Hóa HọcLớp 11

Nêu cách tính độ dinh dưỡng của phân bón hóa học?

Trả lời chi tiết, chính xác câu hỏi “Nêu cách tính độ dinh dưỡng của phân bón hóa học?” và phần kiến thức tham khảo là tài liệu cực hữu dụng bộ môn Hóa học 11 cho các bạn học sinh và các thầy cô giáo tham khảo.

Trả lời câu hỏi: Nêu cách tính độ dinh dưỡng của phân bón hóa học?

– Cách tính độ dinh dưỡng của phân bón hóa học:

+ Độ dinh dưỡng của phân đạm bằng hàm lượng % N trong phân.

Bạn đang xem: Nêu cách tính độ dinh dưỡng của phân bón hóa học?

+ Độ dinh dưỡng của phân lân được tính bằng hàm lượng % của P2O5 tương ứng với lượng photpho có trong thành phần của phân đó.

+ Độ dinh dưỡng của phân kali được đánh giá bằng hàm lượng % K2O tương ứng với lượng kali có trong phân đó.

Bổ sung thêm kiến thức cùng THPT Ninh Châu thông qua bài mở rộng về Phân bón hóa học nhé!

Kiến thức mở rộng về phân bón hóa học

I. Lý thuyết

1. Phân bón hóa học là gì?

– Phân bón hóa học là những hợp chất hóa học chứa các nguyên tố dinh dưỡng, được bón cho cây nhằm nâng cao năng suất cây trồng.

– Các nguyên tố dinh dưỡng cầ n cho cây trồng như: N, K, P, Ca, Mg, B, Cu, Zn,…

2. Vai trò của các nguyên tố hóa học đối với thực vật

– Nguyên tố C, H, O: Tạo nên gluxit (đường, tinh bột, xelulozo) của thực vật nhờ quá trình quang hợp.

– Nguyên tố N: Kích thích cây trồng phát triển mạnh.

– Nguyên tố P: Kích thích sự phát triển bộ rễ thực vật.

– Nguyên tố K: Kích thích cây trồng ra hoa, làm hạt, giúp cây tổng hợp nên chất diệp lục.

– Nguyên tố S: Tổng hợp nên prôtêin.

– Nguyên tố Ca và Mg: Giúp cho cây sinh sản chất diệp lục.

– Nguyên tố vi lượng cần thiết cho sự phát triển của thực vật

(Dùng thừa hoặc thiếu nguyên tố vi lượng sẽ ảnh hưởng đến sự phát triển của cây.)

II. Những phân bón hóa học thường được dùng

1. Phân bón dạng đơn (chứa một nguyên tố dinh dưỡng)

a) Phân đạm (chứa N):

– Ure CO(NH2)2 , tan trong nước, chứa 46% nitơ.

– Amoni nitrat NH4NO3, tan trong nước, chứa 35% nitơ.

– Amoni sunfat (NH4)2SO4, tan trong nước, chứa 21% ni tơ.

b) Phân lân (chứa P):

– Photphat tự nhiên chứa Ca3(PO4), không tan trong nước, tan chậm trong đất chua.

– Supephotphat, thành phần chính là Ca(H2PO4)2, tan trong nước.

c) Phân kali (chứa K): KCl, K2SO4,… đều dễ tan trong nước.

2. Phân bón dạng kép (chứa hai hay nhiều nguyên tố dinh dưỡng)

a) Phân NPK, chứa {NH4NO3, (NH4)2HPO4 và KCl}.

b) Phân amophot, chứa {NH4H2PO4 và (NH4)2HPO4}.

3. Phân bón vi lượng:

Chứa một lượng nhỏ các nguyên tố như: bo, kẽm, mangan,…dưới dạng hợp chất. Cây cần rất ít các nguyên tố này nhưng lại cần thiết cho sự phát triển của cây trồng.

III. Giải bài tập Hóa 9 Bài 11 trang 39

Câu 1: Có những loại phân bón hóa học: KCl, NH4NO3, NH4Cl, (NH4)2SO4, Ca3(PO4)2, Ca(H2PO4)2, (NH4)2HPO4, KNO3.

a) Hãy cho biết tân hóa học của những phân bón nói trên.

b) Hãy sắp xếp nững phân bón này thành hia nhóm phân bón đơn và phân bón kép.

c) Trộn những phân bón nào với nhau ta được phân bón kép NPK?

Gợi ý đáp án

a) Tên hóa học của phân bón: KCl: Kali clorua; NH4NO3: Amoni nitrat; NH4Cl: Amoni clorua; (NH4)2SO4: Amoni sunphat; Ca3(PO4)2: Canxi photphat; Ca(H2PO4)2: Canxi đihiđrophotphat; (NH4)2HPO4: Điamoni hiđrophotphat; KNO3: Kali nitrat.

b) Hai nhóm phân bón:

– Phân bón đơn: KCl, NH4NO3, NH4Cl, (NH4)2SO4, Ca3(PO4)2, Ca(H2PO4)2.

– Phân bón kép: (NH4)2HPO4, KNO3.

c) Phân bón kép NPK: Trộn các phân bón NH4NO3, (NH4)2HPO4 và KCl theo tỉ lệ thích hợp, được phân bón NPK.

Câu 2: Có ba mẫu phân bón hóa học không ghi nhãn là: phân kali KCl, phân đạm NH4NO3 và phân superphotphat (phân lân) Ca(H2PO4)2. Hãy nhận biết mỗi mẫu phân bón trên bằng phương pháp hóa học.

Gợi ý đáp án

Phương pháp hóa học nhận biết KCl, NH4NOvà Ca(H2PO4)2:

Cho dung dịch NaOH vào các ống nghiệm chứa ba mẫu phân bón trên và đun nóng, chất trong ống nghiệm nào có mùi khai là NH4NO3.

NH4NO3 + NaOH → NH↑ + H2O + NaNO3

Cho dung dịch Ca(OH)2 vào hai ống nghiệm còn lại, chất trong ống nghiệm nào cho kết tủa trắng là Ca(H2PO4)2, chất trong ống nghiệm không phản ứng là KCl.

2Ca(OH)+ Ca(H2PO4)2 → Ca3(PO4)↓ + 4H2O.

Câu 3: Một người làm vườn đã dùng 500g (NH4)2SO4 để bón rau.

a) Nguyên tố dinh dưỡng nào có trong loại phân bón này?

b) Tính thành phần phần trăm của nguyên tố dinh dưỡng trong phân bón.

c) Tính khối lượng của nguyên tố dinh dưỡng bón cho ruộng rau.

Gợi ý đáp án

a) Nguyên tố dinh dưỡng là đạm (nitơ).

b) Thành phần phần trăm của N trong (NH4)2SO4

M(NH4)2SO4 = (14 + 4).2 + 32 + 16.4= 132 g/mol

c) Khối lượng của nguyên tố dinh dưỡng bón cho ruộng rau:

Trong 132g (NH4)2SO4 có 28g N

Trong 500g (NH4)2SO4 có x g N.

Đăng bởi: THPT Ninh Châu

Chuyên mục: Lớp 11, Hóa Học 11

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button