Hóa HọcLớp 12

Phương trình phản ứng C2H5OH + Na

Phương trình hóa học:

2C2H5OH

+

Bạn đang xem: Phương trình phản ứng C2H5OH + Na

2Na

H2

+

2C2H5ONa

rượu etylic

 

natri

 

hidro

 

Sodium ethoxide

       

Hydrogen

 

Sodium ethoxide

(lỏng)

 

(rắn)

 

(khí)

 

(dd)

(không màu)

 

(trắng bạc)

 

(không màu)

   

– Điều kiện phản ứng: Không 

– Hiện tượng nhận biết: Có bọt khí bay lên ( H2), mẫu Na bị hòa tan dần đến hết. 

Cùng THPT Ninh Châu tìm hiểu C2H5OH nhé.

I. Ancol etylic là gì?

– Công thức phân tử: C2H5OH

– Phân tử khối: 46 g/mol

– Là 1 rượu no, đơn chức, mạch hở, đơn giản trong dãy đồng đẳng ancol no – đơn chức – mạch hở.

II. Cấu tạo:

– Mô hình cấu tạo của phân tử ancol etylic:

– Phân tử rượu etylic có một nguyên tử hiđro không liên kết với nguyên tử cacbon mà liên kết với nguyên tử oxi, tạo ra nhóm -OH. Chính nhóm -OH này làm cho rượu có tính chất đặc trưng.

III. Tính chất vật lí

– Rượu etylic (ancol etylic hoặc etanol) là chất lỏng không màu, sôi ở 78,3 độ C, nhẹ hơn nước và tan vô hạn trong nước, hòa tan được nhiều chất như iot, benzen,…

– Số ml rượu etylic có trong 100ml hỗn hợp rượu với nước gọi là độ rượu.

– Cấu tạo phân tử : Rượu etylic có công thức cấu tạo: CH3CH2OH

– Ta thấy trong phân tử rượu etylic có một nguyên tử hiđro không liên kết với nguyên tử cacbon mà liên kết với nguyên tử oxi, tạo ra nhóm -OH. Chính nhóm -OH này làm cho rượu có tính chất đặc trưng.

IV. Tính chất hóa học của rượu etylic

Rượu etylic có phản ứng cháy, tác dụng được với natri, axit axetic

a. Phản ứng cháy của rượu etylic

Rượu etylic tác dụng mạnh với oxi khi đốt nóng tạo ra ngọn lửa có màu xanh và tỏa nhiều nhiệt.

C2H6O + 3O2 (t°) → 2CO2 + 3H2O

b. Tác dụng với natri của rượu etylic

Rượu etylic tác dụng được với natri kim loại giải phóng khí hidro.

2CH3–CH2–OH + 2Na → 2CH3–CH2–ONa + H2

c. Tác dụng với axit axetic của rượu etylic

– Axit axetic tác dụng với rượu etylic tạo ra etyl axetat. 

Phương trình phản ứng C2H5OH + Na (ảnh 2)

– Etyl axetat là chất lỏng, mùi thơm, ít tan trong nước, dùng làm dung môi trong công nghiệp.

– Sản phẩm của phản ứng giữa rượu và axit gọi là este.

d. Một số phản ứng khác của rượu etylic

– Phản ứng tách nước:

Phương trình phản ứng C2H5OH + Na (ảnh 3)

– Phản ứng tách nước giữa 2 phân tử rượu etylic:

CH3–CH2–OH + CH3–CH2–OH → CH3–CH2–O–CH2–CH3 + H2O

– Phản ứng oxi hóa:

Phương trình phản ứng C2H5OH+Na (ảnh 4)
Phương trình phản ứng C2H5OH+Na (ảnh 5)

– Phản ứng lên men giấm:

Phương trình phản ứng C2H5OH + Na (ảnh 6)

V. Các phương pháp điều chế ancol etylic

2 Phương pháp điều chế thông dụng nhất của etanol là lên men đường hoặc tinh bột và cộng hợp etylen với nước.

Tinh bột hoặc đường → Rượu etylic.

C6H12O→ 2CH3CH2OH + 2CO2

Cho etylen cộng hợp với nước có axit làm xúc tác

Tuân theo quy tắc Maccopnhicop

Phản ứng cần xúc tác acid: H2SO4, H3PO4 (không dùng HX) 

CH2 = CH2  +  H2O →  C2H5OH  

Ngoài ra còn các phương pháp sau:

Cộng hidro vào andehit

Phương trình phản ứng C2H5OH + Na (ảnh 7)

Thủy phân C2H5-X, dẫn xuất của este

C2H5X+ NaOH → C2H5OH +NaCl

CH3COOC2H5 + H2O  →  C2H5OH + CH3COOH

VI. Ứng dụng.

– Rượu etylic được dùng làm nhiên liệu cho động cơ ôtô, cho đèn cồn trong phòng thí nghiệm.

– Làm nguyên liệu sản xuất axit axetic, dược phẩm, cao su tổng hợp.

– Dùng pha chế các loại rượu uống,..

VII. Bài tập ví dụ

Câu 1: Hòa tan m gam ancol etylic ( D = 0,8 gam/ ml ) vào 216 ml nước ( D = 1 gam/ ml ), tạo thành dung dịch A. Cho A tác dụng với Na dư thu được 170,24 lít (đktc) khí H2. Dung dịch A có độ rượu bằng bao nhiêu?

Lời giải:

Ta có: Độ rượu = (V rượu ng.chất / V dd rượu )*100

Phương trình phản ứng:

Phương trình phản ứng C2H5OH + Na (ảnh 8)

Câu 2: Lên men 1 lít ancol etylic 23 độ thu được giấm ăn. Biết hiệu suất lên men là 100% và khối lượng riêng của ancol etylic là 0.8 gam/ml. Khối lượng axit axetic trong giấm là bao nhiêu?

Lời giải:

Ta có: Độ rượu = (V rượu ng.chất / V dd rượu )*100

=> V ancol ng.chất = 0,23.1000 = 230 ml

=> m ancol = D * V = 230.0,8 = 184 gam

Phương trình phản ứng:

C2H5OH + O2———–> CH3COOH + H2O

46                                      60

184                     —>        m=?
=> mCH3COOH = (184 * 60) / 46 = 240 gam

Na + C2H5OH ——> C2H5ONa + H2

Đăng bởi: THPT Ninh Châu

Chuyên mục: Lớp 12, Hóa Học 12

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button