Lịch SửLớp 10

Trắc nghiệm Lịch Sử 10 Bài 11 (có đáp án): Tây Âu thời hậu kì trung đại | Lịch sử 10

Trắc nghiệm Lịch Sử 10 Bài 11 (có đáp án): Tây Âu thời hậu kì trung đại – Đề 1:

Câu 1. Nguyên nhân sâu xa đưa đến các cuộc phát kiến địa lí là

A. Sự bùng nổ về dân số

B. Đáp ứng nhu cầu của nền sản xuất phát triển

Bạn đang xem: Trắc nghiệm Lịch Sử 10 Bài 11 (có đáp án): Tây Âu thời hậu kì trung đại | Lịch sử 10

C. Thỏa mãn nhu cầu muốn tìm hiểu, khám phá thế giới của con người

D. Con đường giao thương từ Tây Âu sang phương Đông qua Tây Á bị độc chiếm

Câu 2. Nguyên nhân trực tiếp dẫn đến các cuộc phát kiến địa lí là gì?

A. Con đường giao thương từ Tây Âu qua Tây Á sang phương Đông bị người Thổ Nhĩ Kì độc chiếm

B. Khoa học – kĩ thuật, đặc biệt là ngành hàng hải, có những tiến bộ đáng kể,

C. Thương nhân châu Âu có đủ kinh nghiệm cho các chuyến đi xa

D. Do quyết định của các triều đình phong kiến Tây Âu

Câu 3. Việc tìm con đường thông thương giữa châu Âu và phương Đông đặt ra cấp thiết từ khi nào?

A. Thế kỉ XI

B. Thế kỉ XIV

C. Thế kỉ XV

D. Thế kỉ XVI

Câu 4. Tiền đề quan trọng nhất để các cuộc phát kiến địa lí có thể thực hiện được là

A. Sự tài trợ về tài chính của chính phủ các nước Tây Âu

B. Ước mơ chinh phục tự nhiên, lòng ham hiểu biết của con người

C. Khoa học – kĩ thuật, đặc biệt ngành hàng hải, có những tiến bộ đáng kể

D. Thương nhân châu Âu tích lũy được nhiều kinh nghiệm trong các cuộc hành trình sang phương Đông

Câu 5. Quốc gia nào đi tiên phong trong các cuộc phát kiến địa lí?

A. Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha

B. Hi Lạp, Italia

C. Anh, Hà Lan

D. Tây Ban Nha, Anh

Câu 6. Người đã thực hiện chuyến đi đầu tiên vòng quanh thế giới là

A. Ph.Magienlan

B. C.Côlômbô

C. B.Điaxơ

D. Vaxco đơ Gama

Câu 7. Người tìm ra châu lục mới – Châu Mĩ là

A. Vexpuchi

B. Hoàng tử Henri

C. Vaxco đơ Gama

D. C.Côlômbô

Câu 8. Hướng đi của C.Côlômbô có điểm gì khác với các nhà phát kiến địa lí khác

A. Đi xuống hướng nam

B. Đi sang hướng đông

C. Đi về hướng tây

D. Ngược lên hướng bắc

Câu 9. Hãy kết nối tên nhà phát kiến địa lí ở cột bên trái với hành trình phát kiến địa lí ở cột bên phải cho phù hợp

1. Điaxơ

2. C.Côlômbô

3. Vaxcođơ Gama

4. Ph.Magienlan

a) Đi sang hướng tây, đặt chân đến một số đảo thuộc vùng biển Caribê ngày nay

b) Đi qua mũi Hảo Vọng, đền Calicut ở miền Nam Ấn Độ

c) Đến cực Nam châu Phi (mũi Hảo Vọng)

d) Lần đầu tiên đi vòng quanh thế giới bằng đường biển

A. 1 – b, 2 – d, 3 – c, 4 – a

B. 1 – c, 2 – b, 3 – a, 4 – d

C. 1 – a, 2 – b, 3 – c, 4 – d

D. 1 – c, 2 – a, 3 – b, 4 – d

Câu 10. Hệ quả quan trọng nhất của phát kiến địa lí đối với Tây Âu thời hậu kì trung đại là

A. Tìm được nguồn hương liệu và thị trường mới, đáp ứng nhu cầu của nền sản xuất

B. Đem lại những hiểu biết về các vùng đất mới, dân tộc mới

C. Mở mang nhận thức khoa học cho con người

D. Thúc đẩy quá trình khủng hoảng, tan rã của quan hệ sản xuất phong kiến và sự ra đời của chủ nghĩa tư bản ở châu Âu

Câu 11. Hậu quả của các cuộc phát kiến địa lí là

A. Thúc đẩy quá trình tan rã của chế độ phong kiến tập quyền

B. Bắt đầu thời kì đẩy mạnh xâm lược cướp bóc thuộc địa và buôn bán nô lệ da đen

C. Nhiều người đã bỏ mạng trong các cuộc hành trình phát kiến địa lí

D. Các nước châu Âu thời đó chỉ quan tâm đến phát kiến địa lí mà không quan tâm đến phát triển kinh tế trong nước, nền sản xuất bị kéo lùi đến mấy trục năm

Câu 12. Tầng lớp quý tộc, thương nhân châu Âu đã tích lũy số vốn ban đầu bằng nhiều thủ đoạn, ngoại trừ

A. Dùng bạo lực cướp đoạt ruộng đất của nông dân, tước đoạt tư liệu sản xuất của thợ thủ công

B. Cướp bóc thực dân đối với các nước Châu Mĩ, châu Phi và châu Á

C. Đầu tư vốn vào các thuộc địa để phát triển sản xuất, thu lợi nhuận

D. Bóc lột nhân dân lao động trong nước

Câu 13. Để tích lũy vốn, ở Anh đã diễn ra phong trào

A. “Rào đất cướp ruộng”

B. “cừu ăn thịt người”

C. Cải cách tôn giáo

D. Văn hóa Phục hung

Câu 14. Đến đầu thế kỉ XVI, nhiều hình thức tổ chức sản xuất mới xuất hiện ở Tây Âu, ngoại trừ

A. Phường hội

B. Công trường thủ công

C. Công ti thương mại

D. Đồn điện, trang trại

Câu 15. Nét mới trong phương thức bóc lột ở nông thôn thời hậu kì trung đại là

A. Lãnh chúa giao đất cho nông nô cày cấy để thu tô, thuế

B. Thợ thủ công lao động trong các xưởng thủ công của lãnh chúa và nộp hiện vật

C. Nông nô nhận ruộng đất của lãnh chúa phải nộp nhiều thứ thuế

D. Nông nô bị biến thành công nhân nông nghiệp, làm việc cho chủ đất theo chế độ làm công ăn lương

Trắc nghiệm Lịch Sử 10 Bài 11 (có đáp án): Tây Âu thời hậu kì trung đại – Đề 2:

Câu 1: Từ năm 1519 đến năm 1522, Ph. Ma-gien-lan đã

A. dẫn đầu đoàn thám hiểm đi vòng qua cực Nam của châu Phi.

B. dẫn đầu đoàn thủy thủ đến một số đảo thuộc vùng biển Ca-ri-bê.

C. chỉ huy đoàn thuyền đến Ca-li-cút thuộc bờ Tây Nam Ấn Độ.

D. thực hiện chuyến đi đầu tiên vòng quanh thế giới bằng đường biển.

Đáp án: Từ năm 1519 đến năm 1522, Ph. Ma-gien-lan đã thực hiện chuyến đi đầu tiên vòng quanh thế giới bằng đường biển. Đoàn tàu của ông đi vòng quanh điểm cực Nam của Nam Mĩ tiến vào Thái Bình Dương đến Ấn Độ Dương và quay về bờ biển Tây Ban Nha.

Câu 2: Ý nào sau đây thuộc tác động tiêu cực mà các cuộc phát kiến địa lí mang lại?

A. Nảy sinh quá trình cướp bóc thuộc địa và buôn bán nô lệ.

B. Thúc đẩy quá trình khủng hoảng, tan rã của chế độ phong kiến.

C. Thúc đẩy sự ra đời của chủ nghĩa tư bản châu Âu.

D. Chứng minh Trái Đất hình cầu, mở ra những con đường mới.

Đáp án: – Đáp án B, C, D: là tác động tích cực của các cuộc phát kiến địa lí.

– Đáp án A: là tác động tiêu cực mà các cuộc phát kiến địa lí mang lại. Bởi vì thông qua các cuộc phát kiến địa lí, các nước phương Tây tìm ra được những vùng đất mới có điều kiện tự nhiên và vị trí địa lí thuận lợi lại giàu tài nguyên thiên nhiên. Trong khí đó, khi chủ nghĩa tư bản ra đời lại cần những điều này => quá trình xâm chiếm thuộc địa diễn ra. Bên cạnh đó, những con đường mới được tìm ra sẽ giúp các nước mở rộng buôn bán với nhau, ở phương Tây mặt hàng quan trong đó là nô lệ.

Câu 3: Nội dung nào không phản ánh đúng hệ quả tích cực của các cuộc phát kiến địa lý?

A. Khẳng định Trái Đất hình cầu, mở ra những con đường mới, những vùng đất mới.

B. Thúc đẩy quá trình khủng hoảng, tan rã của chế độ phong kiến.

C. Làm nảy sinh quá trình cướp bóc thuộc địa và buôn bán nô lệ.

D. Tăng cường sự giao lưu văn hóa giữa các khu vực.

Đáp án : Các cuộc phát kiến địa lý đã mang lại những hệ quả tích cực như:

– Mở ra trang mới trong tiến trình phát triển của lịch sử loài người: khẳng định Trái Đất hình cầu.

– Mở ra những con đường mới, những vùng đất mới, những dân tộc mới, những kiến thức mới, tăng cường giao lưu văn hóa giữa các châu lục.

– Thị trường thế giới được mở rộng, hàng hải quốc tế phát triển.

– Thúc đẩy quá trình khủng hoảng, tan rã của quan hệ phong kiến và sự ra đời của chủ nghĩa tư bản ở châu Âu.

Câu 4: Giai cấp tư sản mới ra đời ở thời kì nào của lịch sử trung đại phương Tây?

A. giai đoạn sơ kì.

B. giai đoạn thịnh đạt.

C. giai đoạn hậu kì.

D. giai đoạn trung kì.

Đáp án : Lịch sử trung đại phương Tây được chia thành ba thời kì:

– Sơ kì trung đại (V – XI).

– Trung kì trung đại (XI – XV).

– Hậu kì trung đại (XV – XVII).

Giai cấp tư sản mới ra đời ở thời kì hậu kì trung đại.

Câu 5: Đến đầu thế kỉ XVI, ở Tây Âu

A. bắt đầu xuất hiện hình thức kinh doanh tư bản chủ nghĩa

B. diễn ra các cuộc phát kiến địa lí lớn

C. có sự phát triển nhanh chóng của lực lượng sản xuất.

D. khoa học – kĩ thuật có những bước tiến quan trọng.

Đáp án : Đến đầu thế kỉ XVI, ở Tây Âu bắt đầu xuất hiện hình thức kinh doanh tư bản chủ nghĩa.

Câu 6: Nội dung nào không phải là hệ quả của những cuộc phát kiến địa lí?

A. Thị trường thế giới được mở rộng, hàng hải quốc tế phát triển.

B. Tìm ra những con đường mới, vùng đất mới, dân tộc mới.

C. Thúc đẩy quá trình khủng hoảng, tan rã của chế độ phong kiến.

D. Thúc đẩy quá trình toàn cầu hoá diễn ra mạnh mẽ.

Đáp án : Hệ quả của các cuộc phát kiến địa lý:

– Tích cực: Mở ra trang mới trong tiến trình phát triển của lịch sử loài người: Khẳng định Trái Đất hình cầu.

+ Mở ra những con đường mới, những vùng đất mới, những dân tộc mới, những kiến thức mới, tăng cường giao lưu văn hóa giữa các châu lục.

+ Thị trường thế giới được mở rộng, hàng hải quốc tế phát triển.

+ Thúc đẩy quá trình khủng hoảng, tan rã của quan hệ phong kiến và sự ra đời của chủ nghĩa tư bản ở châu Âu.

– Tiêu cực: nảy sinh quá trình cướp bóc thuộc địa và buôn bán nô lệ.

Câu 7: Nguyên nhân trực tiếp dẫn đến các cuộc phát kiến địa lí là gì?

A. Con đường giao thương từ Tây Âu qua Tây Á sang phương Đông bị người A-rập độc chiếm

B. Khoa học – kĩ thuật, đặc biệt là ngành hàng hải, có những tiến bộ đáng kể,

C. Thương nhân châu Âu có đủ kinh nghiệm cho các chuyến đi xa

D. Do quyết định của các triều đình phong kiến Tây Âu

Đáp án : Từ thế kỉ XV, con đường giao lưu buôn bán qua Tây Á và Địa Trung Hải lại do người A-rập độc chiếm. Vấn đề cấp thiết được đặt ra là phải tìm con đường thương mại giữa phương Đông và châu Âu.

=> Tình trạng này đã đặt ra yêu cầu phải thám hiểm, tìm ra những con đường mới phục vụ cho nhu cầu trao đổi buôn bán, đặc biệt là như cầu vàng bạc, hương liệu và thị trường. Đó cũng chính là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến các cuộc phát kiến địa lí được diễn ra.

Câu 8: Nội dung nào không phản ánh đúng mục đích tiến hành các cuộc phát kiến địa lý của các nước Tây Âu ở thế kỉ XV – XVI?

A. Tìm nguồn nguyên liệu, vàng bạc từ các nước phương Đông.

B. Tìm thị trường tiêu thụ hàng hóa ở các nước phương Đông.

C. Tìm con đường giao lưu buôn bán với các nước phương Đông.

D. Khám phá những vùng đất mới ở châu Phi và châu Mĩ.

Đáp án : Từ thế kỉ XV, sản xuất phát triển, nhu cầu cần nguyên liệu, thị trường, vàng bạc tăng lên. Con đường giao lưu buôn bán qua Tây Á và Địa Trung Hải lại do người A-rập độc chiếm. Vấn đề cấp thiết được đặt ra là phải tìm con đường thương mại giữa phương Đông và châu Âu. => Các cuộc phát kiến địa lý diễn ra nhằm giải quyết những vấn đề trên, đây cũng là mục đích chính của các cuộc phát kiến.

Đáp án D: lúc bấy giờ con người đã có những hiểu biết khoa học – kĩ thuật tiến bộ, nhưng họ chưa hề biết còn có những vùng đất mới là châu Phi và châu Mĩ. Khi tiến hành phát kiến địa lý, họ mới tìm ra được những vùng đất mới. Đây không phải là nguyên nhân, mục đích mà là hệ quả của các cuộc phát kiến địa lý.

Câu 9: Tiền đề quan trọng nhất để các cuộc phát kiến địa lí có thể thực hiện được là gì?

A. Sự tài trợ về tài chính của chính phủ các nước Tây Âu

B. Ước mơ chinh phục tự nhiên, lòng ham hiểu biết của con người

C. Khoa học – kĩ thuật, đặc biệt ngành hàng hải, có những tiến bộ đáng kể

D. Thương nhân châu Âu tích lũy được nhiều kinh nghiệm trong các cuộc hành trình sang phương Đông

Đáp án : Từ yêu cầu phải tìm ra những con đường mới để đáp ứng nhu cầu trao đổi và buôn bán. Nhưng nếu không có nền tảng về khoa học – kĩ thuật thì khó có thể hiện thực hóa điều đó. Vào thế kỉ XV, khoa học – kĩ thuật phương Tây đã có những bước tiến quan trọng. Bằng chứng là:

– Các nhà hàng hải hiểu biết nhiều về đại dương, có quan niệm đúng đắn về hình dạng Trái Đất.

– Vẽ được nhiều hải đồ, bản đồ ghi rõ các vùng đất, hòn đảo có cư dân.

– Máy đo góc thiên văn được sử dụng trong việc định hướng giữa đại dương bao la.

– Kĩ thuật đóng tàu có những tiến bộ mới, đóng tàu có bánh lái và hệ thống buồm lớn như tàu Ca-ra-ven.

=> Để thực hiện được các cuộc phát kiến địa lí, sự tiến bộ của khoah học – kĩ thuật, đặc biệt là ngành hàng hải là tiền đề quan trọng nhất.

Câu 10: Lĩnh vực nào thể hiện sự tiến bộ của khoa học – kĩ thuật vào thế kỉXV ở các nước Tây Âu?

A. Sự hiểu biết về địa lí và các châu lục.

B. Sự hiểu biết về địa lí, đại dương và kĩ thuật sử dụng la bàn.

C. Sự hiểu biết về thiên văn học và lịch pháp.

D. Sự hiểu biết về địa lí và thiên văn học.

Đáp án : Những tiến bộ về khoa học – kĩ thuật vào thế kỉ XV ở các nước Tây Âu bao gồm: có hiểu biết về đại dương, có quan niệm đúng đắn về hình dạng Trái Đất; người ta đã vẽ được nhiều bản đồ, hải đồ ghi rõ các vùng đất, các hòn đảo,… Máy đo góc thiên văn, la bàn được sử dụng; kĩ thuật đóng tàu có tiến bộ,…

Câu 11: Những quốc gia nào sau đây đóng vai trò tiên phong trong các cuộc thám hiểm, khám phá những miền đất mới?

A. Pháp và Bồ Đào Nha.

B. Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha.

C. Mĩ và Anh.

D. Philippin và Malaixia

Đáp án : Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha là những nước đi tiên phong trong các cuộc  thám hiểm, khám phá những miền đất mới. 

Câu 12: Nội dung nào dưới đây là một trong những điều kiện của các cuộc phát kiến địa lí?

A. Do sự phát triển của nền kinh tế hàng hoá.

B. Sự gia tăng của dân số

C. Sự phát triển của nền kinh tế nông nghiệp.

D. Con người đã có hiểu biết nhiều về đại dương, hình dạng trái đất.

Đáp án : – Nguyên nhân: Sự phát triển nhanh chóng của lực lượng sản xuất đã làm cho nhu cầu về hương liệu, vàng bạc, thị trường ngày càng tăng. Nhưng từ thế kỉ XV, con đường giao lưu buôn bán qua Tây Á và Địa Trung Hải lại do người A-rập độc chiếm.

– Điều kiện thúc đẩy: khoa học – kĩ thuật đã có những bước tiến quan trọng: có hiểu biết về đại dương, có quan niệm đúng đắn về hình dạng Trái Đất; người ta đã vẽ được nhiều bản đồ, hải đồ ghi rõ các vùng đất, các hòn đảo,… Máy đo góc thiên văn, la bàn được sử dụng; kĩ thuật đóng tàu có tiến bộ,…

Câu 13: Nhà thám hiểm nào đã vòng qua cực Nam của châu Phi đến mũi Hảo Vọng vào năm 1487?

A. C. Cô-lôm-bô.

B. Va-xcô đơ Ga-ma.

C. Ph. Ma-gien-lan.

D. Đi-a-xơ.

Đáp án : Năm 1487, B. Đi-a-xơ (1450 – 1500) là hiệp sĩ “Hoàng gia” đã dẫn đầu đoàn thám hiểm đi vòng quanh cực Nam của châu Phi. Điểm đó được ông đặt tên là mũi Bão Tố, sau gọi là mũi Hảo Vọng.

Câu 14: Va-xcô đơ Ga-ma khi chỉ huy đoàn thuyền Bồ Đào Nha rời cảng Li-xbon là để

A. đi tìm xứ sở hương liệu và vàng bạc phương Đông.       

B. đi vòng quanh thế giới bằng đường biển.

C. đến một số đảo thuộc vùng biển Ca-ri-bê.

D. thám hiểm cực Nam của châu Phi.

Đáp án : Tháng 7-1497, Va-xcô đơ Ga-ma chỉ huy đoàn thuyền Bồ Đào Nha rời cảng Li-xbon, đi tìm xứ sở của hương liệu và vàng bạc phương Đông.

Câu 15: Ma-gien-lan nổi tiếng thế giới với chuyến thám hiểm

A. lênh đênh trên Đại Tây Dương.

B. đi vòng quanh thế giới.

C. đi vòng qua cực Nam của châu Phi.

D. đến bờ Tây Nam của Ấn Độ.

Đáp án : Ph. Ma-gien-lan (1480 – 1521) là người đã thực hiện chuyến đi đầu tiên vòng quanh thế giới bằng đường biển từ năm 1519 đến năm 1522.

Câu 16: Cuộc đấu tranh của giai cấp tư sản chống lại giáo lí Kitô mang nặng những quan điểm lỗi thời của xã hội phong kiến được thể hiện trước hết qua

A. Tư tưởng triết học Ánh sáng.

B. Phong trào văn hóa Phục hưng.

C. Phong trào cách tân văn hóa.

D. Phong trào cải cách Phật giáo.

Đáp án : Giai cấp tư sản khi ra đời bên cạnh việc nhận thức được bản chất của thế giới, giai cấp tư sản đã đứng lên đấu tranh, chống lại giáo lí Kitô mang nặng những quan điểm lỗi thời của xã hội phong kiến. Cuộc đấu tranh trước hết thể hiện qua phong trào văn hóa Phục hưng.

Câu 17: Nội dung nào không phản ánh đúng những nội dung cơ bản của phong trào văn hóa Phục hưng?

A. Lên án, đả kích Giáo hội Kitô và giai cấp thống trị phong kiến.

B. Đòi quyền tự do cá nhân và đề cao giá trị con người.

C. Giải phóng con người khỏi trật tự, lễ giáo phong kiến.

D. Đề cao nội dung và giáo lí Kitô giáo.

Đáp án : Phong trào văn hóa Phục hưng lên án, đả kích Giáo hội Kitô và giai cấp thống trị phong kiến. Đòi quyền tự do cá nhân và đề cao giá trị con người, coi trọng khoa học – kĩ thuật.

Câu 18: Đất nước nào được xem là quê hương của phong trào Văn hóa Phục hưng?

A. Italia.

B. Pháp.

C. Anh.

D. Mĩ

Đáp án : Quê hương của phong trào Văn hóa Phục hưng là Italia. Từ đây, phong trào Văn hóa Phục hưng đã lan sang các nước Tây Âu và trở thành một trào lưu rộng lớn.

Câu 19: Phong trào văn hóa Phục hưng ở Tây Âu diễn ra trong khoảng thời gian từ

A. thế kỉ XIV đến thế kỉ XVII.

B. thế kỉ XV đến thế kỉ XVII.

C. thế kỉ XIII đến đầu thế kỉ XVI.      

D. thế kỉ XV đến cuối thế kỉ XIX.

Đáp án : Phong trào văn hóa Phục hưng ở Tây Âu diễn ra trong khoảng thời gian từ thế kỉ XIV đến thế kỉ XVII.

Câu 20: Ý nào sau đây giải thích không đúng cho luận điểm: Các cuộc phát kiến địa lí đã mở ra một trang mới trong tiến trình phát triển của lịch sử loài người?

A. Khẳng định Trái Đất hình cầu, mở ra những con đường mới.

B. Thị trường thế giới được mở rộng, hàng hải phát triển.

C. Đánh dấu mốc chấm dứt hoàn toàn của quan hệ phong kiến.

D. Tìm ra những dân tộc mới, tăng cường giao lưu văn hóa giữa các châu lục.

Đáp án : Các cuộc phát kiến địa lí có ý nghĩa mở ra một trang mới trong tiến trình phát triển của loài người. Tuy nhiên, nó chưa phải là đấu mốc chấm dứt hoàn toàn của quan hệ phong kiến mà chỉ thúc đẩy quá trình khủng hoảng, tan rã của quan hệ phong kiến và sự ra đời của chủ nghĩa tư bản ở châu Âu.

Câu 21: Bằng chứng nào quan trọng nhất chứng minh cho tác động của các cuộc phát kiến địa lí đối với sự khủng hoảng và tan rã của quan hệ phong kiến?

A. Tấn công mạnh mẽ vào hệ tư tưởng của chế độ phong kiến.

B. Mang về nhiều nguyên liệu, hương liệu quý hiếm.

C. Thúc đẩy sự ra đời của chủ nghĩa tư bản châu Âu.

D. Đời sống của nhân dân lao đông được cải thiện.

Đáp án : Các cuộc phát kiến địa lí đã mở ra những con đường mới, những vùng đất mới, những dân tộc mới, những kiến thức mới. Đặc biệt là thị trường thế giới được mở rộng, kinh tế hàng hóa phát triển. Trong khi đó:

– Đặc trưng của kinh tế trong xã hội phong kiến Tây Âu là kinh tế lãnh địa khép kín, tự cung tự cấp.  Hay nói cách khác là chế độ phong kiến phân quyền, mỗi lãnh chúa giống như những ông vua con, được ban hành quyền miễn trừ

– Kinh tế hàng hòa lại là đặc trưng nổi bật của nền kinh tế tư bản chủ nghĩa, có sự giao lưu, mở rộng mối quan hệ với nhiều quốc gia.

=> Điều này đã thúc đẩy càng nhanh sự khủng hoảng và sụp đổ của chế độ phong kiến Tây Âu (so không còn phù hợp với xu thế phát triển) và sự ra đời của chủ nghĩa tư bản ở Tây Âu.

Câu 22: Giai cấp tư sản khởi xướng phong trào Văn hóa Phục hưng với mục đích nào là quan trọng nhất?

A. Khôi phục tinh hoa văn hóa của Hi Lạp, Rôma cổ đại

B. Lấy lại những giá trị văn hóa đã bị Giáo hội Kitô và chế độ phong kiến vùi dập

C. Đề cao giá trị con người, quyền tự do cá nhân và tri thức khoa học – kĩ thuật

D. Xây dựng nền văn hóa mới của giai cấp tư sản

Đáp án : Giai cấp tư sản khởi xướng phong trào Văn hóa Phục hưng với mục đích quan trọng nhất xây dựng nền văn hóa mới của giai cấp tư sản. Đó là nền văn học được xây dựng trên nền tảng khôi phục những tinh hoa của văn hóa Hi Lạp và Rô -ma và chú trọng khoa học – kĩ thuật, đề cao giá trị con người, đòi quyền tự do cá nhân. Biểu hiện cụ thể cho thành tựu của nền văn hóa ấy như sau:

– Sự nở rộ của nhiều tài năng trong xã hội, đó là những con người “khổng lồ” về tư tưởng, về tính cách, về sự uyên bác đã xuất hiện và mãi mãi toả ánh hào quang trong lịch sử nhân loại: Ra-bơ-le vừa là nhà văn, vừa là nhà y học lớn. Đê-các-tơ không những là nhà toán học xuất sắc mà còn là nhà triết học lớn. Lê-ô-na đơ Vanh-xi là hoạ sĩ thiên tài, cũng là kĩ sư nổi tiếng. Vê-na-dơ là nhà giải phẫu danh tiếng; Cô-péc-ních, Ga-li-lê là những nhà thiên văn có nhiều cống hiến lớn cho ngành Thiên văn học. Bê-cơn, Xpi-nô-da, Đê-các-tơ với những tư tưởng triết học duy vật đã tấn công vào thế giới quan thần bí của Giáo hội, xây dựng thế giới quan duy vật…

– Văn học thời Phục hưng lên án nghiêm khắc Giáo hội Thiên Chúa và tấn công vào trật tự xã hội phong kiến. Giờ đây, thần thánh không phải là trung tâm trong các tác phẩm văn học, giáo điều của nhà thờ không phải là chân lí. Ngược lại, giá trị chân chính của con người được đề cao, tinh thần dân tộc nảy nở. Văn thơ thời Phục hưng còn đề cao khoa học tự nhiên, xây dựng nên một thế giới quan tiến bộ. 

=> Như vậy nền văn hóa mới của giai cấp tư sản là nền văn hóa: đề cao những giá trị tốt đẹp cao quý của con người. Chủ nghĩa nhân văn ngày càng đóng vai trò chi phối trong văn học, nghệ thuật và cả trong mọi lĩnh vực đời sống xã hội. 

Câu 23: Phong trào Văn hóa Phục hưng có tác dụng đích thực gì đối với Châu Âu thời hậu kỳ Trung đại?

A. Cổ vũ và mở đường cho văn hóa châu Âu phát triển cao hơn.

B. Cổ vũ và mở đường cho văn hóa thế giới phát triển cao hơn.

C. Cổ vũ và mở đường cho văn hóa I-ta-li-a phát triển cao hơn.

D. Cổ vũ và mở đường cho văn hóa Đức phát triển cao hơn.

Đáp án : – Thực tế châu Âu trước khi có phong trào Văn hóa Phục hưng, đặc biệt là thời kì Trung kì Trung đại (còn gọi là “Đêm trường Trung cổ”) bắt đầu từ thế kỉ XI.

+ Trong thời Trung kỳ Trung Cổ, bắt đầu từ thế kỉ XI, dân số châu Âu tăng nhanh khi các tiến bộ kĩ thuật và thời tiết thuận lợi giúp sản xuất phát triển và theo đó là thương mại phát đạt. 

+  Giáo hội Công giáo củng cố sức ảnh hưởng trong khi những cuộc thập tự chinh được kêu gọi để tái chiếm Đất Thánh từ tay người Hồi giáo. Hơn nữa, giáo hội Kitô mang nặng tư tưởng lỗi thời của xã hội phong kiến chi phối đời sống xã hội, coi thần thánh là trung tâm, gạt bỏ những minh chứng về khoa học – kĩ thuật.

– Khi có phong trào Văn hóa Phục hưng: đỉnh điểm là khi giai cấp tư sản ra đời với nhiều nhận thức mới về khoa học và đòi hỏi nâng cao địa vị chính trị của giai cấp tư sản trong xã hội. => Giai cấp tư sản muốn xây dựng một nền văn hóa mới của giai cấp tư sản dựa trên tiền đề khôi phục tinh hoa văn hóa Hi Lạp và Rô – ma và sáng tạo nền văn hóa mới thay thế cho văn hóa giáo lí Kitô chi phối.

=> Phong trào Văn hóa Phục hưng đã cổ vũ và mở đường cho văn hóa châu Âu phát triển cao hơn, bằng chứng là sự tiến bộ vượt bậc về khoa học – kĩ thuật, sự phát triển phong phú về văn học và sự nở rộ nhiều tài năng. 

Câu 24: Vì sao phong trào Văn hóa Phục hưng được đánh giá là một “Cuộc cách mạng tiến bộ vĩ đại”?

A. Là cuộc đấu tranh công khai đầu tiên giai cấp tư sản chống thế lực phong kiến suy tàn.

B. Mở ra những vùng đất mới, con đường mới và những dân tộc mới.

C. Thị trường thế giới được mở rộng, thúc đẩy hàng hải quốc tế phát triển.

D. Thúc đẩy quá trình khủng hoảng, tan rã của chủ nghĩa tư bản ở châu Âu.

Đáp án : Phong trào Văn hóa Phục hưng là “cuộc cách mạng tiến bộ vĩ đại” vì:

– Đây là cuộc đấu tranh công khai đầu tiên của giai cấp tư sản chống lại thế lực phong kiến đã suy tàn.

– Đánh bại hệ tư tưởng phong kiến lỗi thời, đề cao giá trị tốt đẹp, cao quý của con người và giàu tính nhân văn.

– Là bước tiến kì diệu trong lịch sử văn minh ở Tây Âu.

Câu 25: Nội dung nào không phản ánh đúng nguyên nhân khiến Italia trở thành quê hương của phong trào văn hóa Phục hưng?

A. Italia là quê hương của nền văn minh Rô-ma cổ đại do đó còn lưu giữ được nhiều di sản văn hóa.

B. Sự phát triển về kinh tế ở Italia đã tạo điều kiện vật chất cho những tiến bộ của tri thức và nghệ thuật.

C. Tại một số thành thị của Italia, giai cấp tư sản nắm chính quyền và tích cực ủng hộ cuộc đấu tranh chống Giáo hội Ki-tô.

D. Italia là nơi giao thoa của các nền văn hóa Đông – Tây, có điều kiện tiếp thu những trào lưu văn hóa mới.

Đáp án : Do từ thế kỉ XIV, I-ta-li-a có nền kinh tế hàng hóa phát triển, có đời sống đô thị phồn thịnh với những thành thị tự do, quan hệ tư bản chủ nghĩa chiếm địa vị thống trị. Sự phát triển về kinh tế ở Italia đã tạo điều kiện vật chất cho những tiến bộ của tri thức và nghệ thuật.

Hơn nữa I-ta-li-a là quê hương của nền văn minh Hi Lạp – Rôma. Ở đây vẫn còn bảo lưu được nhiều giá trị của nền văn minh này.

=> Vì những lý do trên, Italia trở thành quê hương của phong trào văn hóa Phục hưng.

Câu 26: Hướng đi của C. Côlômbô có điểm gì khác biệt so với các nhà phát kiến địa lí khác?

A. Đi xuống hướng Nam

B. Đi sang hướng Đông

C. Đi về hướng Tây

D. Ngược lên hướng Bắc

Đáp án : – Các nhà thám hiểm: B. Đi-a-xơ, Xa-xcô đơ Ga-ma, Ph. Ma-gien-lan đều có xu hướng đi về phía Đông và Nam.

– C. Côlômbô: đi về phía Tây, lênh đênh trên biển Đại Tây Dương và sau đó phát hiện ra châu Mĩ.

Câu 27: Ý nào sau đây phản ánh không đúng nguyên nhân xuất hiện phong trào Văn hóa Phục hưng ở Tây Âu thời kì Trung đại?

A. Nền tư tưởng của chế độ phong kiến là giáo lí đạo Kitô mang nặng những quan điểm lỗi thời

B. Giai cấp tư sản có thế lực về kinh tế xong lại chưa có địa vị xã hội tương ứng

C. Con người bước đầu có những nhận thức khoa học về bản chất của thế giới

D. Sự xuất hiện trào lưu Triết học Ánh sáng đã tạo tiền đề cho phong trào

Đáp án : Những nguyên nhân xuất hiện phong trào Văn hóa Phục hưng bao gồm:

– Giai cấp tư sản ra đời ở giai đoạn hậu kì trung đại, tuy có thể lực về kinh tế nhưng lại không có thế lực về chính trị.

– Con người bước đầu có những nhận thức khoa học về bản chất của thế giới.

– Thực tế giáo lí Kitô mang nặng quan điểm lỗi thời của xã hội phong kiến.

=> Phong trào Văn hóa Phục hưng xuất hiện.

Đáp án D: trào lưu triết học ánh sáng đến thế kỉ XVII mới xuất hiện và phát triển ở châu Âu nên không phải nguyên nhân dẫn đến xuất hiện phong trào văn hóa Phục hưng ở châu Âu.

Câu 28: Điều kiện nào đóng vai trò chủ yếu dẫn đến sự ra đời của phong trào Văn hóa Phục hưng?

A. Sự xuất hiện quan hệ sản xuất tư bản chủ nghĩa.

B. Sự ra đời của giai cấp tư sản.

C. Sự ra đời của thành thị trung đại.

D. Sự xuất hiện của nhiều phát minh khoa học – kĩ thuật.

Đáp án : Những nguyên nhân xuất hiện phong trào Văn hóa Phục hưng bao gồm:

– Giai cấp tư sản ra đời ở giai đoạn hậu kì trung đại, tuy có thể lực về kinh tế nhưng lại không có thế lực về chính trị. (Đây là nguyên nhân cơ bản, nguyên nhân chủ quan. Vì giai cấp tư sản là những người nhận thức được rõ bản chất của vấn đề, chủ trương đấu tranh chống chế độ phong kiến lỗi thời).

– Con người bước đầu có những nhận thức khoa học về bản chất của thế giới.

– Thực tế giáo lí Kitô mang nặng quan điểm lỗi thời của xã hội phong kiến.

Câu 29: Ý nào không phản ánh đúng nội dung của phong trào Văn hóa Phục hưng?

A. Lên án nghiêm khắc Giáo hội Kitô, tấn công vào trật tự xã hội phong kiến

B. Đề cao giá trị nhân bản và tự do cá nhân

C. Đề cao quyền độc lập của các dân tộc

D. Xây dựng thế giới quan tiến bộ của giai cấp tư sản

Đáp án : Nội dung của phong trào Văn hóa Phục hưng bao gồm:

– Lên án nghiên khắc giáo hội Kitô, tấn công vào trật tự xã hội phong kiến. 

– Đề cao giá trị nhân bản và tự do cá nhân.

– Xây dựng thế giới quan tiến bộ của giai cấp tư sản.

Phong trào Văn hóa Phục hưng không có nội dung về đề cao quyền độc lập của các dân tộc.

Câu 30: Phong trào văn hóa Phục hưng được hiểu là

A. khôi phục lại những gì đã mất của văn hóa phương Đông cổ đại.

B. khôi phục lại tinh hoa văn hóa của các quốc gia cổ đại phương Đông.

C. phục hưng lại các giá trị, thành tựu của hai nền văn minh Hi Lạp và Rô-ma cổ đại.

D. phục hưng tinh thần của nền văn hóa Hi Lạp, Rô-ma và sáng tạo nền văn hóa mới của giai cấp tư sản.

Đáp án : Phong trào văn hóa Phục hưng được hiểu là phong trào đấu tranh của giai cấp tư sản muốn phục hưng lại tinh hoa của nền văn hóa cổ Hi Lạp – Rôma và sáng tạo nền văn hóa mới của giai cấp tư sản, đề cao giá trị con người, đòi quyền tự do cá nhân, coi trọng khoa học – kĩ thuật.

Câu 31: Phong trào văn hóa Phục hưng được đánh giá là

A. một cuộc cách mạng trên lĩnh vực văn hóa, tư tưởng của tầng lớp quý tộc và tăng lữ.

B. cuộc đấu tranh trên lĩnh vực văn hóa, tư tưởng của tầng lớp quý tộc chống lại giai cấp tư sản đang lên.

C. bước tiến kì diệu của văn minh phương Tây sau gần một ngàn năm chìm đắm trong “đêm trường trung cổ”.

D. cuộc cách mạng văn hóa, có ý nghĩa mở đường cho sự phát triển của văn minh phương Đông ở những thế kỉ sau đó.

Đáp án : Phong trào văn hóa Phục hưng được đánh giá là bước tiến kì diệu của văn minh phương Tây sau gần một ngàn năm chìm đắm trong “đêm trường trung cổ”.

– Phong trào văn hóa Phục hưng diễn ra trong bối cảnh các nước phương Tây chìm đắm trong sự thống trị của thế lực phong kiến, với những giáo lí Ki-tô lỗi thời. Quá trình này kéo dài hàng trăm năm, còn được gọi là “đêm trường trung cổ” của châu Âu.

– Đây là cuộc đấu tranh công khai đầu tiên của giai cấp tư sản chống lại thế lực phong kiến đã suy tàn. Đánh bại hệ tư tưởng phong kiến lỗi thời, đề cao giá trị tốt đẹp, cao quý của con người và giàu tính nhân văn. Điều này thể hiện một bước tiến kì diệu trong lịch sử văn minh ở Tây Âu.

Câu 32: Các cuộc phát kiến địa lí thời kì trung đại có ảnh hưởng như thế nào đến quá trình tích lũy nguyên thủy tư bản?

A. Cung cấp nguồn nhân công cho làm thuê cho giai cấp tư sản.

B. Thúc đẩy quá trình khủng hoảng, tan rã của chế độ phong kiến.

C. Mở ra những con đường mới, những vùng đất mới.

D. Đề cao giá trị nhân bản và tự do cá nhân, xây dựng thế giới quan tiến bộ.

Đáp án : Những cuộc phát kiến lớn về địa lý có ảnh hưởng mạnh mẽ đến quá trình tích lũy ban đầu của chủ nghĩa tư bản ở Tây Âu:

– Sau các cuộc phát kiến địa lý, quý tộc và thương nhân Tây Âu cướp bóc được nhiều của cải ở thuộc địa đem về chính quốc. Họ giàu lên nhanh chóng, trở thành những nhà tư bản: giai cấp tư sản ở châu Âu ra đời.         

– Việc bao chiếm đất đai và tước đoạt tư liệu sản xuất đã cung cấp nguồn nhân công làm thuê cho giai cấp tư sản

Câu 33: Quan sát bức tranh “Cuộc gặp gỡ định mệnh của Cô-lôm-bô với châu Mĩ – 1492” dưới đây và cho biết ý nghĩa hành động của nhân vật trong bức tranh?

Trắc nghiệm Lịch Sử 10 Bài 11 (có đáp án): Tây Âu thời hậu kì trung đại (ảnh 2)

A. Sự xâm lược và du nhập văn hóa châu Âu vào châu Mĩ.

B. Hành trình khám phá vùng đất mới của Cô-lôm-bô.

C. Sự cướp bóc nô lệ mang đến châu Mĩ.

D. Xung đột giữa Cô-lôm-bô với những người dân bản địa Indian.

Đáp án : Năm 1492, Cô-lôm-bô cùng nhóm thủy thủ của mình đã đặt chân lên châu Mĩ, nhưng lúc đầu ông lầm tưởng mình đã đến được Ấn Độ. Từ sự phát hiện tình cờ này, một kỉ nguyên xâm chiếm và khai phá vùng đất mới bắt đầu.
Nhân vật trung tâm của bức tranh đang có hành động đặt một chân lên mỏm đất – tượng trưng cho việc Cô-lôm-bô đặt chân đến châu Mĩ, cũng là bước nhảy vọt của châu Âu. Hai tay người này cầm kiếm và cây thánh giá tượng trưng cho sự xâm lược và truyền bá văn hóa, tôn giáo của người châu Âu đến vùng đất này.

Câu 34: Tại sao nói phong trào Văn hóa Phục hưng đã sản sinh ra những con người khổng lồ?

A. Con người hướng tới sự toàn diện trên nhiều lĩnh vực.

B. Thúc đẩy sự phát triển kinh tế Tư bản chủ nghĩa ở châu Âu.

C. Hình thành các nước đế quốc lớn nắm trong tay nhiều thuộc địa.

D. Phát minh ra nhiều thành tựu khoa học – kĩ thuật nổi bật.

Đáp án : Nói phong trào Văn hóa Phục hưng đã sản sinh ra những con người khổng lồ là vì lí do sau:

– Quan điểm con người thời kỳ này chính là hướng tới sự toàn diện, có thể nói những con người ở thời kỳ này cố gắng phát triển toàn diện trên mọi lĩnh vực. DaVinci chính là hình mẫu tiêu biểu của một thiên tài toàn năng. Giá trị chân thiện mỹ luôn được con người bấy giờ hướng tới, từ văn học, chính trị, nghệ thuật, khoa học, … tất cả luôn hướng tới một giá trị cốt lõi của vẻ đẹp và tính khoa học. Những cuộc cách mạng toàn diện tạo ra những con người toàn năng, không ít người thời kỳ này rất đa tài. Một nhà khoa học, nhà văn, nhà giải phẫu, …. gộp lại trong một con người. Tư tưởng tiến bộ khiến cho phong trào đạt được nhiều thành tựu to lớn bởi những vĩ nhân toàn tài.

– Phục Hưng là một phong trào văn hóa đã tác động sâu sắc tới đời sống trí thức châu Âu trong thời sơ kỳ hiện đại. Bắt đầu ở Ý, lan ra khắp châu Âu vào thế kỉ 16, ảnh hưởng của nó hiện diện trong văn học, triết học, mĩ thuật, âm nhạc, chính trị, khoa học, tôn giáo, và các khía cạnh khác của đời sống tinh thần. Các học giả Phục Hưng sử dụng phương pháp nhân văn trong nghiên cứu, và khai thác hiện thực đời sống và cảm xúc con người trong nghệ thuật.

– Với tư cách một phong trào văn hóa, Phục Hưng bao hàm sự nở rộ của các nền văn học tiếng Latinh cũng như các tiếng dân tộc, bắt đầu từ sự phục hồi việc nghiên cứu các tư liệu cổ điển, sự phát triển của phép phối cảnh tuyến tính và các kỹ thuật nhằm biểu diễn hiện thực tự nhiên hơn trong mỹ thuật, và một cuộc cải cách giáo dục tiệm tiến nhưng phổ cập.

Đăng bởi: THPT Ninh Châu

Chuyên mục: Lớp 10, Lịch sử 10

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button