Lịch SửLớp 10

Soạn sử 10 Bài 12 Ôn tập: Lịch sử thế giới người nguyên thủy, cổ đại và trung đại ngắn nhất

Trong bài học này THPT Ninh Châu sẽ cùng các bạn trả lời các câu hỏi Sử 10 Bài 12 ngắn nhất: Ôn tập: Lịch sử thế giới người nguyên thủy, cổ đại và trung đại, đồng thời chúng ta sẽ cùng nhau làm các bài tập trắc nghiệm áp dụng trong đề kiểm tra.

Vậy bây giờ chúng ta cùng nhau bắt đầu nhé:

Bạn đang xem: Soạn sử 10 Bài 12 Ôn tập: Lịch sử thế giới người nguyên thủy, cổ đại và trung đại ngắn nhất

Mục tiêu bài học

Giúp học sinh nắm và trình bày lại khái quát những điều cơ bản nhất của khoá trình. Học sinh có những hình ảnh sinh động cụ thể, còn những gì có thể đọng lại chính là ở bài tổng kết.

Soạn phần Câu hỏi và bài tập Sử 10 bài 12 ngắn nhất

Bài 1 trang 68 Sử 10 Bài 12 ngắn nhất: Nêu những điểm nổi bật trong sự tiến triển của đời sống và xã hội loài người (đến thời trung đại).

Trả lời:

Thời kì

Thời gian

Chính trị

Kinh tế

Xã hội

Nguyên thủy

4 triệu năm cách ngày nay

Không có nhà nước

– Bầy người nguyên thuỷ

– Thị tộc, bộ lạc dân chủ nguyên thuỷ

Sử dụng công cụ bằng đá. Hái lượm, săn bắt đến săn bắn, hái lượm → trồng trọt, chăn nuôi

Công xã nguyên thuỷ:

– Công bằng, bình đẳng

– Không có giai cấp

Thời cổ đại

Phương Đông

3.500 năm TCN

Nhà nước chuyên chế

Công cụ đồng và sắt

Nông nghiệp là chủ yếu

Xã hội có giai cấp:

– Quý tộc

– Nông dân công xã

Phương Tây

Thế kỉ VIII – VII TCN

Nhà nước dân chủ cổ đại

Thủ công nghiệp và thương nghiệp

Chế độ chiếm hữu nô lệ:

– Chủ nô – Nô lệ

Thời trung đại

Phương Đông

Từ thể kỉ III TCN đến thế kỉ XIX

Nhà nước phong kiến tập quyền

Công cụ sắt, Nông nghiệp, thủ công nghiệp, thương nghiệp

Hai giai cấp chính: địa chủ và nông dân

Phương Tây

Từ thế kỉ V đến thế kỉ XVI

Nhà nước phong kiến phân quyền -phong kiến tập quyển

Công cụ sắt, Nông nghiệp, thủ công nghiệp, thương nghiệp

Hai giai cấp chính: lãnh chúa và nông nô

Bài 2 trang 68 Sử 10 Bài 12 ngắn nhất: Vẽ biểu đồ thời gian chỉ sự phát triển kinh tế của xã hội loài người (đến thời trung đại).

Trả lời:

Thời kì

Thời gian

Kinh tế

Nguyên thủy

4 triệu năm cách ngày nay

Sử dụng công cụ bằng đá.

Hái lượm, săn bắt đến săn bắn, hái lượm → trồng trọt, chăn nuôi

Thời cổ đại

Phương Đông

3.500 năm TCN

Công cụ đồng và sắt

Nông nghiệp là chủ yếu

Phương Tây

Thế kỉ VIII – VII TCN

Thủ công nghiệp và thương nghiệp

Thời trung đại

Phương Đông

Từ thể kỉ III TCN đến thế kỉ XIX

Công cụ sắt, Nông nghiệp, thủ công nghiệp, thương nghiệp

Phương Tây

Từ thế kỉ V đến thế kỉ XVI

Công cụ sắt, Nông nghiệp, thủ công nghiệp, thương nghiệp

Phần Câu hỏi trắc nghiệm Sử 10 Bài 12

Câu 1. Con người sử dụng công cụ bằng đá thời kì xã hội

A, Nguyên thuỷ.

B, Cổ đại phương Đông.

C, Chiếm nô.

D, Phong kiến.

Câu 2. Công cụ lao động tạo nên cuộc cách mạng trong sản xuất thời kì xã hội nguyên thuỷ là

A, Đá.

B, Đồng đỏ.

C, Đồng thau.

 D, Sắt.

Câu 3. Các nhà khảo cổ học coi thời đá mới là một “Cuộc cách mạng” vì thời kỳ này, con người

A, Biết thuần dưỡng thú hoang nhỏ thành gia súc.

B, Biết chế tạo cung tên.

C, Từ săn bắt, hái lượm đã tiến tới biết trồng trọt, chăn nuôi.

D, Đã biết khai thác từ thiên nhiên cái cần thiết cho cuộc sống của mình, chứ không chỉ thu lượm những cái sẵn có trong thiên nhiên.

Câu 4. Xã hội có giai cấp và nhà nước đầu tiên xuất hiện ở đâu?

A, Ai Cập.

B, Trung Quốc.

C, Lưỡng Hà.

D, Ấn Độ.

Câu 5. Ngành kinh tế nào giữ vai trò chủ đạo trong xã hội cổ đại phương Đông?

A, Thủ công nghiệp.

B, Nông nghiệp.

C, Thương nghiệp.

D, Thương nghiệp và thủ công nghiệp.

Câu 6. Nhà nước cổ đại phương Đông mang tính chất gì?

A, Chuyên chế trung ương tập quyền.

B, Chuyên chế cổ đại.

C, Độc tài quân sự.

D, Dân chủ chủ nô.

Câu 7. Giai cấp nào chiếm số lượng đông đảo và là lực lượng sản xuất chủ yếu trong xã hội cổ đại phương Đông?

A, Nông nô.

B, Nông dân công xã.

C, Nông dân tự do.

D, Nô lệ.

Câu 8. Hai giai cấp chính trong xã hội cổ đại phương Tây là

A, Chủ nô và nông nô.

B, Quý tộc và nô lệ.

C, Nông dân và chủ nô.

D, Chủ nô và nô lệ.

Câu 9. Lực lượng sản xuất chủ yếu trong xã hội cổ đại phương Tây là

A, Nông nô.

B, Thợ thủ công.

C, Nô lệ.

D, Chủ nô.

1A

2D

3D

4C

5B

6B

7B

8D

9C

Vậy là chúng ta đã cùng nhau soạn xong Bài 12: Ôn tập: Lịch sử thế giới người nguyên thủy, cổ đại và trung đại trong SGK Lịch sử 10. Mong rằng bài viết trên đã giúp các bạn nắm thật chắc kiến thức lí thuyết, soạn được các câu hỏi trong nội dung bài học dễ dàng hơn qua đó vận dụng để trả lời câu hỏi trong đề kiểm tra và các câu hỏi tình huống khác.

Đăng bởi: THPT Ninh Châu

Chuyên mục: Lớp 10, Lịch sử 10

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button