GDQPLớp 12

Sĩ quan tại ngũ và sĩ quan dự bị theo luật sĩ quan được hiểu là gì?

Đáp án chính xác nhất cho câu hỏi trắc nghiệm “Sĩ quan tại ngũ và sĩ quan dự bị theo luật sĩ quan được hiểu là gì?” cùng với những kiến thức tham khảo về Sĩ quan tại ngũ và sĩ quan dự bị là tài liệu đắt giá môn Giáo dục quốc phòng 12 dành cho các thầy cô giáo và bạn em học sinh tham khảo.

Trắc nghiệm: Sĩ quan tại ngũ và sĩ quan dự bị theo luật sĩ quan được hiểu là gì?

a. Là ngạch sĩ quan

b. Là tên gọi đơn vị sĩ quan

Bạn đang xem: Sĩ quan tại ngũ và sĩ quan dự bị theo luật sĩ quan được hiểu là gì?

c. Là phiên hiệu đơn vị sĩ quan

d. Là chuyên môn của sĩ quan

Trả lời:

Đáp án đúng: a. Là ngạch sĩ quan

Kiến thức tham khảo về Sĩ quan tại ngũ và sĩ quan dự bị 

1. Sĩ quan tại ngũ và sĩ quan dự bị là gì?

Luật Sĩ quan Quân đội Nhân dân Việt Nam 1999 (SQ QĐNDVN) định nghĩa sĩ quan tại ngũ và sĩ quan dự bị như sau:

– Ngạch sĩ quan tại ngũ là ngạch gồm những sĩ quan thuộc lực lượng thường trực đang công tác trong quân đội hoặc đang được biệt phái.

Trong đó: Sĩ quan biệt phái là sĩ quan tại ngũ được cử đến công tác ở cơ quan, tổ chức ngoài quân đội.

– Ngạch sĩ quan dự bị là ngạch gồm những sĩ quan thuộc lực lượng dự bị động viên được đăng ký, quản lý, huấn luyện để sẵn sàng huy động vào phục vụ tại ngũ.

2. Một trong những nguồn bổ sung cho sĩ quan tại ngũ của quân đội từ đâu?

Nguồn bổ sung cho sĩ quan tại ngũ được quy định tại Văn bản hợp nhất 24/VBHN-VPQH như sau:

Điều 5. Nguồn bổ sung sĩ quan tại ngũ

Những người sau đây được tuyển chọn bổ sung cho đội ngũ sĩ quan tại ngũ:

1. Hạ sĩ quan, binh sĩ tốt nghiệp các trường đào tạo sĩ quan hoặc các trường đại học ngoài quân đội;

2. Hạ sĩ quan, binh sĩ hoàn thành tốt nhiệm vụ chiến đấu;

3. Quân nhân chuyên nghiệp và công chức quốc phòng tại ngũ tốt nghiệp đại học trở lên đã được đào tạo, bồi dưỡng chương trình quân sự theo quy định của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng;

4. Cán bộ, công chức ngoài quân đội và những người tốt nghiệp đại học trở lên được điều động vào phục vụ trong quân đội đã được đào tạo, bồi dưỡng chương trình quân sự theo quy định của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng;

5. Sĩ quan dự bị.

3. Điều kiên để tham gia làm sĩ quan dự bị

+ Là các sĩ quan được đào tạo chuyên nghiệp, đã thôi phục vụ tại ngũ nhưng vẫn đáp ứng được các tiêu chuẩn tham gia sĩ quan dự bị, đã hoàn tất chương trình học phổ thông trung học hoặc cơ sở…. Độ tuổi không vượt quá 30

+ Quân nhân, hạ sĩ quan sau khi kết thúc phục vụ tại ngũ hoặc hạ sĩ quan mà trước đó đã được đào tạo sĩ quan dự bị….

+ Độ tuổi không vượt quá 35 tuổi đối với những đối tượng đã tốt nghiệp đại học và không thuộc các trường hợp tạm hoãn hoặc miễn nhập ngũ như: Người chưa đủ sức khỏe, là cán bộ viên chức làm việc trong các ngành khác, con thương binh liệt sĩ,…

+ Đảm bảo về lai lịch chính trị, ý chí quyết tâm, trung thành với Đảng và Nhà nước…

+ Đảm bảo về thể trạng sức khỏe theo quy định của Bộ Quốc phòng và Bộ Y tế tại Thông tư liên tịch số 16/2016/TTLT-BYT-BGP.

4. Sĩ quan có chức vụ là chính sự quân đoàn thuộc nhóm ngành nào của sĩ quan?

Điều 11. Chức vụ của sĩ quan

1. Chức vụ cơ bản của sĩ quan gồm có:

a) Bộ trưởng Bộ Quốc phòng;

b) Tổng Tham mưu trưởng; Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị;

c) Chủ nhiệm Tổng cục, Tổng cục trưởng, Chính ủy Tổng cục;

d) Tư lệnh Quân khu, Chính ủy Quân khu; Tư lệnh Quân chủng, Chính ủy Quân chủng; Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, Chính ủy Bộ đội Biên phòng;

đ) Tư lệnh Quân đoàn, Chính ủy Quân đoàn; Tư lệnh Binh chủng, Chính ủy Binh chủng; Tư lệnh Vùng Hải quân, Chính ủy Vùng Hải quân;

e) Sư đoàn trưởng, Chính ủy Sư đoàn; Chỉ huy trưởng Bộ chỉ huy quân sự tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây gọi là cấp tỉnh), Chính ủy Bộ chỉ huy quân sự cấp tỉnh; Chỉ huy trưởng Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng cấp tỉnh, Chính ủy Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng cấp tỉnh;

……….

5. Học sĩ quan dự bị ra làm gì?

Sau khi huấn luyện xong khóa học sĩ quan dự bị, quân nhân là sĩ quan dự bị có thể lựa chọn theo hai hướng đó là xuất ngũ ra ngoài làm các công việc như bình thường. Việc lựa chọn các công việc do bản thân, gia đình định hướng hoặc yêu thích hoặc là vào biên chế trong quân đội.

Theo quy định tại khoản 3 điều 41 Văn bản hợp nhất 24 VBHN-VPQH quy định: Căn cứ vào nhu cầu biên che, tiêu chuẩn chức vụ của sĩ quan, kết quả học tập quân sự và thành tích phục vụ quốc phòng, sĩ quan dự bị được bổ nhiệm chưc vụ trong các đơn vị dự bị động viên hoặc gia chức vụ Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự cấp xã được thăng cấp bậc quân hàm tương xưng với chức vụ đảm nhiệm. Bộ trưởng Bộ Quốc phòng quy định chưc vụ tương đương và cấp bậc quân hàm cao nhất đới với sĩ quan dự bị đảm nhiệm chức vụ Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự cấp xã.

Như vậy sĩ quan dự bị sau khi học xong có thể về địa phương đăng ký tại cơ quan quân sự huyện, quận, thị xã nơi cư trú.

Tùy vào yêu cầu nhiệm vụ của quân đội, sĩ quan dự bị sẽ được biên chế vào các đơn vị dự bị động viên để quản lý chặt chẽ từng người, tiếp tục bồi dưỡng nâng cao trình độ quân sự, bảo đảm các yêu cầu động viên. Về địa phương sĩ quan dự bị giống như các công dân bình thường khác, lao động, học tập, làm việc giống mọi người.

Chỉ khác 1 năm phải tập trung huấn luyện tại đơn vị được đăng ký dự bị 1 tháng. Hoặc khi đất nước có chiến tranh thì những người sĩ quan dự bị này sẽ trở thành những sĩ quan thực thụ, chỉ huy quản lý đơn vị như những sĩ quan khác. Hàng tháng sĩ quan dự bị được hưởng các tiêu chuẩn như phụ cấp (0,2 mức lương cơ bản= 230.000đ/tháng và các ưu đãi đặc biệt khác)

Đăng bởi: THPT Ninh Châu

Chuyên mục: Lớp 12, GDQP 12

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button