Lớp 10TIn Học

Trắc nghiệm Tin học 10: Bài 22 (có đáp án) | Giải bài tập SGK Tin học 10

Bài 22. Một số dịch vụ cơ bản của Internet

  Câu 1: Web động là các trang Web:

  A. Mở ra khả năng tương tác giữa người dùng và máy chủ

  Bạn đang xem: Trắc nghiệm Tin học 10: Bài 22 (có đáp án) | Giải bài tập SGK Tin học 10

  B. Có thể có nhiều video, ảnh động…

  C. Có nhiều trang liên kết đến trang chủ Home pase

  D. Một ý kiến khác

  Đáp án : A

  Giải thích :

  Web động là các trang Web mở ra khả năng tương tác giữa người dùng và máy chủ chứa trang Web. Cơ chế hoạt động là mỗi khi có yêu cầu từ máy người dung, máy chủ sẽ thực hiện tìm kiếm dữ liệu và tạo trang web có nội dung theo đúng yêu cầu rồi gửi về máy người dùng.

  Câu 2: WWW là từ viết tắt của từ nào:

  A. world wide web

  B. wide world web

  C. wesite world web

  D. wide with world

  Đáp án : A

  Giải thích :

  WWW là từ viết tắt của từ world wide web. Hệ thống WWW được cấu thành từ các trang Web và được xây dựng trên giao thức truyền tin đặc biệt HTTP dùng tìm kiếm các trang Web, tài nguyên…

  Câu 3: Thế nào là ngôn ngữ siêu văn bản?

  A. Là một ngôn ngữ siêu lập trình do Microsoft viết ra

  B. Là ngôn ngữ dùng giao tiếp giữa các máy tính trong mạng

  C. Là văn bản tích hợp văn bản, hình ảnh, âm thanh, video…

  D. Tất cả các đáp án trên

  Đáp án : C

  Giải thích :

  Ngôn ngữ siêu văn bản là văn bản tích hợp văn bản, hình ảnh, âm thanh, video…và các liên kết tới các siêu văn bản khác.

  Câu 4: Chọn một câu đúng:

  A. Chỉ có người gửi thư mới có quyền truy nhập tệp đính kèm trong thư đã gửi đi.

  B. Khi chưa có thư phản hồi ta khẳng định người nhận chưa nhận được thư

  C. Trong thư điện tử có đính kèm tệp, người gửi có thể nêu giải thích ngắn gọn về một số đặc điểm của tệp

  D. Trong hộp thư (Inbox) không thể có thư của người không quen

  Đáp án : C

  Giải thích :

  Trong thư điện tử có đính kèm tệp, người gửi có thể nêu giải thích ngắn gọn về một số đặc điểm của tệp trong phần nội dung.

  Câu 5: Giao thức truyền tin siêu văn bản viết tắt là:

  A. HTML

  B. WWW

  C. HTTP

  D. TCP/IP

  Đáp án : C

  Giải thích :

  Giao thức truyền tin siêu văn bản viết tắt là HTTP (Hyper Text Transfer Protocol).

  Câu 6: Phải biểu nào sau đây là sai:

  A. Mỗi máy chỉ cần cài đặt một phần mềm chống virut là có thể tìm và diệt tất cả các loại virus

  B. Không có phần mềm diệt virus nào có thể tìm và diệt tất cả các loại virus

  C. Những người đưa virus lên mạng nhằm mục đích phá hoại là vi phạm pháp luật

  D. Hiện nay có nhiều phần mềm diệt virus miễn phí người dùng có thể download sử dụng nó

  Đáp án : A

  Giải thích :

  Hiện nay có nhiều phần mềm diệt virus miễn phí người dùng có thể download sử dụng nó và không có phần mềm diệt virus nào có thể tìm và diệt tất cả các loại virus. Những người đưa virus lên mạng nhằm mục đích phá hoại là vi phạm pháp luật.

  Câu 7: Trình duyệt Web là:

  A. Chương trình giúp người dùng giao tiếp với hệ thống WWW, để truy cập đến các trang Web

  B. Là chương trình duyệt và loại bỏ các Web có nội dung xấu

  C. Là một thư mục của hệ điều hành Windows

  D. Tất cả các đáp án trên

  Đáp án : A

  Giải thích :

  Trình duyệt Web là chương trình giúp người dùng giao tiếp với hệ thống WWW: truy cập đến các trang Web, tương tác với các máy chủ trong hệ thống WWW và các tài nguyên khác của Internet.

  Câu 8: Những nội dung nào dưới đây là quan trọng mà em cần phải biết khi sử dụng Internet:

  A. Nguyên tắc bảo mật khi trao đổi thông tin trên Internet

  B. Các luật bảo quyền liên quan đến sử dụng Internet

  C. Nguy cơ lây nhiễm virus rất cao

  D. Tất cả đều đúng

  Đáp án : D

  Giải thích :

  Khi sử dụng Internet cần phải biết nguyên tắc bảo mật khi trao đổi thông tin trên Internet, các luật bảo quyền liên quan đến sử dụng Internet, các nguy cơ lây nhiễm virus…Vấn đề bảo mật thông tin rất quan trọng trong thời đại Internet.

  Câu 9: Ngôn ngữ đánh dấu siêu văn bản HTML là viết tắt của?

  A. Hyper Text Markup Language

  B. Hyper Text Memory Line

  C. Hyper Transfer Markup Language

  D. Một đáp án khác

  Đáp án : A

  Giải thích :

  Ngôn ngữ đánh dấu siêu văn bản HTML viết tắt của cụm từ “Hyper Text Markup Language” .

  Câu 10: Web tĩnh là các trang Web:

  A. Chỉ có một trang duy nhất

  B. Có nội dung không thay đổi

  C. Không có video hay ảnh động

  D. Một ý kiến khác

  Đáp án : C

  Giải thích :

  Web tĩnh là các siêu văn bản (văn bản được tích hợp văn bản, hình ảnh, âm thanh…) được phát hành trên Internet với nội dung không thay đổi.

  Đăng bởi: THPT Ninh Châu

  Chuyên mục: Lớp 10, Tin Học 10

  Trả lời

  Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

  Back to top button