Địa LýLớp 11

Trắc nghiệm Địa lý Trung Quốc 11

Tổng hợp đề Trắc nghiệm Địa lý Trung Quốc 11 hay nhất, bám sát nội dung sách giáo khoa do THPT Ninh Châu sưu tầm biên soạn, giúp các bạn ôn tập tốt hơn.

Trắc nghiệm Địa lý Trung Quốc 11

Câu 1. Diện tích tự nhiên của Trung Quốc khoảng

Bạn đang xem: Trắc nghiệm Địa lý Trung Quốc 11

A. Gần 9,5 triệu km2.                         B. Trên 9,5 triệu km2.

C. Gần 9,6 triệu km2.                         D. Trên 9,6 triệu km2.

Câu 2. Về số dân, hiện Trung Quốc là quốc gia

A. đứng đầu thế giới.              B. đứng thứ 2 thế giới.          

C. đứng thứ 3 thế giới.           D. đứng thứ 4 thế giới.

Câu 3. Lãnh thổ Trung Quốc rộng lớn tiếp giáp với

A. 13 nước.           B. 14 nước.            C. 15 nước.            D. 16 nước.

Câu 4. Quốc gia Đông Nam Á nào dưới đây không có đường biên giới với Trung Quốc?

A. Việt Nam.              B. Lào.                        C. Mi-an-ma.               D. Thái Lan.

Câu 5. Đường bờ biển phía đông của Trung Quốc dài khoảng

A. 6000 km.                                            B. 7000 km.

C. 8000 km.                                            D. 9000 km.

Câu 6. Phía bắc Trung Quốc tiếp giáp với

A. Mông Cổ, Triều Tiên, Nhật Bản.                             B. Nga, Mông Cổ, Ca –dắc –xtan.

C. Mông Cổ, Ca-dắc-xtan, Hàn Quốc.                        D. Nga, Triều Tiên, Mông Cổ.

Câu 7. Trung Quốc có hai đặc khu hành chính nằm ven biển là

A. Hồng Công và Thượng Hải.

B. Hồng Công và Ma Cao.

C. Hồng Công và Quảng Châu.

D. Ma Cao và Thượng Hải.

Câu 8. Các đồng bằng miền Đông Trung Quốc theo thứ tự từ Bắc xuống Nam là

A. Hoa Bắc, Đông Bắc, Hoa Trung, Hoa Nam.        

B. Đông Bắc, Hoa Bắc, Hoa Trung, Hoa Nam.

C. Đông Bắc, Hoa Bắc, Hoa Nam, Hoa Trung.        

D. Hoa Bắc, Hoa Trung, Đông Bắc, Hoa Nam.

Câu 9. Phần lãnh thổ miền Đông Trung Quốc trải dài từ vùng duyên hải vào đất liền, đến kinh tuyến

A. 1000 Đông.                                 B. 1050 Đông.

C. 1070 Đông.                                 D. 1110 Đông.

Câu 10. Nhận xét nào sau đây không đúng về đặc điểm vị trí và lãnh thổ Trung Quốc?

A. Có diện tích lãnh thổ rộng lớn và đứng thứ ba thế giới.

B. Lãnh thổ trải rộng từ bắc xuống nam, từ đông sang tây.

C. Có đường biên giới giáp 14 nước chủ yếu là núi cao, hoang mạc.

D. Phía đông giáp biển với đường bờ biển dài khoảng 9000 km.

Câu 11. Hai đặc khu hành chính ven biển của Trung Quốc là

A. Hồng Công, Tân Cương.                           B. Hồng Công, Ma Cao.

C. Ma Cao, Tây Tạng.                                     D. Tân Cương, Tây Tạng.

Câu 12. Xem đápVề tổ chức hành chính, Trung Quốc được chia thành

A. 22 tỉnh, 6 khu tự trị và 3 thành phố trực thuộc trung ương.

B. 22 tỉnh, 5 khu tự trị và 4 thành phố trực thuộc trung ương.

C. 21 tỉnh, 5 khu tự trị và 4 thành phố trực thuộc trung ương.

D. 22 tỉnh, 5 khu tự trị và 4 thành phố trực thuộc trung ương.

Câu 13. Đồng bằng thường chịu nhiều thiên tai lụt lội nhất ở miền Đông Trung Quốc là

A. Đông Bắc.                                             B. Hoa Bắc.

C. Hoa Trung.                                            D. Hoa Nam.

Câu 14. Một đặc điểm lớn của địa hình Trung Quốc là

A. Thấp dần từ bắc xuống nam.

B. Thấp dần từ tây sang đông.

C. Cao dần từ bắc xuống nam.

D. Cao dần từ tây sang đông.

Câu 15. Diện tích tự nhiên của Trung Quốc đứng hàng

A. Thứ hai thế giới sau Liên bang Nga.

B. Thứ ba thế giới sau Liên bang Nga và Canađa.

C. Thứ tư thế giới sau Liên bang Nga, Canađa và Hoa Kỳ.

D. Thứ năm thế giới sau Liên bang Nga, Canađa, Hoa Kỳ và Braxin.

Câu 16. Nhận xét đúng về đặc điểm đường biên giới với các nước trên đất liền của Trung Quốc là

A. Chủ yếu là núi cao và hoang mạc.

B. Chủ yếu là đồi núi thấp và đồng bằng.

C. Chủ yếu là đồng bằng và hoang mạc.

D. Chủ yếu là núi và cao nguyên.

Câu 17. Về tổ chức hành chính, Trung Quốc được chia thành

A. 22 tỉnh, 6 khu tự trị và 3 thành phố trực thuộc trung ương.

B. 22 tỉnh, 5 khu tự trị và 4 thành phố trực thuộc trung ương.

C. 21 tỉnh, 5 khu tự trị và 4 thành phố trực thuộc trung ương.

D. 22 tỉnh, 5 khu tự trị và 4 thành phố trực thuộc trung ương.

Câu 18. Nhận xét không đúng về đặc điểm vị trí và lãnh thổ Trung Quốc là

A. Có diện tích lãnh thổ rộng lớn và đứng thứ ba thế giới.

B. Lãnh thổ trải rộng từ bắc xuống nam, từ đông sang tây.

C. Có đường biên giới giáp 14 nước chủ yếu qua núi cao và hoang mạc.

D. Phía đông giáp biển với đường bờ biển dài khoảng 9000 km.

Câu 19. Phần lãnh thổ miền Đông Trung Quốc chiếm.

A. Gần 50% diện tích cả nước.

B. 50% diện tích cả nước.

C. Trên 50% diện tích cả nước.

D. 60% diện tích cả nước.

Câu 20. Các đồng bằng miền Đông Trung Quốc theo thứ tự bắc xuống nam là

A. Hoa Bắc, Đông Bắc, Hoa Trung, Hoa Nam.

B. Đông Bắc, Hoa Bắc, Hoa Trung, Hoa Nam.

C. Đông Bắc, Hoa Bắc, Hoa Nam, Hoa Trung.

D. Đông Bắc, Hoa Nam, Hoa Bắc, Hoa Trung.

Đăng bởi: THPT Ninh Châu

Chuyên mục: Lớp 11, Địa Lý 11

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button