Lớp 10Tiếng Anh

So sánh hơn của easy là gì?

Đáp án chi tiết, giải thích dễ hiểu nhất cho câu hỏi “So sánh hơn của easy là gì?” cùng với kiến thức tham khảo là tài liệu cực hay và bổ ích giúp các bạn học sinh ôn tập và tích luỹ thêm kiến thức bộ môn Tiếng Anh 10.

Trả lời câu hỏi: So sánh hơn của easy là gì?

 So sánh hơn của easy là easier.

Kiến thức tham khảo về tính từ ngắn và tính từ dài 

I. Tính từ ngắn

– Định nghĩa

Bạn đang xem: So sánh hơn của easy là gì?

+ Tính từ ngắn là các tính từ có một âm tiết có thể phát âm trong một nốt nhạc. Tính từ ngắn (one syllable adjective) là các tính từ có một âm tiết, nghĩa là chỉ một âm được phát ra. Một số tính từ có 2 âm tiết được kết thúc bằng: –y, –le,–ow, –er, và –et cũng được coi là tính từ ngắn.

– Ví dụ:

+ Big /big/: To, lớn

+ Short – /ʃɔːrt/: gNắn

+ Fast – /fæst/: Nhanh

– Một số tính từ có 2 âm tiết được kết thúc bằng: –y, –le,–ow, –er, và –et cũng được coi là tính từ ngắn.

– Ví dụ:

+ Heavy /ˈhev.i/: Nặng

+ Slow /sloʊ/: Chậm rãi

+ Sweet /swiːt/: Ngọt ngào

– Cách sử dụng tính từ ngắn 

– Trong các loại câu so sánh, tính từ ngắn sẽ được sử dụng với nhiều hình thức khác nhau để đúng cấu trúc câu.

1. Trong câu so sánh hơn, tính từ ngắn được thêm đuôi -er, theo sau bởi giới từ than

– Trong so sánh hơn nhất, tính từ ngắn được thêm đuôi -est và phía trước có mạo từ the.

– Ví dụ:

+ I’m taller than my younger sister (tôi cao hơn em của tôi đấy)

+ You are reading the thickest book in the world (Bạn đang đọc cuốn sách dày nhất thế giới đây).

2. Với tính từ ngắn kết thúc bằng -y

– Trong câu so sánh hơn ta bỏ -y thay bằng -ier, trong câu so sánh nhất ta bỏ -y thay bằng – iest.

– Ví dụ:

+ You are look happier than your husband. What’s happen? (Bạn trông vui vẻ hơn anh chồng nhiều đấy. Có chuyện gì thế?)

+ You are reading the funniest example in the world (Bạn đang đọc ví dụ buồn cười nhất thế giới đây)

+ Happy – happier – the happiest: hạnh phúc – hạnh phúc hơn – hạnh phúc nhất

+ Easy – easier – the easiest: dễ dàng – dễ dàng hơn – dễ dàng nhất

3. Với tính từ ngắn kết thúc bằng -e

 – Trong câu so sánh hơn: Thêm -r vào sau cùng, Trong câu so sánh nhất, thêm -st vào sau cùng

 – Ví dụ:

+ Your crush looks nicer than your ex. (Crush hiện tại của bạn trông tuyệt vời hơn tình cũ đó)

+ My crush is always the nicest on my heart (Crush của tôi lúc nào cũng là tuyệt vời nhất trong tim tôi rồi)

+ Nice – nicer – the nicest: đẹp – đẹp hơn – đẹp nhất

+ Close – closer – the closest: gần – gần hơn – gần nhất

4. Với tính từ ngắn có nguyên âm đứng trước phụ âm sau cùng

 – Trong câu so sánh hơn và so sánh nhất sẽ cần gấp đôi phụ âm và thêm theo quy tắc như thông thường.

 – Ví dụ:

+ My thumb is bigger than my pinky (Ngón tay cái của mình to hơn ngón út)

+ My house is the biggest in this town (Ngôi nhà tôi to nhất ở thành phố này)

+ Sharp – sharper – the sharpest: sắc – sắc hơn – sắc nhất

+ Light – lighter – the lightest: nhẹ – nhẹ hơn – nhẹ nhất

II. Tính từ dài

1. Định nghĩa

– Tính từ dài là tính từ có từ 2 âm tiết trở lên, trừ những trường hợp các từ có 2 âm tiết được gọi là tính từ ngắn ở trên. 

– Ví dụ:

+ Useful /ˈjuːs.fəl/: Hữu ích

+ Intelligent /ɪnˈtel.ə.dʒənt/: Thông minh

+ Beautiful /ˈbjuː.t̬ə.fəl/: Xinh đẹp

+ Expensive /ikˈspensiv/: Đắt đỏ

+ Satisfactory /ˌsætɪsˈfæktəri/: Đạt yêu cầu

+ Pleasant /ˈplɛznt/: Hài lòng

+ Common /ˈkɒmən/: Chung, thông thường

So sánh hơn của easy là gì? (ảnh 2)
Tính từ dài

2. Cách sử dụng tính từ dài

– Với tính từ dài, mọi việc trở nên đơn giản hơn rất nhiều, không còn nhiều dạng như tính từ ngắn nữa.

– Trong câu so sánh hơn, phía trước tính từ dài có MORE và phía sau có THAN nếu so sánh với 1 vật khác. 

– Ví dụ:

+ This bed is more comfortable than the one in my room.

Chiếc giường này thoải mái hơn chiếc giường phòng tôi.

+ You should be more careful in your exam. 

Bạn nên cẩn thận hơn trong bài kiểm tra.

+ A car is more dangerous than a motorbike.

Xe ô tô nguy hiểm hơn so với xe máy.

+ The ticket is more expensive last year.

Giá vé xem phim đắt hơn so với năm ngoái.

+ You are more beautiful than your sister.

Bạn trông xinh đẹp hơn so với chị gái của bạn.

– Trong câu so sánh nhất phía trước tính từ dài cần thêm THE MOST

– Ví dụ:

+ The most important thing in this life is family.

Điều quan trọng nhất trên đời chính là gia đình.

+ To me, Mai Phuong Thuy is the most beautiful “Miss Vietnam”.

Đối với tôi, Mai Phuong Thuy là hoa hậu Việt Nam đẹp nhất. 

+ The tiger is the most dangerous animal of the five.

Con hổ là loài nguy hiểm nhất trong năm loài này.

+ The white dress is the most expensive in this store.

Chiếc váy màu trắng là cái đắt nhất trong cửa hàng này.

+ The most beautiful way is the way into your heart.

Con đường đẹp nhất là con đường vào tim cậu.

Đăng bởi: THPT Ninh Châu

Chuyên mục: Lớp 10, Tiếng Anh 10

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button