Lớp 11Sinh Học

Trình bày quá trình thụ tinh kép ở thực vật

Câu hỏi: Trình bày quá trình thụ tinh kép ở thực vật

Trả lời:

Quá trình thụ tinh kép ở thực vật xảy ra như thế nào?

Bạn đang xem: Trình bày quá trình thụ tinh kép ở thực vật

Hạt phấn nảy mầm tạo thành ống phấn, trong ống phấn có chứa nhân sinh dưỡng và nhân sinh sản. Khi tới lỗ noãn thì nhân sinh dưỡng mất đi, còn lại nhân sinh sản. Nhân sinh sản nguyên phân một lần cho 2 giao tử đực

– 1 giao tử đực kết hợp với noãn cầu → hợp tử 2n → hạt

– 1 giao tử đực kết hợp với nhân lưỡng bội 2n → hợp tử 3n → phôi nhũ

Cùng THPT Ninh Châu tìm hiểu thêm về Sinh sản hữu tính ở thực vật nhé!

I. Khái niệm sinh sản hữu tính

Sinh sản hữu tính là hình thức sinh sản có sự kết hợp của giao tử đực và giao tử cái

Đặc trưng:

– Có quá trình hình thành và hợp nhất giao tử đực và giao tử cái, có sự trao đổi chất, tái tổ hợp của hai bộ gen

– Luôn gắn với giảm phân tạo giao tử

Ưu việt hơn sinh sản hữu tính:

– Tăng khả năng thích nghi của thế hệ sau đối với môi trường sống

– Tạo sự đa dạng di truyền cung cấp nguyên liệu phong phú cho chọn lọc tự nhiên và tiến hóa

II. Sinh sản hữu tính ở thực vật có hoa

1. Cấu tạo hoa

Gồm cuống hoa, đế hoa, đài hoa, tràng hoa, nhị và nhụy.

Trình bày quá trình thụ tinh kép ở thực vật (ảnh 2)

2. Quá trình hình thành hạt phấn và túi phôi

a. Hình thành hạt phấn

Tế bào trong bao phấn (2n) giảm phân tạo ra 4 bào tử đực đơn bội (n), mỗi tế bào (n) lại nguyên phân tạo 1 hạt phấn (n).

b. Hình thành túi phôi

Tế bào noãn (2n) giảm phân tạo 4 tế bào (n), 3 tế bào tiêu biến và 1 tế bào nguyên phân tạo túi phôi chứa 8 tế bào (gồm 3 tế bào đối cực, 2 tế bào kèm, 1 tế bào trứng và 2 nhân cực) (thể giao tử cái).

Trình bày quá trình thụ tinh kép ở thực vật (ảnh 3)

III. Qúa tình thụ phấn và thụ tinh

a. Thụ phấn

– Khái niệm: Thụ phấn là là quá trình vận chuyển hạt phấn từ nhị đến núm nhụy.

– Có 2 hình thức thụ phấn: Tự thụ phấn (hạt phấn của hoa cây nào thụ phấn cho hoa cây đó) và thụ phấn chéo (hạt phấn của cây này thụ phấn cho hoa của cây khác cùng loài).

– Thực vật hạt kín thụ phấn nhờ côn trùng, nước, gió, chim hoặc người.

b. Thụ tinh

Thụ tinh là sự hợp nhất của nhân giao tử đực với nhân của tế bào trứng trong túi phôi để hình thành nên hợp tử (2n), khởi đầu của cá thể mới.

Quá trình thụ tinh kép: Tế bào ống phấn trong hạt phấn nảy mầm tạo ra ống phân. Ống phấn sinh trưởng xuyên qua vòi nhụy, qua lỗ túi phôi vào túi phôi → giải phóng 2 giao tử, một giao tử (n) hợp nhất với tế bào trứng tạo thành hợp tử (2n), một nhân còn lại (n) hợp nhất với nhân cực (2n) ở trung tâm túi phôi tạo thành nhân tam bội (3n), phát triển thành nội nhũ cung cấp dinh dưỡng cho phôi.

+ Giao tử đực 1 (n) + trứng (noãn cầu) (n) → hợp tử (2n)

+ Giao tử đực 2 (n) + nhân cực (2n) → nhân nội nhũ (3n)

c. Quá trình hình thành túi phôi và thụ tinh kép 

Ý nghĩa của thụ tinh kép: hình thành bộ phận dữ trữ chất dinh dưỡng để nuôi phôi phát triển cho đến khi hình thành cây non có khả năng tự dưỡng bảo đảm cho thế hệ con khả năng thích nghi cao với sự biến đổi của điều kiện môi trường để duy trì nòi giống.

IV. Quá trình hình thành hạt, quả

Hạt là do noãn được thụ tinh phát triển thành. Hạt chứa phôi và có nội nhũ hoặc không có nội nhũ

Quả là do bầu nhụy sinh trưởng dày lên chuyển hóa thành. Quả được hình thành không qua thụ tinh noãn gọi là quả đơn tính

Quá trình chín của quả bao gồm những biến đổi về mặt sinh lí, sinh hóa làm cho quả chín có độ mềm, màu sắc, hương vị hấp dẫn thuận lợi cho sự phát tán của hạt

Đăng bởi: THPT Ninh Châu

Chuyên mục: Lớp 11, Sinh 11

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button