Công NghệLớp 10

Trắc nghiệm Công nghệ 10 Bài 17 (có đáp án): Phòng trừ tổng hợp dịch hại cây trồng – Đề số 1

Câu hỏi Trắc nghiệm Công nghệ 10 Bài 17 (có đáp án): Phòng trừ tổng hợp dịch hại cây trồng chọn lọc, hay nhất. Tuyển tập loạt Câu hỏi Trắc nghiệm Công nghệ 10 có đáp án được giải thích chi tiết, đầy đủ, rõ ràng.

Câu hỏi trắc nghiệm Công nghệ 10 Bài 17

Câu 1: Biện pháp điều hòa là biện pháp…

 1. Giữ cho dịch hại phát triển ở một mức độ nhất định

  Bạn đang xem: Trắc nghiệm Công nghệ 10 Bài 17 (có đáp án): Phòng trừ tổng hợp dịch hại cây trồng – Đề số 1

 2. Dùng ánh sáng, bẫy, mùi, vị để phòng trừ dịch hại

 3. Sử dụng các loài thiên địch để phòng trừ dịch hại

 4. Chọn và trồng các loại cây khỏe mạnh

Câu 2: Phòng trừ tổng hợp dịch hại cây trồng là:

 1. Cải tạo đất, gieo trồng đúng thời vụ

 2. Phun thuốc bảo vệ thực vật thường xuyên

 3. Chọn tạo các giống cây trồng khỏe mạnh

 4. Sử dụng phối hợp các biện pháp phòng trừ một cách hợp lý

Câu 3: Nguyên lí nào sau đây không đúng trong phòng trừ tổng hợp dịch hại cây trồng?

 1. Sử dụng giống khỏe

 2. Bón thật nhiều dinh dưỡng cho cây

 3. Thăm đồng thường xuyên

 4. Nông dân trở thành chuyên gia

Câu 4: Biện pháp nào sau đây là biện pháp kĩ thuật trong phòng trừ sâu bệnh hại cây trồng?

 1. Gieo trồng đúng thời vụ

 2. Sử dụng giống kháng bệnh

 3. Sử dụng thuốc hóa học

 4. Bắt bằng vợt

Câu 5: Biện pháp nào sau đây là biện pháp cơ giới vật lí trong phòng trừ sâu bệnh hại cây trồng?

 1. Gieo trồng đúng thời vụ

 2. Bắt bằng vợt, bẫy ánh sáng

 3. Bón phân cân đối

 4. Dùng ong mắt đỏ

Câu 6: Biện pháp nào sau đây là biện pháp sinh học trong phòng trừ sâu bệnh hại cây trồng?

 1. Sử dụng giống kháng bệnh

 2. Cắt cành bị bệnh

 3. Bón phân cân đối

 4. Dùng ong mắt đỏ

Câu 7: Biện pháp nào sau đây là biện pháp hóa học trong phòng trừ sâu bệnh hại cây trồng?

 1. Bón phân cân đối

 2. Dùng ong mắt đỏ

 3. Phun thuốc trừ sâu

 4. Bẫy mùi vị

Câu 8: Biện pháp nào sau đây được xem là biện pháp phòng bệnh hiệu quả nhất?

 1. Biện pháp kỹ thuật

 2. Biện pháp hóa học

 3. Biện pháp cơ giới vật lý

 4. Biện pháp sinh học

Câu 9: Biện pháp nào sau đây sử dụng các sản phẩm từ côn trùng?

 1. Biện pháp kỹ thuật

 2. Biện pháp hóa học

 3. Biện pháp cơ giới vật lý

 4. Biện pháp sinh học

Câu 10: Có mấy nguyên lý cơ bản phòng trừ tổng hợp dịch hại cây trồng?

 1. 3

 2. 4

 3. 5

 4. 6

Đáp án trắc nghiệm Công nghệ 10 Bài 17

Câu

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Đáp án

A

D

B

A

B

D

C

A

D

B

Hướng dẫn giải chi tiết

Câu 1:

Biện pháp điều hòa là biện pháp giữ cho dịch hại phát triển ở một mức độ nhất định – SGK trang 55

Câu 2:

Phòng trừ tổng hợp dịch hại cây trồng là sử dụng phối hợp các biện pháp phòng trừ một cách hợp lý – SGK trang 54

Câu 3:

Nguyên lí không đúng trong phòng trừ tổng hợp dịch hại cây trồng là bón thật nhiều dinh dưỡng cho cây – SGK trang 54

Câu 4:

Biện pháp là biện pháp kĩ thuật trong phòng trừ sâu bệnh hại cây trồng là gieo trồng đúng thời vụ – SGK trang 54

Câu 5:

Biện pháp là biện pháp cơ giới vật lí trong phòng trừ sâu bệnh hại cây trồng là bắt bằng vợt, bẫy ánh sáng – SGK trang 55

Câu 6:

Biện pháp là biện pháp sinh học trong phòng trừ sâu bệnh hại cây trồng là dùng ong mắt đỏ – SGK trang 55

Câu 7:

Biện pháp là biện pháp hóa học trong phòng trừ sâu bệnh hại cây trồng là phun thuốc trừ sâu – SGK trang 55

Câu 8:

Biện pháp kỹ thuật được xem là biện pháp phòng bệnh hiệu quả nhất – SGK trang 54

Câu 9:

Biện pháp sử dụng các sản phẩm từ côn trùng là biện pháp sinh học – SGK trang 55

Câu 10:

Có 4 nguyên lý cơ bản phòng trừ tổng hợp dịch hại cây trồng – SGK trang 54

Đăng bởi: THPT Ninh Châu

Chuyên mục: Lớp 10, Công Nghệ 10

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button