Lịch SửLớp 11

Trả lời câu hỏi trang 55 Lịch Sử 11 Bài 10

Bài 10: Liên Xô xây dựng chủ nghĩa xã hội (1921 – 1941)

Trả lời câu hỏi trang 55 Lịch Sử 11 Bài 10

– Chính sách kinh tế mới tác động đến nền kinh tế nước Nga như thế nào ?(xem bảng thống kê)

– Việc thành lập liên bang Xô viết có ý nghĩa như thế nào?

Bạn đang xem: Trả lời câu hỏi trang 55 Lịch Sử 11 Bài 10

Lời giải

* Chính sách kinh tế mới có tác động lớn đến nền kinh tế Nga. Cụ thể:

Chính sách kinh tế mới giúp nước Nga vượt qua khỏi cuộc khủng hoảng kinh tế. Chính sách thuế lương thực làm cho nông dân phấn khởi sản xuất, nâng cao năng suất lao động. Sản xuất công nghiệp được phục hồi nhanh chóng, đảm bảo cung cấp lương thực cho nhân dân và nguồn nông phẩm cho các trung tâm công nghiệp.

– Nông nghiệp: năm 1921 sản lượng ngũ cốc chỉ là 37,6 triệu tấn nhưngđến năm 1923 đã tăng lên 56,6 triệu tấn.

– Công nghiệp:

+ Sản lượng gang và thép năm 1921 chỉ đạt 0,1 và 0,2 triệu tấn, đến năm 1923 tăng lên 0,3 và 0,7 triệu tấn.

+ Sản lượng điện cũng tăng gấp đôi từ 0,55 triệu Kw/h lên 1,1 triệu Kw/h.

* Việc thành lập Liên Bang Xô viết có ý nghĩa

– Trong nước:

+ Biểu hiện sự đoàn kết của các dân tộc trên đất nước Nga.

+ Tạo điều kiện để xây dựng và phát triển chủ nghĩa xã hội.

+ Chống lại sự chia rẽ dân tộc của bọn phản cách mạng.

– Quốc tế:

+ Rút ra bài học về tính đoàn kết để cho các nước trên thế giới noi theo.

+ Hình thành một chế độ đối lập hoàn toàn với chế độ tư bản chủ nghĩa.

Xem toàn bộ Soạn sử 11: Bài 10. Liên Xô xây dựng chủ nghĩa xã hội (1921 – 1941)

Đăng bởi: THPT Ninh Châu

Chuyên mục: Lớp 11, Lịch Sử 11

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button