Công NghệLớp 10

Trắc nghiệm Công nghệ 10 Bài 25 (có đáp án): Các phương pháp nhân giống vật nuôi và thủy sản – Đề số 1

Câu hỏi Trắc nghiệm Công nghệ 10 Bài 25 (có đáp án): Các phương pháp nhân giống vật nuôi và thủy sản chọn lọc, hay nhất. Tuyển tập loạt Câu hỏi Trắc nghiệm Công nghệ 10 có đáp án được giải thích chi tiết, đầy đủ, rõ ràng.

Câu hỏi trắc nghiệm Công nghệ 10 Bài 25

Câu 1: Người ta dùng phương pháp nào để nhân giống ?

 1. Thuần chủng

  Bạn đang xem: Trắc nghiệm Công nghệ 10 Bài 25 (có đáp án): Các phương pháp nhân giống vật nuôi và thủy sản – Đề số 1

 2. Nhóm

 3. Lai giống

 4. Cả A và C đúng

Câu 2: Lai kinh tế là phương pháp lại cho ra sản phẩm:

 1. Tạo giống mới

 2. Không làm giống

 3. Thuần chủng

 4. Tất cả đều sai

Câu 3: Lai kinh tế phức tạp là lai……:

 1. từ 2 giống trở lên

 2. từ 3 giống trở lên

 3. từ 4 giống trở lên

 4. từ 5 giống trở lên

Câu 4: Các giống vật nuôi và thuỷ sản năng suất cao đều tạo ra từ:

 1. Lai kinh tế

 2. Lai phức hợp

 3. Lai tổ hợp

 4. Tất cả đều sai

Câu 5: Trong các phép nhân giống sau, phép nhân giống nào là nhân giống thuần chủng ?

 1. Lợn Đại bạch X Lơn ỉ

 2. Lợn Móng cái X Móng cái.

 3. Lợn Đại bạch X Lanđrat.

 4. Lợn Đại bạch X Móng cái.

Câu 6: Mục đích của nhân giống thuần chủng là:

 1. Phát triển về số lượng.

 2. Duy trì, củng cố, nâng cao chất lượng của giống.

 3. Cả A và B đều đúng.

 4. Cả A và B đều sai.

Câu 7: Mục đích của lai giống là:

 1. Làm thay đổi đặc tính di truyền của giống đã có hoặc tạo ra giống mới.

 2. Sử dụng ưu thế lai, làm tăng sức sống và khả năng sản xuất ở đời con.

 3. Đáp án A hoặc đáp án B

 4. Đáp án A và đáp án B

Câu 8: Có mấy phương pháp lai giống tạp giao?

 1. 2.

 2. 3.

 3. 4.

 4. 5.

Câu 9: Lai gây thành (lai tổ hợp) là phương pháp lai…:

 1. Chỉ 1 giống.

 2. Chỉ 2 giống.

 3. Từ 2 giống trở lên.

 4. Từ 3 giống trở lên.

Câu 10: Cá chép Hung-ga-ri có đặc điểm:

 1. To khoẻ, nhiều thịt, lớn nhanh nhưng thích nghi kém.

 2. Thịt ngon, chịu được môi trường sống không thuận lợi.

 3. Lớn nhanh, to, ngoại hình đẹp.

 4. Không sinh sản đươc.

Đáp án trắc nghiệm Công nghệ 10 Bài 25

Câu

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Đáp án

D

B

B

B

B

C

D

A

C

A

Hướng dẫn giải chi tiết

Câu 1:

Tuỳ mục đích nhân giống mà người ta dùng phương pháp: Nhân giống thuần chủng hay lai giống – SGK trang 74

Câu 2:

Lai kinh tế là phương pháp lại cho ra sản phẩm: Không làm giống – SGK trang 75

Câu 3:

Lai kinh tế phức tạp: là lai từ 3 giống trở lên – SGK trang 75

Câu 4:

Các giống vật nuôi và thuỷ sản năng suất cao đều tạo ra từ: Lai tổ hợp – SGK trang 76

Câu 5:

Trong các phép nhân giống, phép nhân giống nhân giống thuần chủng là: Lợn Móng cái X Móng cái

Câu 6:

Mục đích của nhân giống thuần chủng là: Phát triển về số lượng. Duy trì, củng cố, nâng cao chất lượng của giống – SGK trang 74

Câu 7:

Mục đích của lai giống là: Làm thay đổi đặc tính di truyền của giống đã có hoặc tạo ra giống mới. Sử dụng ưu thế lai, làm tăng sức sống và khả năng sản xuất ở đời con – SGK trang 75

Câu 8:

Có 2 phương pháp lai giống tạp giao là: Lai kinh tế và lai gây thành – SGK trang 75,76

Câu 9:

Lai gây thành lai tổ hợp là phương pháp lai 2 hay nhiều giống – SGK trang 76

Câu 10:

Cá chép Hung-ga-ri có đặc điểm: To khoẻ, nhiều thịt, lớn nhanh nhưng thích nghi kém – SGK trang 76

Đăng bởi: THPT Ninh Châu

Chuyên mục: Lớp 10, Công Nghệ 10

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button