Lớp 11Sinh Học

Nhược điểm của nhân giống bằng hạt.

Trả lời chi tiết, chính xác câu hỏi “Nhược điểm của nhân giống bằng hạt.” và phần kiến thức tham khảo là tài liệu cực hữu dụng bộ môn Sinh học 11 cho các bạn học sinh và các thầy cô giáo tham khảo.

Trả lời câu hỏi: Nhược điểm của nhân giống bằng hạt.

– Những nhược điểm của phương pháp nhân giống bằng hạt

+Cây giống trồng từ hạt thường khó giữ được những đặc tính của cây mẹ. 

Bạn đang xem: Nhược điểm của nhân giống bằng hạt.

+ Cây giống trồng từ hạt thường ra hoa kết quả muộn. 

+ Cây giống trồng từ hạt thường có thân tán cao, gặp khó khăn trong việc chăm sóc cũng như thu hái sản phẩm.

Bổ sung thêm kiến thức cùng THPT Ninh Châu thông qua bài mở rộng về Sinh sản vô tính ở thực vật nhé!

Kiến thức mở rộng về Sinh sản vô tính ở thực vật.

I. Khái niệm chung về sinh sản

– Sinh sản là quá trình tạo ra những cá thể mới, bảo đảm sự phát triển liên tục của loài.

– Có 2 hình thức sinh sản ở thực vật: Sinh sản vô tính và Sinh sản hữu tính.

II. Sinh sản vô tính ở thực vật 

1. Sinh sản vô tính là gì?

– Sinh sản vô tính là hình thức sinh sản không có sự hợp nhất của giao tử đực và giao tử cái, con cái giống nhau và giống cây mẹ.

– Cơ sở của sinh sản vô tính là quá trình nguyên phân.

a) Sinh sản bằng bào tử

– Đại diện: Thực vật bào tử như dương xỉ, rêu,…

– Đặc điểm:

+ Là kiểu sinh sản mà cơ thể con (thể giao tử) được hình thành từ bào tử không qua thụ tinh: Vào thời kì trưởng thành, ở giai đoạn sinh sản vô tính, túi bào tử vỡ tung, giải phóng các bào tử ra ngoài. Khi gặp đất ẩm, các bào tử này nguyên phân nhiều lần liên tiếp cho cơ thể đơn bội hình thành thể bào tử mới. Về sau, thể bào tử này phát triển thành một cây độc lập.

+ Có sự xen kẽ thế hệ: Cơ thể mẹ (2n) giảm phân hình thành các giao tử đơn bội (n) → Các bào tử đơn bội (n) được phát tán rồi nảy mầm phát triển thành thể giao tử (n).

b) Sinh sản sinh dưỡng

– Sinh sản sinh dưỡng là hình thức sinh sản mà cơ thể mới được hình thành từ một bộ phận (thân, lá, rễ) của cơ thể mẹ.

– Các hình thức sinh sản sinh dưỡng:

+ Sinh sản sinh dưỡng tự nhiên (thân bò, thân rễ, thân củ, rễ củ, lá…).

+ Sinh sản sinh dưỡng nhân tạo (nhân giống vô tính).

⇒ Nhận xét cơ chế sinh sản vô tính:

– Ưu điểm: Con giữ nguyên tính di truyền của mẹ nhờ cơ chế nguyên phân.

– Nhược điểm: Con kém thích nghi khi môi trường thay đổi do không có sự tổ hợp các đặc tính di truyền của bố mẹ.

Nhược điểm của nhân giống bằng hạt. (ảnh 2)
Một số hình thức sinh sản sinh dưỡng tự nhiên của thực vật

3. Phương pháp nhân giống vô tính

a) Ghép chồi và ghép cành

– Phương pháp nhân giống lợi dụng tính chất tốt của một đoạn thân, cành, chồi (cành ghép) của một cây này ghép lên thân hay gốc của một cây khác (gốc ghép), sao cho phần vỏ có các mô tương đồng tiếp xúc và ăn khớp với nhau. Chỗ ghép sẽ liền lại và chất dinh dưỡng của gốc ghép sẽ nuôi cành ghép.

– Trong phương pháp ghép chồi, ghép cành, phải cắt bỏ hết lá của cành ghép và phải cột chặt mắt ghép và cành ghép vào gốc ghép để giảm mất nước qua con đường thoát hơi nước nhằm tập trung nước nuôi các tế bào cành ghép, nhất là các tế bào mô phân sinh để đảm bảo sự sống sót và tiếp tục sinh trưởng.

b) Giâm cành

– Tiến hành: Cắt một đoạn thân, cành, lá, rễ hoặc ngọn cây cắm hoặc vùi vào đất để tạo thành cây con.

Nhược điểm của nhân giống bằng hạt. (ảnh 3)

– Ưu điểm: Đây là hình thức tạo cây con dễ dàng, nhanh chóng.

– Thường áp dụng đối với những cây có khả năng ra rễ nhanh như xương rồng, hoa hồng, rau muống, rau ngót, mía,…

– Có thể dùng chất kích thích để thúc đẩy sự ra rễ nhanh hơn.

c) Chiết cành

– Tiến hành: Khi chiết cành, chọn cây khỏe, mập → Gọt 1 đoạn vỏ → Bọc đất mùn quanh lớp vỏ bóc → Đợi khi ra rễ cắt rời cành đem trồng → Tạo thành cây con.

– Ưu điểm: Trồng cây ăn quả bằng chiết cành để rút ngắn thời gian sinh trưởng, sớm thu hoạch và biết trước đặc tính của quả.

d) Nuôi cấy tế bào và mô thực vật

– Lấy các tế bào từ các phần khác nhau của cơ thể thực vật (củ, lá, đỉnh sinh trưởng, bao phấn, túi phôi…).

– Nuôi cấy trong môi trường dinh dưỡng thích hợp (in vitro) để tạo cây con.

– Các thao tác phải được thực hiện trong điều kiện vô trùng.

– Cơ sở khoa học là tính toàn năng của tế bào.

⇒ Ý nghĩa: Đảm bảo được tính trạng di truyền mong muốn, đạt hiệu quả cao về số lượng và chất lượng cây giống.

4. Vai trò của sinh sản vô tính

* Đối với đời sống thực vật

– Giúp cho sự tồn tại và phát triển của loài.

* Đối với con người

– Duy trì được tính trạng tốt phục vụ con người

– Nhân nhanh giống cây trồng.

– Tạo giống cây sạch bệnh

– Tăng hiệu quả kinh tế nông nghiệp, giảm giá thành sản phẩms

– Phục chế giống quý đang bị thoái hóa.

Đăng bởi: THPT Ninh Châu

Chuyên mục: Lớp 11, Sinh 11

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button