Hóa HọcLớp 12

Tơ enang thuộc loại tơ nào?

Trắc nghiệm: Tơ enang thuộc loại tơ nào?

A. Tơ axetat

B. Tơ poliamit

Bạn đang xem: Tơ enang thuộc loại tơ nào?

C. Tơ tầm

D. Tơ polieste

Lời giải: 

Đáp án đúng: B. Tơ poliamit

Giải thích: 

– Tơ enang thuộc loại Tơ poliamit

– Là một loại poliamit được tổng hợp từ axit w-amino enantoic.

+ Đây phản ứng tự trùng ngưng của amino axit có 2 nhóm chức -NH, và -COOH tự phản ứng với nhau. Vì đây là phản ứng trùng hợp amino axit nên sản phẩm được gọi là poliamit. Sản phẩm tạo thành là polime có mắc xích có 7 nguyên tử C nên còn gọi là Nilong-7.

+ Liên kết giữa các mắc xích là liên kết -C-N- rất bền. Hiệu độ âm điện của 2 nguyên tố này cũng chênh lệch không đáng kể nên cũng rất khó bị phân hủy ở nhiệt độ thường.

Hãy cùng THPT Ninh Châu tìm hiểu thêm kiến thức về Tơ nhé!

1. Tơ là gì?

– Tơ là những vật liệu polime hình sợi dài và mảnh với độ bền nhất định

– Trong tơ, những phân tử polime có mạch không phân nhánh xếp song song với nhau. Polime đó phải rắn, tương đối bền với nhiệt, với các dung môi thông thường, mềm, dai, không độc và có khả năng nhuộm màu.

2. Phân loại tơ

Loại tơ

Nguồn gốc

Ví dụ

Tơ thiên nhiên Có sẵn trong thiên nhiên, được sử dụng trực tiếp Bông (xenlulozo), len, tơ tằm
Tơ hóa học Tơ tổng hợp Polime được tổng hợp bằng phản ứng hóa học Tơ poliamit (nilon, capron), tơ vinylic (nitron, vinilon), tơ lapsan,…
Tơ bán tổng hợp hay nhân tạo Chế biến polime thiên nhiên bằng phương pháp hóa học Tơ visco, tơ xenlulozo axetat,

3. Một số loại tơ tổng hợp và tơ nhân tạo thường gặp

a) Tơ poliamit (có nhiều nhóm amit –CO–NH–)

+ Tơ nilon – 6,6: được điều chế theo phản ứng trùng ngưng, cấu trúc thẳng (poli amit)

[CHUẨN NHẤT] Tơ enang thuộc loại tơ nào?

+ Tơ Capron (nilon – 6): được điều chế theo phản ứng trùng ngưng (H2N-[CH2]5-COOH) hoặc trùng hợp [(CH2)5CONH], có cấu trúc mạch thẳng: 

H2N-[CH2]5-COOH → (− NH-[CH2]5-CO)−n + nH2O

                                                     axit ε-aminocaproic Nilon -6 (tơ capron)

[CHUẨN NHẤT] Tơ enang thuộc loại tơ nào? (ảnh 2)

+ Tơ nilon – 7 (tơ Enang): được điều chế theo phản ứng trùng ngưng monome H2N-[CH2]6-COOH  có cấu trúc mạch thẳng (poli amit)

H2N-[CH2]6-COOH t0→ (− NH-[CH2]6-CO )−n + nH2O

                                                                                              axit ω-aminoenantoic  Nilon -7 (tơ Enang)

b) Tơ Lapsan ( tơ polieste): có nhiều nhóm este, điều chế theo phản ứng trùng ngưng, cấu trúc mạch thẳng (poli este)

[CHUẨN NHẤT] Tơ enang thuộc loại tơ nào? (ảnh 3)

c) Tơ nitro (Olon): điều chế theo phản ứng trùng hợp từ CH2=CH-CN cấu trúc mạch thẳng (tơ vinylic)

[CHUẨN NHẤT] Tơ enang thuộc loại tơ nào? (ảnh 4)

d) Tơ Clorin: được điều chế theo phản ứng PVC + Cl2 có nguồn gốc là tơ tổng hợp, cấu trức mạch thẳng (poli Vinylic)

(−CH2−CHCl)−n + nCl2 → (−CHCl−CHCl)−n + nHCl

d) Tơ axetat

Tơ axetat là hỗn hợp gồm xenlulozo diaxetat ([C6H7O2(OH)(OOCCH3)2]n và xenlulozo triaxetat ([C6H7O2(OOCCH3)3]n nguồn gốc tơ bán tổng hợp hay còn gọi là tơ nhân tạo.

e) Tơ visco

Hòa tan xenlulozo trong NaOH loãng sau đó thu được một dung dịch keo rất nhớt đó chính là tơ visco.

B. Bài tập luyện tập

Bài tập 1: Tơ visco không thuộc loại

A. tơ hóa học

B. tơ tổng hợp.

C. tơ bán tổng hợp.

D. tơ nhân tạo.

Đáp án đúng: B. tơ tổng hợp

Bài tập 2: Tơ nilon-6,6 được tổng hợp từ phản ứng

A. trùng hợp giữa axit ađipic và hexametylen điamin

B. trùng ngưng giữa axit ađipic và hexametylen điamin

C. trùng hợp từ caprolactan

D. trùng ngưng từ caprolactan

Đáp án đúng: B. trùng ngưng giữa axit ađipic và hexametylen điamin

Giải thích: 

Nilon-6,6 được điều chế bằng cách trùng ngưng hexametylenđiamin và axit ađipic.

[CHUẨN NHẤT] Tơ enang thuộc loại tơ nào? (ảnh 5)

Bài tập 3: Loại tơ nào sau đây khi đốt cháy hoàn toàn chỉ thu được CO2 và H2O?

A. Tơ olon.

B. Tơ Lapsan.

C. Tơ nilon-6,6.

D. Tơ tằm.

Đáp án đúng: B. Tơ Lapsan.

Giải thích: 

A. Tơ olon là [-CH2-CH(CN)-]⇒ đốt thu được N2, COvà H2O.

B. Tơ lapsan là [-OC2H4OOCC6H4COO-]n ⇒ đốt thu được CO2 và H2O.

C. Tơ nilon-6,6 là [-HN(CH2)6NHOC(CH2)4CO-]n ⇒ đốt thu được N2, CO2 và H2O.

D. Tơ tằm có bản chất là protein ⇒ đốt thu được N2, CO2 và H2O.

Bài tập 4: Quá trình điều chế tơ nào dưới đây là quá trình trùng hợp?

A. tơ nitron (tơ olon) từ acrilo nitrin.

B. tơ capron từ axit -amino caproic.

C. tơ nilon-6,6 từ hexametilen diamin và axit adipic.

D. tơ lapsan từ etilen glicol và axit terephtalic

Đáp án đúng: A. tơ nitron (tơ olon) từ acrilo nitrin.

Bài tập 5: Tơ enang được tổng hợp từ nguyên liệu nào sau đây ?

A. H2N-(CH2)3-COOH    

B. H2N-(CH2)4-COOH    

C. H2N-(CH2)5-COOH    

D. H2N-(CH2)6-COOH

Đáp án đúng: D. H2N-(CH2)6-COOH

Giải thích: 

Nilon-7 được điều chế bằng cách trùng ngưng axit 7-aminoheptanoic.

nH2N-(CH2)6-COOH

Bài tập 6: Tơ gồm 2 loại là

A. tơ hóa học và tơ tổng hợp.

B. tơ thiên nhiên và tơ nhân tạo.

C. tơ hóa học và tơ thiên nhiên.

D. tơ tổng hợp và tơ nhân tạo.

Đáp án đúng: C. tơ hóa học và tơ thiên nhiên.

Giải thích: 

– Tơ được chia thành hai loại:

– Tơ thiên nhiên (sẵn có trong thiên nhiên) như bông, len, tơ tằm.

– Tơ hóa học (chế tạo bằng phương pháp hóa học): được chia làm hai nhóm

+ Tơ tổng hợp (chế tạo từ các polime tổng hợp) như các tơ poliamit (nilon, capron), tơ vinylic (vinilon).

+ Tơ bán tổng hợp hay tơ nhân tạo (xuất phát từ polime thiên nhiên nhưng được chế biến thêm bằng phương pháp hóa học) như tơ visco, tơ xenlulozơ axetat,…

Đăng bởi: THPT Ninh Châu

Chuyên mục: Lớp 12, Hóa Học 12

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button