Lớp 11Tiếng Anh

Talk about a competition or contest you have recently joined or seen.

Đề bài:

Talk about a competition or contest you have recently joined or seen. Use the suggestions below.

(Nói về một cuộc thi đấu hoặc một cuộc thi mà gần đây bạn đã tham gia hoặc xem. Sử dụng các gợi ý dưới đây)

Bạn đang xem: Talk about a competition or contest you have recently joined or seen.

1. Where and when did you see or take part in it?

2. What type of competition or contest was it?

3. Who organized it?

4. Who participated in it?

5. Who won the competition/contest?

6. Did you enjoy it? Why/Why not?

Đoạn văn 1:

As the winner of an English spelling contest, let me tell you about my experience on it. 

Last week, my English academy held the spelling contest for every student. I have studied English at the academy for one year, so I was quite confident since I knew mostly everything and everyone here, even though I am an introverted person. 

There were 3 rounds of the competitions. The first round, the words contained only 5 letters or less. Top 5 got to get into round 2. The second round were with 5 to 8-letter words. Only 2 of us, I and my best friend, made it to round 3 – the final. All the words then had more than 8 letters. It was a very close battle between us and in the end, I won with the last word: Incomprehensibility. 

I enjoyed it a lot. Firstly because I was the winner, which would make anyone happy. And also, it was a very intense and fun experience for everyone. 

Bài dịch:

Là người chiến thắng cuộc thi đánh vần tiếng Anh, hãy để tôi kể cho bạn nghe về kinh nghiệm của tôi về cuộc thi này.

Tuần trước, học viện tiếng Anh của tôi đã tổ chức cuộc thi đánh vần cho mọi học sinh. Tôi đã học tiếng Anh tại học viện được một năm, vì vậy tôi khá tự tin vì tôi biết hầu hết mọi thứ và tất cả mọi người ở đây, mặc dù tôi là một người sống nội tâm.

Có 3 vòng thi. Vòng đầu tiên, các từ chỉ chứa 5 chữ cái trở xuống. Top 5 được vào vòng 2. Vòng thứ hai gồm các từ 5 đến 8 chữ cái. Chỉ có 2 chúng tôi, tôi và người bạn thân nhất của tôi, lọt vào vòng 3 – trận chung kết. Tất cả các từ sau đó có hơn 8 chữ cái. Đó là một trận chiến rất gần giữa chúng tôi và cuối cùng, tôi đã chiến thắng với từ cuối cùng: Không thể hiểu nổi.

Tôi đã từng thích nó rất nhiều. Thứ nhất vì tôi là người chiến thắng, điều này sẽ khiến bất cứ ai cũng vui vẻ. Và ngoài ra, đó là một trải nghiệm rất căng thẳng và thú vị cho tất cả mọi người.

Đoạn văn 2:

Hello everyone!  I’m Anime joker.  I want to introduce to you about 1 of my favorite gameshow.  And that gamehow is Hello Jadoo – a famous game show.  I like this game show because it’s fun and entertaining.  This game show airs on Disney Channel at 5pm every Tuesday to Saturday.  I always watch it.  This gameshow is about a cute, funny and smart but quite lazy girl and jadoo’s kind, kind friends.  Through gameshow, I develop communication skills, persistence and life skills. Wish gameshow to launch viewers with more episodes and more meaningful.

Bài dịch:

Chào mọi người! Tôi là người pha trò trong Anime. Tôi muốn giới thiệu với các bạn về 1 gameshow mà tôi yêu thích nhất. Và gameshow đó là Hello Jadoo – một game show nổi tiếng. Tôi thích game show này vì nó rất vui và giải trí. Game show này phát sóng trên Disney Channel lúc 5h chiều từ thứ Ba đến thứ Bảy hàng tuần. Tôi luôn xem nó. Gameshow này kể về một cô gái dễ thương, vui tính, thông minh nhưng khá lười biếng và những người bạn tốt bụng, tốt bụng của jadoo. Thông qua gameshow, tôi phát triển kỹ năng giao tiếp, tính kiên trì và kỹ năng sống. Chúc gameshow ra mắt người xem nhiều tập hay và ý nghĩa hơn nữa.

Đoạn văn 3:

At the swimming pool at the provincial fitness center, I witnessed an exciting swimming competition of athletes from high schools. Swimming pool is very large, with dozens of races. Athletes in swimwear, glasses, and hats were in position ready to wait for the order to depart. My brother Binh swims at racetrack No. 4, representing Phan Dinh Phung High School. He knew how to swim from a young age, growing up he often went to this pool to train. This race, the whole school is expecting him. The referee’s starting order was just issued, then all at once they launched themselves into the water at once, plunging like dolphins under the clear blue water. The first swim round, Mr. Binh is leading the second. On the next swimming circle, he caught up with the first person. Standing on the bank of stars that I’m so nervous! I screamed loudly: “Fighting! There is a destination! ” As expected, Mr. Binh accelerated and he reached the finish first. His friends standing on the bank shouted: ‘Phan Đình Phùng triumph! Phan Dinh Phung is victorious!

Bài dịch:

Tại bể bơi ở Trung tâm thể dục thể thao tỉnh, tôi được chứng kiến ​​màn tranh tài bơi lội sôi nổi của các vận động viên đến từ các trường THPT. Bể bơi rất rộng, với hàng chục con đua. Các vận động viên mặc đồ bơi, đeo kính, đội mũ đã vào vị trí sẵn sàng chờ hiệu lệnh xuất phát. Em Bình của em bơi ở trường đua số 4, đại diện cho trường THPT Phan Đình Phùng. Anh biết bơi từ nhỏ, lớn lên anh thường đến bể bơi này để rèn luyện. Cuộc đua này, cả trường đều mong đợi cậu ấy. Hiệu lệnh xuất phát của trọng tài vừa được phát ra, thì đồng loạt đồng loạt phóng mình xuống nước, lao mình như những chú cá heo dưới làn nước trong xanh. Lượt bơi đầu tiên, anh Bình đang dẫn đầu về nhì. Ở vòng bơi tiếp theo, anh đã đuổi kịp người đầu tiên. Đứng trên bờ sao mà tôi hồi hộp quá! Tôi hét ầm lên: “Cố lên! Có đích rồi!” Đúng như dự đoán, anh Bình tăng tốc và cán đích đầu tiên. Những người bạn của anh đứng trên bờ hò reo: ‘Phan Đình Phùng khải hoàn! Phan Đình Phùng đại thắng!

Đăng bởi: THPT Ninh Châu

Chuyên mục: Lớp 11, Tiếng Anh 11

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button