Lớp 10TIn Học

Mục đích của việc hiệu chỉnh là gì? | Tin học 10

Đáp án và giải thích chính xác câu hỏi trắc nghiệm “Mục đích của việc hiệu chỉnh là gì?” cùng với kiến thức lý thuyết liên quan là tài liệu hữu ích môn Tin học 10 dành cho các bạn học sinh và thầy cô giáo tham khảo.

Trắc nghiệm: Mục đích của việc hiệu chỉnh là gì?

A. Xác định lại Input và Output của bài toán

B. Phát hiện và sửa sai sót

Bạn đang xem: Mục đích của việc hiệu chỉnh là gì? | Tin học 10

C. Mô tả chi tiết bài toán

D. Để tạo ra một chương trình mới

Trả lời:

Đáp án đúng: B. Phát hiện và sửa sai sót

Giải thích: Sau khi viết chương trình xong vẫn có thể còn nhiều lỗi khác chưa phát hiện được vì vậy cần phải hiệu chỉnh, thử chương trình bằng cách thực hiện nó với một số bộ Input tiêu biểu phụ thuộc vào đặc thù bài toán để bằng cách nào đó ta biết trước Output nhằm phát hiện và sửa sai sót.

Hãy để THPT Ninh Châu giúp bạn tìm hiểu thêm những kến thức thú vị hơn về giải bài toán trên máy tính nhé!

Kiến thức tham khảo về giải bài toán trên máy tính.

Để giải được một bài toán trên máy tính chúng ta cần phải trải qua 5 bước cơ bản:

    Bước 1: xác định bài toán

    Bước 2: lựa chọn hoặc thiết kế thuật toán

    Bước 3: viết chương trình

    Bước 4: hiệu chỉnh

    Bước 5: viết tài liệu

1. Xác định bài toán

– Là xác định rõ 2 thành phần Input và Output và mối quan hệ giữa chúng để có thể lựa chọn thuật toán và ngôn ngữ lập trình thích hợp.

– Ví dụ: Tìm bội chung lớn nhất (BCNN) của hai số nguyên dương A và B

     Input: A, B

    Output: BCNN(A,B)

2. Lựa chọn hoặc thiết kế thuật toán

a) Lựa chọn thuật toán

– Là bước quan trọng nhất để giải bài toán.

– Có thể có nhiều thuật toán để giải một bài toán, cần thiết kế hoặc chọn 1 thuật toán phù hợp để giải bài toán cho trước.

– Một bài toán có thể được biểu diễn bởi nhiều thuật toán, việc chọn lựa thuật toán thích hợp sẽ giúp cho quá trình viết chương trình đơn giản hơn và máy tính thực hiện với thời gian nhanh hơn. Vì vậy, có ba tiêu chuẩn cơ bản lựa chọn thuật toán đó là:

+ Thuật toán có độ phức tạp thời gian nhỏ nhất (thực hiện chương trình trong thời gian ngắn nhất);

+ Số lượng ô nhớ sử dụng ít nhất;

+ Viết chương trình cho thuật toán dễ hiểu, đơn giản nhất.

b) Diễn tả thuật toán

– Ví dụ: Tìm ước chung lớn nhất (ƯCLN) của hai số nguyên dương M và N

– Xác định bài toán

    Input: cho M, N

   Output: ƯCLN (M,N)

– Ý tưởng:

+ Nếu M = N thì giá trị chung đó là ƯCLN của M

+ Nếu M > N thì ƯCLN (M,N) = ƯCLN (M – N, N) 

+ Nếu M < N thì ƯCLN (M,N) = ƯCLN (M, N - M )

– Xây dựng thuật toán:

+ Liệt kê:

    Bước 1: Nhập M, N;

    Bước 2: Nếu M = N đưa ra ƯCLN(M,N)=M; Kết thúc.

    Bước 3: Nếu M > N thì M ← M – N rồi quay lại bước 2.

    Bước 4: N ← N – M rồi quay lại bước 2.

    Bước 5: Đưa ra kết quả ƯCLN rồi kết thúc.

+ Sơ đồ khối:

3. Viết chương trình

– Viết chương trình là việc tổng hợp giữa việc lựa chọn cách tổ chức dữ liệu và sử dụng ngôn ngữ lập trình để diễn đạt đúng thuật toán.

– Ngôn ngữ lập trình + Thuật toán = Chương trình

– Khi viết chương trình ta nên chọn một ngôn ngữ lập trình hoặc một phần mềm chuyên dụng thích hợp vơi thuật toán.

– Viết chương trình trong ngôn ngữ nào thì phải tuân theo ngôn ngữ đó.

– Chương trình dịch chỉ có thể phát hiện và thông báo về mặt ngữ pháp.

4. Hiệu chỉnh

– Chính là test lại chương trình bằng cách đưa ra các bộ Input với các trường hợp có thể xảy ra cho bài toán.

– Bước này để soát lỗi và kiểm tra tính đúng đắn của chương trình.

– Mỗi bộ Input – Output được gọi là các Test.

– Nội dung của bước hiệu chỉnh.

+ Chạy thử chương trình với các bộ test tiêu biểu phụ thuộc vào đặc thù của bài toán để phát hiện các lỗi cú pháp, lỗi cấu trúc…

+ Nếu phát hiện chương trình sai, sửa chương trình rồi chạy thử lại, quá trình tiếp tục cho đến khi không phát hiện lỗi nào nữa.

– Mục đích của bước hiệu chỉnh:

     Khi chương trình hoàn thành, vẫn có thể có nhiều lỗi chính tả, lỗi sai cú pháp ngôn ngữ lập trình, lỗi mô tả thuật giải… Nhờ có bước hiệu chỉnh ta có thể sưa lại chương trình đúng với yêu cầu của bài toán.

5. Viết tài liệu

– Tài liệu dùng để:

+ Mô tả bài toán, thuật toán

+ Thiết kế chương trình

+ Kết quả thử nghiệm

+ Hướng dẫn sử dụng

– Tài liệu này rất có ích cho người sử dụng chương trình và cho việc đề xuất những khả năng hoàn thiện thêm.

– Các bước có thể lập đi lặp lại nhiều lần cho đến khi ta cho rằng chương trình đã làm việc đúng đắn và hiệu quả.

6. Câu hỏi trắc nghiệm

Câu 1. Các bước giải bài toán trên máy tính được tiến hành theo thứ tự nào sau đây:

A. Xác định bài toán – Lựa chọn thuật toán – Viết chương trình – Hiệu chỉnh – Viết tài liệu

B. Xác định bài toán – Viết chương trình – Lựa chọn thuật toán – Viết tài liệu 

C. Lựa chọn thuật toán – Xác định bài toán – Viết chương trình – Hiệu chỉnh – Viết tài liệu 

D. Viết chương trình – Hiệu chỉnh – Viết tài liệu

Đáp án đúng: A. Xác định bài toán – Lựa chọn thuật toán – Viết chương trình – Hiệu chỉnh – Viết tài liệu. 

Câu 2. Mỗi bài toán được đặc tả bởi mấy thành phần:

A. 4

B. З

C. 2

D. 1

Đáp án đúng: C. 2

Câu 3. Viết chương trình là?

A. Biểu diễn thuật toán

B. Dùng ngôn ngữ lập trình để diễn đạt bài toán

C. Dùng ngôn ngữ lập trình và cấu trúc dữ liệu thích hợp để diễn tả thuật toán

D. Tất cả đều đúng

Đáp án đúng: C. Dùng ngôn ngữ lập trình và cấu trúc dữ liệu thích hợp để diễn tả thuật toán

Câu 4. Tiêu chuẩn lựa chọn thuật toán:

A. Lượng tài nguyên thuật toán đòi hỏi và lượng tài nguyên cho phép

B. Độ phức tạp của thuật toán

C. Các tài nguyên như thời gian thực hiện, số lượng ô nhớ…

D. Cả 3 ý trên đều đúng

Đáp án đúng: D. Cả 3 ý trên đều đúng

Câu 5. Giải bài toán trên máy tính được tiến hành qua mấy bước?

A. З

B. 4

C. 5

D. 6

Đáp án đúng: C. 5

Đăng bởi: THPT Ninh Châu

Chuyên mục: Lớp 10, Tin Học 10

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button