Lớp 10Toán

Phần trả lời câu hỏi Toán 10 Bài 3 Chương 2 Hình học – Giải Toán 10

Bài 3: Các hệ thức lượng trong tam giác và giải tam giác

Câu hỏi 1 trang 46 Toán 10 phần Hình học

Tam giác ABC vuông tại A có đường cao AH = h và có BC = a, CA = b, AB = c. Gọi BH = c’ và CH = b’(h.2.11). Hãy điền vào các ô trống trong các hệ thức sau đây để được các hệ thức lượng trong tam giác vuông:

Bạn đang xem: Phần trả lời câu hỏi Toán 10 Bài 3 Chương 2 Hình học – Giải Toán 10

Giải Toán 10: Phần trả lời câu hỏi Toán 10 Bài 3 Chương 2 phần Hình học | Giải bài tập Toán 10

Lời giải

a2 = b2 + c2

b2 = a x b’

c2 = a x c’

h2 = b’ x c’

ah = b x c

Giải Toán 10: Phần trả lời câu hỏi Toán 10 Bài 3 Chương 2 phần Hình học | Giải bài tập Toán 10

Câu hỏi 2 trang 46 Toán 10 phần Hình học

Hãy phát biểu định lí cosin bằng lời

Lời giải

Định lí: Trong một tam giác, bình phương một cạnh bằng tổng bình phương của hai cạnh kia, trừ hai lần tích của chúng và côsin của góc xen giữa hai cạnh đó.

Câu hỏi 3 trang 48 Toán 10 phần Hình học

Khi ABC là tam giác vuông, định lý côsin trở thành định lý quen thuộc nào ?

Lời giải

Khi ABC là tam giác vuông, định lý côsin trở thành định lý Py- ta – go.

Câu hỏi 4 trang 49 Toán 10 phần Hình học

Cho tam giác ABC có a = 7cm, b = 8cm, c = 6cm. Hãy tính độ dài đường trung tuyến ma của tam giác ABC đã cho.

Lời giải

 Giải Toán 10: Phần trả lời câu hỏi Toán 10 Bài 3 Chương 2 phần Hình học | Giải bài tập Toán 10

Câu hỏi 5 trang 50 Toán 10 phần Hình học

Cho tam giác ABC vuông ở A nội tiếp trong đường tròn bán kính R và có BC = a, CA = b, AB = c. Chứng minh hệ thức:

 Giải Toán 10: Phần trả lời câu hỏi Toán 10 Bài 3 Chương 2 phần Hình học | Giải bài tập Toán 10

Lời giải

Giải Toán 10: Phần trả lời câu hỏi Toán 10 Bài 3 Chương 2 phần Hình học | Giải bài tập Toán 10

Tam giác ABC vuông tại A nên trung điểm O của cạnh BC cũng là tâm đường tròn ngoại tiếp tam giác ABC

⇒ BC = a = 2R

Ta có:

Giải Toán 10: Phần trả lời câu hỏi Toán 10 Bài 3 Chương 2 phần Hình học | Giải bài tập Toán 10

Câu hỏi 6 trang 52 Toán 10 phần Hình học

Cho tam giác đều ABC có cạnh bằng a. Hãy tính bán kính đường tròn ngoại tiếp tam giác đó.

Lời giải

Theo định lí sin ta có:

Giải Toán 10: Phần trả lời câu hỏi Toán 10 Bài 3 Chương 2 phần Hình học | Giải bài tập Toán 10

Ta có ABC là tam giác đều nên A = 60o 

Giải Toán 10: Phần trả lời câu hỏi Toán 10 Bài 3 Chương 2 phần Hình học | Giải bài tập Toán 10

Câu hỏi 7 trang 53 Toán 10 phần Hình học

Hãy viết các công thức tính diện tích tam giác theo một cạnh và đường cao tương ứng.

Lời giải

Công thức:

S = 1/2 a.ha = 1/2 b.hb = 1/2 c.hc

Câu hỏi 8 trang 54 Toán 10 phần Hình học

Dựa vào công thức (1) và định lý sin, hãy chứng minh Giải Toán 10: Phần trả lời câu hỏi Toán 10 Bài 3 Chương 2 phần Hình học | Giải bài tập Toán 10

Lời giải

Theo định lý sin ta có 

Giải Toán 10: Phần trả lời câu hỏi Toán 10 Bài 3 Chương 2 phần Hình học | Giải bài tập Toán 10

Khi đó

 Giải Toán 10: Phần trả lời câu hỏi Toán 10 Bài 3 Chương 2 phần Hình học | Giải bài tập Toán 10

Câu hỏi 9 trang 54 Toán 10 phần Hình học

Chứng minh công thức S = pr (h.2.19).

Giải Toán 10: Phần trả lời câu hỏi Toán 10 Bài 3 Chương 2 phần Hình học | Giải bài tập Toán 10

Lời giải

Ta có:

Giải Toán 10: Phần trả lời câu hỏi Toán 10 Bài 3 Chương 2 phần Hình học | Giải bài tập Toán 10  

Tham khảo toàn bộ: Giải Toán 10

Đăng bởi: THPT Ninh Châu

Chuyên mục: Lớp 10,Toán 10

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button