Hóa HọcLớp 11

Phản ứng hóa học đặc trưng của hợp chất hữu cơ chỉ toàn liên kết đơn

Lời giải và đáp án chính xác nhất cho câu hỏi trắc nghiệm “Phản ứng hóa học đặc trưng của hợp chất hữu cơ chỉ toàn liên kết đơn” kèm kiến thức tham khảo là tài liệu trắc nghiệm môn Hóa học hay và hữu ích.

Trắc nghiệm: Phản ứng hóa học đặc trưng của hợp chất hữu cơ chỉ toàn liên kết đơn

A. Phản ứng cháy

B. Phản ứng trùng hợp

Bạn đang xem: Phản ứng hóa học đặc trưng của hợp chất hữu cơ chỉ toàn liên kết đơn

C. Phản ứng cộng

D. Phản ứng thế

Trả lời: 

Đáp án đúng là B. Phản ứng trùng hợp

Phản ứng hóa học đặc trưng của hợp chất hữu cơ chỉ toàn liên kết đơn là phản ứng trùng hợp.

Kiến thức mở rộng về liên kết đơn ankan 

1. Ankan

Công thức tổng quát chung cho ankan là CnH2n+2 (n ≥ 1).

– Tên gọi chung là ankan hay paraffin.

– Công thức đơn giản nhất là metan (CH4).

– Mạch cacbon hở, có thể phân nhánh hoặc không phân nhánh.

– Trong phân tử chỉ có liên kết đơn (liên kết, …) tạo thành từ 4 obitan lai hóa sp3 của nguyên tử cacbon, định hướng kiểu tứ diện đều. Do đó mạch cacbon có dạng gấp khúc. Các nguyên tử cacbon có thể quay tương đối tự do xung quanh các liên kết đơn.

– Ankan chỉ có đồng phân mạch C khi có từ 4C trở lên.

Ví dụ: Các đồng phân của C5H12

2. Đồng phân

a. Đồng phân mạch cacbon

– Ở dãy đồng đẳng của metan, từ thành viên thứ tư trở đi, mỗi thành viên đều gồm nhiều đồng phân.

– Thí dụ: Ứng với công thức C4H10 (thành viên thứ tư của dãy đồng đẳng) có hai đồng phân cấu tạo.

Phản ứng hóa học đặc trưng của hợp chất hữu cơ chỉ toàn liên kết đơn (ảnh 2)

=> Nhận xét: Ankan từ C4H10 trở đi có đồng phân cấu tạo, đó là đồng phân mạch cacbon.

b. Bậc của cacbon

Phản ứng hóa học đặc trưng của hợp chất hữu cơ chỉ toàn liên kết đơn (ảnh 3)

– Bậc của một nguyên tử C ở phân tử ankan bằng số nguyên tử C liên kết trực tiếp với nó.

– Ankan mà phân tử chỉ chứa C bậc I và C bậc II (không chứa C bậc III và C bậc IV) là ankan không phân nhánh.

– Ankan mà phân tử có chứa C bậc III hoặc C bậc IV là ankan phân nhánh.

3. Tính chất vật lý của Ankan

– Ở điều kiện thường ankan từ C1 → C4 ở trạng thái khí, từ C5 → C17 trở đi ở trạng thái lỏng, từ C18 trở lên ở dạng rắn. Nhiệt độ nóng chảy, nhiệt độ sôi và khối lượng riêng của ankan nói chung tăng theo chiều tăng của phân tử khối.

– Ankan là những chất không màu, không tan trong nước, nhẹ hơn nước nhưng tan nhiều trong dung môi hữu cơ.

– Bốn ankan đầu dãy đồng đẳng từ CH4 đến C4H10 khi ở điều kiện bình thường đều có dạng khí, các ankan tiếp theo ở dạng lỏng và bắt đầu từ khoảng C18H38 trở đi là ở thể rắn. Nhiệt độ nóng chảy, nhiệt độ sôi, khối lượng riêng của các ankan sẽ tăng dần theo chiều tăng của phân tử khối.

– Ankan có khối lượng riêng nhẹ hơn nước và đa số là không tan trong nước nhưng tan trong dung môi hữu cơ. Với tính chất là dung môi không phân cực nên ankan dễ tan trong các chất không phân cực khác như benzen, dầu mỡ,…

4. Tính chất hóa học của Ankan

a. Phản ứng thế

– Khi chiếu sáng hoặc đốt nóng hỗn hợp metan và clo xảy ra phản ứng thế lần lượt các nguyên tử hiđro bằng clo:

Phản ứng hóa học đặc trưng của hợp chất hữu cơ chỉ toàn liên kết đơn (ảnh 4)

– Các đồng đẳng của metan cũng tham gia phản ứng thế tương tự như metan.

Phản ứng hóa học đặc trưng của hợp chất hữu cơ chỉ toàn liên kết đơn (ảnh 5)

– Phản ứng thế H bằng halogen thuộc loại phản ứng halogen hóa, sản phẩm hữu cơ có chứa halogen gọi là dẫn xuất halogen.

b. Phản ứng tách (gãy liên kết)

Phản ứng hóa học đặc trưng của hợp chất hữu cơ chỉ toàn liên kết đơn (ảnh 6)

– Nhận xét: Dưới tác dụng của nhiệt và xúc tác (Cr2O3, Fe, Pt,… ), các ankan không những bị tách hiđro tạo thành hiđrocacbon không no mà còn bị gãy các liên kết C-C tạo ra các phân tử nhỏ hơn.

c. Phản ứng oxi hóa

– Metan cháy tạo thành khí cacbon đioxit và hơi nước.

Phản ứng hóa học đặc trưng của hợp chất hữu cơ chỉ toàn liên kết đơn (ảnh 7)

– Phản ứng trên tỏa nhiều nhiệt. Hỗn hợp gồm một thể tích metan và hai thể tích oxi là hỗn hợp nổ mạnh.

Phản ứng hóa học đặc trưng của hợp chất hữu cơ chỉ toàn liên kết đơn (ảnh 8)

– Các ankan đầu dãy đồng đẳng đều rất dễ cháy và tỏa nhiều nhiệt. Khí CO2, hơi nước và nhiệt tạo ra nhanh hơn nên có thể gây nổ.

– Nếu không đủ oxi, ankan bị cháy không hoàn toàn, khi đó ngoài CO2 và H2O còn tạo ra các sản phẩm như CO, muội than, không những làm giảm năng suất tỏa nhiệt mà còn gây độc hại cho môi trường.

– Khi có xúc tác và nhiệt độ thích hợp, ankan bị oxi hóa không hoàn toàn tạo thành dẫn suất chứa oxi.

Phản ứng hóa học đặc trưng của hợp chất hữu cơ chỉ toàn liên kết đơn (ảnh 9)

d. Phản ứng nhiệt phân

Phản ứng hóa học đặc trưng của hợp chất hữu cơ chỉ toàn liên kết đơn (ảnh 10)

5. Điều chế Ankan

– Trong công nghiệp, metan và các đồng đẳng được lấy từ khí thiên nhiên, khí mỏ dầu và dầu mỏ.

Phản ứng hóa học đặc trưng của hợp chất hữu cơ chỉ toàn liên kết đơn (ảnh 11)

– Trong phòng thí nghiệm, ankan được điều chế bằng cách nung muối natri của axit cacboxylic với vôi tôi xút.

Phản ứng hóa học đặc trưng của hợp chất hữu cơ chỉ toàn liên kết đơn (ảnh 12)

6. Ứng dụng của Ankan

– Dùng làm nhiên liệu trong hàn cắt kim loại.

– Dùng làm dầu bôi trơn, dung môi.

– Để tổng hợp nhiều chất hữu cơ khác: CH3Cl, CH2Cl2, CCl4, CF2Cl2, …

– Đặc biệt từ CH4 điều chế được nhiều chất khác nhau: hỗn hợp CO + H2, ammoniac, C2H2, rượu metylic, andehit fomic, …

Đăng bởi: THPT Ninh Châu

Chuyên mục: Lớp 11, Hóa Học 11

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button