Lịch SửLớp 12

Mục tiêu chủ yếu của công cuộc cải cách, mở của ở Trung Quốc là gì?

Đáp án và giải thích chính xác câu hỏi trắc nghiệm “Mục tiêu chủ yếu của công cuộc cải cách, mở của ở Trung Quốc là gì?” cùng với kiến thức lý thuyết liên quan là tài liệu hữu ích môn Lịch sử 12 dành cho các bạn học sinh và thầy cô giáo tham khảo.

Trắc nghiệm: Mục tiêu chủ yếu của công cuộc cải cách, mở của ở Trung Quốc là gì? 

A. Chuyển nền kinh tế kế hoạch hóa tập trung sang nền kinh tế thị trường xã

hội chủ nghĩa linh hoạt hơn.

Bạn đang xem: Mục tiêu chủ yếu của công cuộc cải cách, mở của ở Trung Quốc là gì?

B. Hiện đại hóa đất nước, xây dựng chủ nghĩa xã hội mang đặc sắc Trung Quốc.

C. Làm cho nền kinh tế tiến bộ nhanh chóng, đạt tổc độ tăng trưởng cao.

D. Biến Trung Quốc trở thành quốc gia giàu mạnh, dân chủ và văn minh

Trả lời:

Đáp án đúng: D. Biến Trung Quốc trở thành quốc gia giàu mạnh, dân chủ và văn minh

Giải thích:

Đường lối chung của công cuộc cải cách – mở cửa ở Trung Quốc có nội dung: lấy phát triển kinh tế làm trung tâm, tiến hành cải cách và mở cửa, chuyển nền kinh tế kế hoạch hóa tập trung sang nền kinh tế thị trường xã hội chủ nghĩa linh hoạt hơn, nhằm hiện đại hóa và xây dựng chủ nghĩa xã hội đặc sắc Trung Quốc. Với mục tiêu biến Trung Quốc trở thành quốc gia giàu mạnh, dân chủ và văn minh.

Hãy để THPT Ninh Châu giúp bạn tìm tìm hiểu thêm những kiến thức thú vị hơn về công cuộc cải cách, mở của ở Trung Quốc nhé!

Kiến thức tham khảo về công cuộc cải cách, mở cửa ở Trung Quốc.

1. Nguyên nhân Trung Quốc phải tiến hành cải cách, mở cửa

* Khách quan

– Năm 1973, cuộc khủng hOảng dầu mỏ bùng nổ, tiếp theo là những cuộc khủng hoàng về chính trị, kinh tế, tài chính… Những cuộc khủng hoảng này đặt nhân loại đứng trước những vấn đề bức thiết phải giải quyết như tình trạng vơi cạn dần nguồn tài nguyên, bùng nổ dân số…

– Yêu cầu cải cách về kinh tế, chính trị, xã hội để thích nghi với sự phát triển nhanh chóng của cách mạng khoa học – kỹ thuật và sự giao lưu, hợp tác quốc tế ngày càng phát triển mạnh mẽ theo xu thế quốc tế hoá.

– Trong bối cảnh trên, yêu cầu lịch sử đặt ra đối với tất cả các nước là phải nhanh chóng cải cách về kinh tế, chính trị – xã hội để thích ứng.

* Chủ quan

– Đối nội: từ năm 1959 đến năm 1978 Trung Quốc trải qua 20 năm không ốn định về kinh tế, chính trị, xã hội. Với việc thực hiện đường lối “Ba ngọn cờ hồng” nền kinh tế Trung Quốc rơi vào tình trạng hỗn loạn, sản xuất giảm sút nghiêm trọng, đời sống nhân dân gặp nhiều khó khăn..Trong nội bộ Đảng và Nhà nước Trung Quốc diễn ra những bất đồng gay gắt về đường lối, tranh chấp về quyền lực, đỉnh cao là cuộc “Đại cách mạng văn hóa vô sản” (1966 – 1976)…

– Đối ngoại: ủng hộ cuộc đấu tranh chống Mĩ của nhân dân Việt Nam…xảy ra những cuộc xung đột biên giới giữa Trung Quốc với các nước Ấn Độ, Liên Xô…Tháng 2 – 1972, Tổng thống Mĩ R.Níchxon sang thăm Trung Quốc, mở đầu quan hệ mới theo chiều hướng hoà dịu giữa hai nước.

→ Bối cảnh lịch sử trên đòi hỏi Trung Quốc tiến hành cải cách để phù hợp với xu thế chung của thế giới và đưa đất nước thoát ra khỏi tình trạng không ốn định…

2. Đường lối về công cuộc cải cách, mở cửa ở Trung Quốc.

– Do Đặng Tiểu Bình khởi xướng (12/1978) và được nâng lên thành Đường lối chung”.

– Nội dung : Lấy phát triển kinh tế làm trung tâm, tiến hành cải cách và mở cửa, chuyển nền kinh tế kế hoạch hóa tập trung sang nền kinh tế thị trường XHCN, nhằm hiện đại hóa và xây dựng CNXH mang đặc sắc Trung Quốc với mục tiêu biến Trung Quốc thành quốc gia giàu mạnh, dân chủ, văn minh.

3. Thành tựu về công cuộc cải cách, mở cửa ở Trung Quốc.

Kinh tế : Năm 1998, kinh tế Trung Quốc tiến bộ nhanh chóng, đạt tốc độ tăng trưởng cao nhất thế giới (GDP tăng 8% – năm), đời sống nhân dân cải thiện rõ rệt.

* Chính trị – xã hội : đời sống nhân dân không ngừng được nâng cao. Thu hồi được Hồng Kông (7 – 1997) và Ma

Cao (12 – 1999)

* Nền khoa học – kỹ thuật, văn hóa, giáo dục Trung Quốc đạt thành tựu khá cao (năm 1964, thử thành công bom

nguyên tử; năm 2003: phóng thành công tàu “Thần Châu 5″ vào không gian)

* Về đối ngoại : bình thường hóa quan hệ ngoại giao với Liên Xô, Mông Cố, Việt Nam…, mở rộng quan hệ hữu nghị,

hợp tác với các nước trên thế giới, góp sức giải quyết các vụ tranh chấp quốc tế.

* Từ sau khi thực hiện cải cách Trung Quốc đã đạt được nhiều thành tựu về kinh tế, tình hình chính trị, xã hội ốn định.

Vai trò của Trung Quốc nâng cao trên trường quốc tế.

4. Ý nghĩa về công cuộc cải cách, mở cửa ở Trung Quốc.

– Những thành tựu của công cuộc cải cách mở cửa ở Trung Quốc năm 1978 đã giúp Trung Quốc thoát khỏi cuộc khủng hoảng trong những năm không ổn định (1960 – 1978).

– Đem lại nhiều thay đổi lớn về kinh tế.

– Đạt nhiều thành tựu lớn lao về khoa học – kỹ thuật, văn hóa, giáo dục.

– Vai trò và địa vị ngày càng được nâng cao.

Đăng bởi: THPT Ninh Châu

Chuyên mục: Lớp 12, Lịch Sử 12

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button