Lớp 10Toán

Phần trả lời câu hỏi Toán 10 Bài 3 Chương 3 Hình học – Giải Toán 10

Bài 3: Phương trình đường elip

Câu hỏi 1 trang 85 Toán 10 Bài 3 Hình học

Quan sát mặt nước trong cốc nước cầm nghiêng (h.3.18a). Hãy cho biết đường được đánh dấu bởi mũ tên có phải là đường tròn hay không ?

Bạn đang xem: Phần trả lời câu hỏi Toán 10 Bài 3 Chương 3 Hình học – Giải Toán 10

Lời giải

Đường được đánh dấu bởi mũ tên không phải là đường tròn.

Câu hỏi 2 trang 85 Toán 10 Bài 3 Hình học

Hãy cho biết bóng của một đường tròn trên một mặt phẳng (h.3.18b) có phải là một đường tròn hay không ?

Giải Toán 10: Phần trả lời câu hỏi Toán 10 Bài 3 Chương 3 Hình học | Giải bài tập Toán 10

Lời giải

Bóng của đường tròn trên mặt phẳng không phải là đường tròn.

Câu hỏi 3 trang 86 Toán 10 Bài 3 Hình học

Trong phương trình (1) hãy giải thích vì sao ta luôn đặt được b2 = a2 – c2.

Lời giải

Giải Toán 10: Phần trả lời câu hỏi Toán 10 Bài 3 Chương 3 Hình học | Giải bài tập Toán 10

Ta có F1(–c ; 0) và F2 (c ; 0) ⇒ F1F= 2c.

Luôn có MF1 + MF2 ≥ F1F2 ⇒ 2a ≥ 2c ⇒ a ≥ c ⇒ a2 – c2 ≥ 0.

Vì vậy ta luôn đặt được b2 = a2 – c2.

Câu hỏi 4 trang 87 Toán 10 Bài 3 Hình học

Hãy xác định tọa độ các tiêu điểm và hình vẽ elip trong ví dụ trên.

Lời giải

 Giải Toán 10: Phần trả lời câu hỏi Toán 10 Bài 3 Chương 3 Hình học | Giải bài tập Toán 10

a2 = 9, b2 = 1 ⇒ c2 = a2 – b2 = 8 ⇒ c = 2√2

Vậy các tiêu điểm là F1 (–2√2;0) và F2 (2√2;0)

Giải Toán 10: Phần trả lời câu hỏi Toán 10 Bài 3 Chương 3 Hình học | Giải bài tập Toán 10

Tham khảo toàn bộ: Giải Toán 10

Đăng bởi: THPT Ninh Châu

Chuyên mục: Lớp 10,Toán 10

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button