Hóa HọcLớp 12

Phát biểu nào dưới đây về ứng dụng của xenlulozơ là không đúng?

Câu hỏi: Phát biểu nào dưới đây về ứng dụng của xenlulozơ là không đúng?

A. Dùng để sản xuất một số tơ nhân tạo.

B. Làm thực phẩm cho con người.

Bạn đang xem: Phát biểu nào dưới đây về ứng dụng của xenlulozơ là không đúng?

C. Dùng làm vật liệu xây dựng, đồ dùng gia đình, sản xuất giấy.

D. Là nguyên liệu sản xuất ancol etylic.

Trả lời:

Đáp án là B (Làm thực phẩm cho con người)

Cùng THPT Ninh Châu tìm hiểu về xenlulozo nhé.

I. Định nghĩa xenlulozơ

– Xenlulozơ là thành phần chính tạo nên lớp màng tế bào thực vật, là bộ khung của cây cối.

– Xenlulozơ có nhiều trong bông (95 – 98%) đay, gai, tre, nứa (50 – 80%), gỗ (40 -50%),…

II. Tính chất vật lí

– Xenlulozơ là chất rắn hình sợi, màu trắng, không mùi, không vị, không tan trong nước ngay cả khi đun nóng, tan trong dung môi hữu cơ thông thường như ete, benzen,…

-Cấu trúc phân tử : Xelulozơ (C6H10O5)n có phân tử khối rất lớn (khoảng 1.000.000 – 2.400.000)

– Xenlulozơ là một polime hợp thành từ các mắt xích β – glucozơ nối với nhau bởi các liên kết β – 1,4- glicozit, phân tử xenlulozơ không phân nhánh, không xoắn.

III. Cấu trúc phân tử của xenlulozơ

Xenlulozo ((C6H10O5)n có phân tử khối rất lớn, là một polime hợp thành từ các mắt xích β- glicozit, phân tử xenlulozo không phân nhánh, không xoắn. 

Phát biểu nào dưới đây về ứng dụng của xenlulozơ là không đúng? (ảnh 2)

Mỗi mắt xích C6H10O5 có 3 nhóm OH tự do, nên có thể viết công thức cấu tạo xenlulozo: [C6H7O2(OH)3]n

IV. Tính chất hóa học

– Phản ứng thủy phân

Phát biểu nào dưới đây về ứng dụng của xenlulozơ là không đúng? (ảnh 3)

– Phản ứng với axit nitric

Đun nóng xenlulozơ trong hỗn hợp axit nitric đặc và axit sunfuric đặc thu được xenlulozơ trinitrat.

Phát biểu nào dưới đây về ứng dụng của xenlulozơ là không đúng? (ảnh 4)

Xenlulozơ trinitrat được dùng làm thuốc súng không khói.

V. Ứng dụng

    – Xenlulozơ xantogenat dùng để điều chế tơ visco, tơ axetat, chế tạo thuốc súng không khói và chế tạo phim ảnh.

    – Xenlulozo thường được dùng trực tiếp hoặc chế tạo thành giấy.

Đăng bởi: THPT Ninh Châu

Chuyên mục: Lớp 12, Hóa Học 12

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button