Lớp 11Sinh Học

Sự đóng mở của khí khổng thuộc dạng cảm ứng nào

Câu hỏi: Sự đóng mở khí khổng thuộc dạng cảm ứng nào?

A. Ứng động sinh trưởng

B. Ứng động không sinh trưởng

Bạn đang xem: Sự đóng mở của khí khổng thuộc dạng cảm ứng nào

C. Hướng hóa

D. Ứng động tiếp xúc

Lời giải:

Đáp án cần chọn là: B

        – Sự đóng mở khí khổng thuộc dạng Ứng động không sinh trưởng

Cùng THPT Ninh Châu tìm hiểu kiến thức về bài học Ứng Động nhé

I. KHÁI NIỆM ỨNG ĐỘNG

        – Ứng động là hình thức phản ứng của cây trước tác nhân kích thích không định hướng.

        – Tùy thuộc vào tác nhân kích thích, ứng động được chia thành: quang ứng động, nhiệt ứng động, thủy ứng động, hóa ứng động, ứng động tiếp xúc, ứng động tổn thương, điện ứng động…

        Ví dụ, mỗi loài hoa có thời điểm nở hoa khác nhau do quang ứng động.

[CHUẨN NHẤT] Sự đóng mở của khí khổng thuộc dạng cảm ứng nào

II. CÁC KIỂU ỨNG ĐỘNG

1. Ứng động sinh trưởng

        – Ứng động sinh trưởng là kiểu ứng động, trong đó, các tế bào ở hai phía đối diện nhau của cơ quan (như lá, cánh hoa, …) có tốc độ sinh trưởng khác nhau do tác động của các kích thích không định hướng của tác nhân ngoại cảnh (ánh sáng, nhiệt đô,…)

        – Ứng động dưới tác dụng của ánh sáng: hoa bồ công anh nở ra lúc sáng và cụp lại lúc chạng vạng tối.

        – Ứng động dưới tác động của nhiệt độ: Hoa nghệ tây và hoa tuylip nở và cụp do sự biến đổi của nhiệt độ

[CHUẨN NHẤT] Sự đóng mở của khí khổng thuộc dạng cảm ứng nào (ảnh 2)

2. Ứng động không sinh trưởng

        Ứng động không sinh trưởng là kiểu ứng động không có sự sinh trưởng dãn dài của các tế bào thực vật.

        Ví dụ: Ứng động của cây trinh nữ khi va chạm

        Nguyên nhân cây trinh nữ cụp lá lại khi bị va chạm là do sức căng nước ở khí khổng. Khi bị kích thích, khí khổng mất nước làm khí khổng đóng lại xẹp xuống làm lá cụp xuống. Khi kích thích qua đi, khí khổng lại trương nước lá mở ra bình thường.

[CHUẨN NHẤT] Sự đóng mở của khí khổng thuộc dạng cảm ứng nào (ảnh 3)

3. Vai trò của ứng động

        Ứng động giúp cây thích nghi đa dạng đối với sự biến đổi của môi trường đảm bảo cho cây tồn tại và phát triển.

4. Bài tập trắc nghiệm (có đáp án)

Câu 1. Ứng động của cây trinh nữ khi va chạm là?

A. ứng động sinh trưởng

B. quang ứng động

C. ứng động không sinh trưởng

D. điện ứng động

Câu 2. Sự vận động bắt mồi của cây gọng vó là kết hợp của?

A. ứng động tiếp xúc và hóa ứng động

B. quang ứng động và điện ứng động

C. nhiệt ứng động và thủy ứng động

D. ứng động tổn thương

Câu 3. Sự đóng mở của khí khổng là ứng động?

A. sinh trưởng

B. không sinh trưởng

C. ứng động tổn thương

D. tiếp xúc

Câu 4. Trong các hiện tượng sau:

(1) hoa mười giờ nở vào buổi sáng

(2) khí khổng đóng mở

(3) hiện tượng thức ngủ của chồi cây bàng

(4) sự khép và xòe của lá cây trinh nữ

(5) lá cây phượng vĩ xòe ra ban ngày và khép lại vào ban đêm

Những hiện tượng nào trên đây là ứng động không sinh trưởng?

A. (1), (2) và (3)

B. (2) và (4)

C. (3) và (5)

D. (2), (3) và (5)

Câu 5. Ứng động không theo chu kỳ đồng hồ sinh học là ứng động?

A. đóng mở khí khổng

B. quấn vòng

C. nở hoa

D. thức ngủ của lá

Câu 6. Trong các hiện tượng sau:

(1) khí khổng đóng mở

(2) hoa mười giờ nở vào buổi sáng

(3) hiện tượng thức ngủ của chồi cây bàng

(4) sự dóng mở của lá cây trinh nữ

(5) lá cây họ Đậu xòe ra và khép lại

Bao nhiêu hiện tượng trên là ứng động sinh trưởng?

A. 2

B. 3

C. 4

D. 5

Câu 7. Ứng động là hình thức phản ứng của cây trước?

A. nhiều tác nhân kích thích

B. tác nhân kích thích lúc có hướng, khi vô hướng

C. tác nhân kích thích không định hướng

D. tác nhân kích thích không ổn định

Câu 8. Điểm khác biệt cơ bản giữa ứng động với hướng động là?

A. tác nhân kích thích không định hướng

B. có sự vận động vô hướng

C. không liên quan đến sự phân chia tế bào

D. có nhiều tác nhân kích thích

Câu 9. Trong các ứng động sau:

(1) hoa mười giờ nở vào buổi sáng

(2) hiện tượng thức ngủ của chồi cây bàng

(3) sự đóng mở của lá cây trinh nữ

(4) lá cây phượng vĩ xòe ra và khép lại

(5) khí khổng đóng mở

Những trường hợp trên liên quan đến sức trương nước là

A. (1) và (2)

B. (2), (3) và (4)

C. (3), (4) và (5)

D. (3) và (5)

Câu 10. Cho các nội dung sau:

(1) ứng động liên quan đên sinh trưởng tế bào

(2) thường là các vận động liên quan đến đồng hồ sinh học. Là vận động cảm ứng do sự khác biệt về tốc độ sinh trưởng của các tế bào tại hai phía đối diện nhau của cơ quan (như lá, canh hoa)

(3) sự đóng mở khí khổng

(4) sự nở ở hoa mười giờ, tulip, bồ công anh

(5) các vận cộng cảm ứng có liên quan đến sức trương nước của các miền chuyên hóa

(6) cây nắp ấm bắt mồi

(7) là ứng động không liên quan đến sinh trưởng của tế bào

Hãy sắp xếp các nội dung trên với các kiểu ứng động cho phù hợp

A. sinh trưởng: (1), (2) và (4) ; không sinh trưởng: (3), (5), (6) và (7)

B. sinh trưởng: (2), (4) và (7) ; không sinh trưởng: (1), (3), (5) và (6)

C. sinh trưởng: (1), (4) và (5) ; không sinh trưởng: (2), (3), (6) và (7)

D. sinh trưởng: (1), (2), (4) và (6) ; không sinh trưởng: (3), (5) và (7)

Đáp án

Câu

Đáp án

Câu 1

C

Câu 2

A

Câu 3

B

Câu 4

B

Câu 5

B

Câu 6

B

Câu 7

C

Câu 8

A

Câu 9

D

Câu 10

A

Đăng bởi: THPT Ninh Châu

Chuyên mục: Lớp 11, Sinh 11

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button