Lớp 12Sinh Học

Quá trình tiến hóa nhỏ có đặc điểm

Đáp án và giải thích chính xác câu hỏi trắc nghiệm “Quá trình tiến hóa nhỏ có đặc điểm” cùng với kiến thức lý thuyết liên quan là tài liệu hữu ích môn Sinh học 12 dành cho các bạn học sinh và thầy cô giáo tham khảo.

Trắc nghiệm: Quá trình tiến hóa nhỏ có đặc điểm

A. Không làm thay đổi tần số alen của quần thể. 

B. Diễn ra trên phạm vi rộng lớn, trong thời gian dài.

Bạn đang xem: Quá trình tiến hóa nhỏ có đặc điểm

C. Có thể nghiên cứu bằng thực nghiệm.

D. Không cần sự tác động của các nhân tố tiến hóa.

Trả lời : 

Đáp án đúng là:  C. Có thể nghiên cứu bằng thực nghiệm.
Quá trình tiến hóa nhỏ có đặc điểm có thể nghiên cứu bằng thực nghiệm.

Giải thích:

Tiến hóa nhỏ (tiến hóa vi mô, microcvolution) là quá trình biến đổi thành phần kiểu trên của quần thể, bao gồm sự phát sinh đột biến, sự phát tán đột biến qua giao phối, sự chọn lọc các đột biến và biến dị tổ hợp có lợi, sự cách ly di truyền giữa quần thể đã biến đổi với quần thể gốc. Kết quả là sự hình thành loài mới.

Quá trình tiến hóa nhỏ diễn ra trong phạm vi tương đối hẹp, thời gian lịch sử tương đối ngắn, có thể nghiên cứu bằng thực nghiệm.

Trong các đặc điểm trên, C đúng, còn lại:

– Tiến hóa nhỏ làm thay đổi tần số alen và thành phần kiểu gen của quần thể.

– Tiến hóa nhỏ diễn ra trên phạm vi hẹp, thời gian ngắn.

– Tiến hóa nhỏ cần sự tác động của các nhân tố tiến hóa.

 Cùng Top tài lời giải tìm hiểu thêm về Quá trình tiến hóa nhé!

Kiến thức tham khảo về Quá trình tiến hóa

1. Định nghĩa tiến hóa là gì ?

Trong sinh học, tiến hóa là sự thay đổi đặc tính di truyền của một quần thể sinh học qua những thế hệ nối tiếp nhau. Những đặc tính này là sự biểu hiện của các gen được truyền từ cha mẹ sang con cái thông qua quá trình sinh sản. Nguyên nhân dẫn đến sự khác biệt của những đặc tính đó trong quần thể là do kết quả của đột biến, tái tổ hợp di truyền và nguồn gốc các biến dị di truyền khác.

Hiện tượng tiến hóa xảy ra khi các tác nhân tiến hóa như chọn lọc tự nhiên (bao gồm cả chọc lọc giới tính) và trôi dạt di truyền tác động lên sự đa dạng của những đặc tính này, dẫn đến kết quả là vài đặc tính sẽ trở nên phổ biến hoặc hiếm gặp hơn ở trong quần thể. Chính nhờ quá trình tiến hóa này đã làm nảy sinh sự đa dạng ở mọi mức độ tổ chức sinh học bao gồm loài, các cá thể sinh vật và cả các phân tử như DNA và protein.

2. Phân biệt tiến hóa nhỏ và tiến hóa lớn

Tiến hoá nhỏ là quá trình làm biến đổi cấu trúc di truyền của quần thể (biến đổi về tần số alen và thành phần kiểu gen của quần thể). Quá trình tiến hoá nhỏ diễn ra trên quy mô của một quần thể và diễn biến không ngừng dưới tác động của các nhân tố tiến hoá. Sự biến đổi về tần số alen và thành phần kiểu gen của quần thể đến một lúc nào xuất hiện sự cách li sinh sản của quần thể đó với quần thể gốc thì loài mới xuất hiện. Như vậy, quần thể là đơn vị nhỏ nhất có thể tiến hoá và quá trình tiến hoá nhỏ kết thúc khi loài mới xuất hiện.

Tiến hóa lớn là là quá trình hình thành các nhóm phân loại trên loài (chi, họ, bộ, lớp, ngành…) diễn ra trên qui mô lớn, trong thời gian lịch sử dài

Phân biệt tiến hóa nhỏ và tiến hóa lớn

STT

Vấn đề cần phân biệt

Tiến hóa nhỏ

Tiến hóa lớn

1

Nội dung

Là quá trình biến đổi thành phần kiểu gen của quần thể gốc đưa đến hình thành loài mới. Là quá trình hình thành các đơn vị trên loài như: chi, họ, bộ, lớp, ngành.

2

Quy mô, thời gian

Phạm vi phân bố tương đối hẹp, thời gian lịch sử tương đối ngắn. Quy mô lớn, thời gian địa chất rất dài.

3

Phương pháp nghiên cứu

Có thể nghiên cứu trực tiếp bằng thực nghiệm. Thường được nghiên cứu gián tiếp qua các bằng chứng tiến hóa vì không thể nghiên cứu bằng thực nghiệm.

4

Phạm vi diễn ra

Tiến hóa nhỏ diễn ra trong phạm vi 1 loài. Diễn ra trên phạm vi nhiều loài.

5

Mức độ nghiên cứu

Đã nghiên cứu và hiểu được cơ chế tiến hóa hình thành loài mới. Chưa nghiên cứu sâu về tiến hóa lớn.

Đăng bởi: THPT Ninh Châu

Chuyên mục: Lớp 12, Sinh Học 12

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button