GDQPLớp 12

Trong quá trình tập hợp, hình thức đội hình nào dưới đây phải thực hiện điểm số?

Câu hỏi: Trong quá trình tập hợp, hình thức đội hình nào dưới đây phải thực hiện điểm số?

A. Đội hình trung đội 1 hàng dọc.

B. Đội hình trung đội 2 hàng dọc.

Bạn đang xem: Trong quá trình tập hợp, hình thức đội hình nào dưới đây phải thực hiện điểm số?

C. Đội hình tiểu đội 2 hàng dọc.

D. Đội hình tiểu đội 2 hàng ngang.

Trả lời:

Đáp án đúng: A. Đội hình trung đội 1 hàng dọc.

Trong quá trình tập hợp, hình thức đội hình trung đội 1 hàng dọc phải thực hiện đếm số phải thực hiện điểm số.

Cùng THPT Ninh Châu tìm hiểu thêm về đội ngũ đơn vị nhé!

I. Đội ngũ tiểu đội

1. Đội hình tiểu đội hàng ngang

    Đội hình tiểu đội hàng ngang gồm có: Đội hình tiểu đội hàng ngang và đội hình tiểu đội 2 hàng ngang. Thứ tự các bước chỉ huy đội hình tiểu đội hàng ngang gồm: Tập hợp: Điểm số, Chính đốn hàng ngũ; Giải tán (đội hình tiểu đội 2 hàng ngang không điểm số).

Bước 1: Tập hợp

– Khẩu lệnh: “Tiểu đội X thành 1 (2) hàng ngang – TẬP HỢP”.

– Nghe dứt động lệnh “TẬP HỢP”, các chiến sĩ im lặng, nhanh chóng chạy vào vị trí tập hợp đứng bên trái tiểu đội trưởng thành 1 (2) hàng ngang, đứng dũng gián cách 70cm (tính từ giữa hai gót chân của hai người đứng canh nhanh hoặc cách nhau 20 cm .

Bước 2: Điểm số

– Khẩu lệnh: “ĐIỂM SỐ”.

– Tiểu đội đang đứng nghỉ, nghe khẩu lệnh “ĐIỂM SỐ”, các chiến sĩ thứ tự từ bên phải sang bên trái về tư thế đứng nghiêm, hò rõ số của mình, đóng thời quay mặt sang bên trái 45″; khi điểm số xong quay mặt trở lại. Lần lượt điểm Số từ 1 cho đến hết tẩy dội, người đứng cuối cùng của hàng điểm số không quay mặt, điểm số xong, hồ “HẾT”.

– Tiểu đội 2 hàng ngang không điểm số.

Bước 3: Chỉnh đốn hàng ngũ

– Khẩu lệnh: “Nhìn bên phải (trái) THẲNG”

– Dứt động lệnh “THẲNG”, chiến sĩ làm chuẩn (người đứng đầu hàng bên phải hoặc bên trái đội hình) vẫn nhìn thẳng, các chiến sĩ còn lại quay mặt hết cỡ sang bên phải (trái), xê dịch lên (xuống) để gióng hàng và điều chỉnh gián cách. 

– Nghe dứt động lệnh “THÔI”, các chiến sĩ quay mặt trở lại hướng cũ, mắt nhìn thẳng, đứng nghiêm, không xê dịch vị trí đứng.Nếu chiến sĩ nào đứng chưa thẳng hàng, tiểu đội trưởng dùng khẩu lệnh “Đồng chỉ (số) … LÊN (XUỐNG). Khi thấy các chiến sĩ đã đứng thẳng hàng, tiểu đội trưởng bố “ĐƯỢC”. .

Bước 4: Giải tán.

– Khẩu lệnh: “GIẢI TÁN”.

– Dứt động lệnh “GIẢI TÁN”, các chiến sĩ trong hàng nhanh chóng tản ra. Nếu đang đứng ở tư thế nghỉ phải trở về tư thế đứng nghiêm rói mới tần ra.

2. Đội hình tiểu đội hàng dọc

  Đội hình tiểu đội hàng dọc gồm: Tiểu đội 1 hàng dọc và 2 hàng dọc, có các bước: 

Các bước tập hợp gồm:

+ Bước 1: Tập hợp đội hình: Khẩu lệnh: “Tiểu đội X thành 1 (2) hàng dọc – Tập hợp” .

Trong quá trình tập hợp, hình thức đội hình nào dưới đây phải thực hiện điểm số? (ảnh 2)

+ Bước 2: Điểm số

+ Bước 3: Chỉnh đốn hàng ngũ: Khẩu lệnh: “Nhìn bên phải (trái) – Thẳng”.

+ Bước 4: Giải tán: Khẩu lệnh: “Giải tán

II. Đội ngũ trung đội

1. Đội hình trung đội hàng ngang

Bước 1: Tập hợp

– Khẩu lệnh: “Tiểu đội X thành 1 (2) hàng ngang – Tập hợp”

– Hô khẩu lệnh xong, tiểu đội trưởng quay về hướng định tập hợp đứng nghiêm làm chuẩn. Nghe khẩu lệnh ” Tiểu đội X”, toàn tiểu đội tiểu quay mặt về phía tiểu đội trưởng, đứng nghiêm chờ lệnh. Nghe dứt động lệnh” Tập hợp”, các chiến sĩ nhanh chóng im lặng, chạy vào vị trí tập hợp đứng bên trái tiểu đội trưởng thành 1 (2) hàng ngang.

Bước 2: Điểm số

– Khẩu lệnh: “Điểm số

– Tiểu đội đang đứng nghi, nghe khẩu lệnh “Điểm số”, các chiến sĩ thứ tự từ phải sang trái trở về tư thế đứng nghiêm, hô rõ số của mình, đồng thời quay mặt sang bên trái 45 khi điểm số xong quay mặt trở lại. Lần lượt điểm số từ 1 cho đến hết tiểu đội người đứng cuối cùng của hàng khi điểm số không phải quay mặt, sau khi điểm số xong hô “Hết”

Bước 3: Chỉnh đốn hàng ngũ.

– Khẩu lệnh: “Nhìn bên phải (trái) -THẲNG”. 

– Động tác của trung đội trưởng và cán bộ, chiến sĩ cơ bản như trong đội hình tiểu đội hàng ngang. 

Bước 4: Giải tán

Như đội hình tiểu đội

2. Đội hình trung đội hàng dọc

Bước 1: Tập hợp

– Khẩu lệnh: “Trung đội X thành 1 (2; 3) hàng dọc – TẬP HỢP”.

– Dứt động lệnh “TẬP HỢP”. phó trung đội trưởng nhanh chóng chạy vào dọc, đứng sau trung đội trưởng. Đội hình trung đội 1 hàng dọc, đứng sau phó trung đội trưởng lần lượt là tiểu đội 1; 2; 3, mỗi tiểu đội 1 hàng dọc.

Bước 2: Điểm số

– Khẩu lệnh: “Điểm số” hoặc “Từng tiểu đội điểm số”

– Trung đội 1 hàng dọc: Nghe dứt khẩu lẹnh “ĐIỂM SỐ”, toàn trung đội điểm số từ 1 đến hết.

Bước 3: Chỉnh đốn hàng ngũ Khẩu lệnh “Nhìn trước – THẲNG”.

   Đội hình trung đội 2 hàng dọc, khi nghe dứt động lệnh “THẲNG”, phó trung đội trưởng và các tiểu đội trưởng qua trái 1/2 bước, đứng trước chính giữa đội hình tiểu đội của mình. Đội hình trung đội 3 hàng dọc, phó trung đội trưởng qua trái 1 bước, đứng trước chính giữa đội hình trung đội.

Khi chỉnh đốn hàng ngũ, trung đội trưởng đi về phía đầu đội hình, cách người đứng đầu từ 3-5 bước để kiểm tra hàng

Bước 4: Giải tán

Như đội hình tiểu đội.

Đăng bởi: THPT Ninh Châu

Chuyên mục: Lớp 12, GDQP 12

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button