vị thế của EU trong nền kinh tế thế giới

Trả lời:

Vị thế của EU trong nền kinh tế thế giới

Bạn đang xem: Vị thế của EU trong nền kinh tế thế giới

1. Trung tâm kinh tế hàng đầu thế giới

– Hình thành nên thị trường chung và sử dụng cùng đồng tiền Euro. EU trở thành trung tâm kinh tế hàng đầu thế giới.

– Vẫn có sự chênh lệch về trình độ giữa các nước.

2. Tổ chức thương mại hàng đầu

– Kinh tế EU phụ thuộc nhiều vào xuất nhập khẩu.

– Các nước dỡ bỏ thuế quan với nhau và có chung 1 mức thuế.

– EU dẫn đầu thế giới về thương mại.

– EU là bạn hàng lớn nhất của các nước đang phát triển.

– EU hạn chế nhập nhiều mặt hàng công nghiệp và trợ giá cho nông sản.

Cùng THPT Ninh Châu tìm hiểu thêm về Liên minh Châu âu EU các em nhé!

I. Quá trình hình thành và phát triển của liên minh châu Âu EU

1. Sự ra đời và phát triển

– Sau chiến tranh thế giới II, các nước Tây Âu tăng cường liên kết.

– Năm 1951 thành lập cộng đồng Than và Thép châu Âu. Gồm các nước: Pháp, Đức, Ý, Bỉ, Hà Lan, Lucxămbua.

– 1957: cộng đồng kinh tế châu Âu (EEC).

– 1958: cộng đồng nguyên tử.

– 1967: thống nhất 3 tổ chức trên thành cộng đồng châu Âu (EC).

– 1993, đổi tên thành Liên minh châu Âu (EU).

– Từ 6 nước ban đầu (1957) đến 2007 là 28 nước.

[CHUẨN NHẤT] Vị thế của EU trong nền kinh tế thế giới

2. Mục đích và thể chế

– Mục đích:

+ Xây dựng và phát triển một khu vực tự do lưu thông hàng hóa, dịch vụ, con người, tiền vốn giữa các nước thành viên.

+ Tăng cường hợp tác, liên kết kinh tế, luật pháp, an ninh và ngoại giao.

– Các cơ quan đầu não của EU:

+ Hội đồng châu Âu

+ Nghị viện châu Âu

+ Hội đồng bộ trưởng EU

+ Ủy ban Liên minh châu Âu

→ Những cơ quan này quyết định các vấn đề quan trọng về kinh tế và chính trị.

3. Mục đích liên kết, hợp tác:

Hợp tác, liên minh chặt chẽ về kinh tế, tiền tệ và chính trị, an ninh chung (xác định luật công dân châu Âu, chính sách đối ngoại và an ninh chung, Hiến pháp chung…)

4. Tổ chức và hoạt động:

* Tổ chức:

– Liên minh châu Âu (EU) bao gồm 5 cơ quan chính là: Hội đồng Châu âu, Hội đồng bộ trưởng, Ủy ban Châu âu, quốc hội Châu Âu, Tòa án Châu Âu và một số ủy ban chuyên môn khác.

* Hoạt động:

– Từ năm 1991 – 2000, Liên minh châu Âu (EU) có những hoạt động chính như:

+ 6/1979: Bầu cử Nghị viện châu Âu đầu tiên.

+ 3/1995: Hủy bỏ việc kiểm soát đi lại của công dân EU qua biên giới của nhau.

+ 01/01/1999: Đồng tiền chung châu Âu được đưa vào sử dụng, đồng EURO.

+ 1990: Quan hệ Việt Nam – EU được thiết lập và phát triển trên cơ sở hợp tác toàn diện.

+ 7/1995: EU và Việt Nam ký Hiệp Định hợp tác toàn diện.

* Đánh giá:

=> Liên minh châu Âu được đánh giá là tổ chức liên kết kinh tế, chính trị khu vực lớn nhất thế giới, với những hoạt động hiệu quả, chiếm ¼ GDP kinh tế thế giới.

II. Vị thế của EU trong nền kinh tế thế giới

1. Trung tâm kinh tế hàng đầu thế giới

– Hình thành nên thị trường chung và sử dụng đồng tiền chung (Euro) → EU trở thành trung tâm kinh tế hàng đầu thế giới.

– Tuy nhiên vẫn có sự chênh lệch về trình độ giữa các nước thành viên.

2. Tổ chức thương mại hàng đầu thế giới

– Kinh tế EU phụ thuộc nhiều vào xuất nhập khẩu.

– Các nước dỡ bỏ thuế quan với nhau và có chung một mức thuế.

– EU dẫn đầu thế giới về thương mại.

– EU là bạn hàng lớn nhất của các nước đang phát triển.

– EU hạn chế nhập nhiều mặt hàng công nghiệp và trợ giá cho nông sản.

Đăng bởi: THPT Ninh Châu

Chuyên mục: Lớp 11, Địa Lý 11

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button