Lớp 11Vật Lý

Trắc nghiệm Vật lý 11 Bài 24. Suất điện động cảm ứng

Bài 24. Suất điện động cảm ứng

Đề trắc nghiệm

Câu 1: Nguyên nhân gây ra suất điện động cảm ứng trong thanh dây dẫn chuyển động trong từ trường là:

A. Lực hoá học tác dụng lên các êlectron làm các êlectron dịch chuyển từ đầu này sang đầu kia của thanh.

B. Lực Lorenxơ tác dụng lên các êlectron làm các êlectron dịch chuyển từ đầu này sang đầu kia của thanh.

Bạn đang xem: Trắc nghiệm Vật lý 11 Bài 24. Suất điện động cảm ứng

C. Lực ma sát giữa thanh và môi trường ngoài làm các êlectron dịch chuyển từ đầu này sang đầu kia của thanh.

D. Lực từ tác dụng lên đoạn dây dẫn không có dòng điện đặt trong từ trường làm các êlectron dịch chuyển từ đầu này sang đầu kia của thanh.

Câu 2: Phát biểu nào sau đây là đúng?

A. Một thanh dây dẫn chuyển động thẳng đều trong một từ trường đều sao cho thanh luôn nằm dọc theo một đường sức điện thì trong thanh xuất hiện một điện trường cảm ứng.

B. Một thanh dây dẫn chuyển động dọc theo một đường sức từ của một từ trường đều sao cho thanh luôn vuông góc với đường sức từ thì trong thanh xuất hiện một điện trường cảm ứng.

C. Một thanh dây dẫn chuyển động cắt các đường sức từ của một từ trường đều sao cho thanh luôn vuông góc với đường sức từ thì trong thanh xuất hiện một điện trường cảm ứng.

D. Một thanh dây dẫn chuyển động theo một quỹ đạo bất kì trong một từ trường đều sao cho thanh luôn nằm dọc theo các đường sức điện thì trong thanh xuất hiện một điện trường cảm ứng.

Câu 3: Máy phát điện hoạt động theo nguyên tắc dựa trên:

A. Hiện tượng mao dẫn.                          B. Hiện tượng cảm ứng điện từ.

C. hiện tượng điện phân.                        D. Hiện tượng khúc xạ ánh sáng.

Câu 4: Một thanh dây dẫn dài 20 (cm) chuyển động tịnh tiến trong từ trường đều có B = 5.10-4 (T). Vectơ vận tốc của thanh vuông góc với thanh, vuông góc với vectơ cảm ứng từ và có độ lớn 5 (m/s). Suất điện động cảm ứng trong thanh là:

A. 0,05 (V).             B. 50 (mV).                  C. 5 (mV).             D. 0,5 (mV).

Câu 5: Một thanh dẫn điện dài 40 (cm), chuyển động tịnh tiến trong từ trường đều, cảm ứng từ bằng 0,4 (T). Vectơ vận tốc của thanh vuông góc với thanh và hợp với các đường sức từ một góc 300, độ lớn v = 5 (m/s). Suất điện động giữa hai đầu thanh là:

A. 0,4 (V).            B. 0,8 (V).                C. 40 (V).              D. 80 (V).

Câu 6: Một thanh dẫn điện dài 40 (cm), chuyển động tịnh tiến trong từ trường đều, cảm ứng từ bằng 0,4 (T). Vectơ vận tốc của thanh vuông góc với thanh và hợp với các đường sức từ một góc 300. Suất điện động giữa hai đầu thanh bằng 0,2 (V). Vận tốc của thanh là:

A. v = 0,0125 (m/s).          B. v = 0,025 (m/s).           C. v = 2,5 (m/s).              D. v = 1,25 (m/s).

Câu 7: Khi chon am châm chuyển động qua một mạch kín, trong mạch xuất hiện dòng điện cảm ứng. Điện năng của dòng điện được chuyển hoá từ:

A. hoá năng          B. quang năng              C. cơ năng             D. nhiệt năng

Câu 8: Một nam châm thẳng có từ trường hướng vào long ống dây. Trong trường hợp nào dưới đây suất điện động trong ống dây lớn nhất?

A. Nam châm tiến lại gần ống dây với tốc độ v

B. Ống dây tiến lại gần nam châm với tốc độ v

C. Nam châm và ống dây tiến ra xa với tốc độ v

D. Nam châm và ống dây tiến lại gần nhau với tốc độ v

Câu 9: Một khung dây dẫn diện tích S đặt vuông góc với đường sức của từ trường đều có cảm ứng từ B. Nếu trong 2s cảm ứng từ giảm đi một nửa thì suất điện động cảm ứng trong khung có độ lớn là:

A. ec=BS             B.ec=BS/2              C. ec=BS/4              D. ec=2BS

Câu 10: Một khung dây phẳng, diện tích 20cm2, gồm 10 vòng dây đặt trong từ trường đều có độ lớn cảm ứng từ B=2.10-4T, góc giữa và vecto pháp tuyến của mặt phẳng khung dây là 600. Làm cho từ trường giảm đều về 0 trong thời gian 0,01s. Độ lớn của suất điện động cam rứng sinh ra trong khung dây là:

A. 2.10-2V             B. 2.10-4V               C. 2V            D. 2.10-6V

Câu 11: Khi từ rường qua một cuộn dây gồm 100 vòng dây biến thiên, suất điện động cảm ứng xuất hiện trên mỗi vòng dây là 0,02mV. Suất điện động cảm ứng xuất hiện trên cuộn dây có giá trị là:

A. 2mV               B. 0,2mV               C. 20mV             D. 2V

Câu 12: Một khung dây dẫn tròn có diện tích 60cm2, đặt tỏng từ trường đều. Góc giữa và mặt phẳng khung dây là 300. Trong thời gian 0,01s từ trường tăng đều từ 0 lên 0,02T. suất điện động cảm ứng xuất hiện trong vòng dây có độ lớn là 0,6V. Khung dây trên gồm:

A. 173 vòng             B. 1732 vòng            C. 100 vòng           D. 1000 vòng

Hướng dẫn giải và đáp án

Câu

1

2

3

4

5

6

Đáp án

B

C

B

D

A

C

Câu

7

8

9

10

11

12

Đáp án

C

D

C

D

A

C

Câu 8: D

Vì trường hợp này tốc độ biến thiên của từ thong là lớn nhất

Câu 9: C

Câu 10: D

Trắc nghiệm Vật lý 11 Bài 24. Suất điện động cảm ứng

Câu 11: A

Ec=Nec=100.0,02=2mV

Câu 12: C

Trắc nghiệm Vật lý 11 Bài 24. Suất điện động cảm ứng

Xem tiếp: Trắc nghiệm Vật lý 11: Bài 25. Tự cảm

Đăng bởi: THPT Ninh Châu

Chuyên mục: Lớp 11, Vật Lý 11

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button