Địa LýLớp 12

Mục đích chủ yếu của việc chuyển dịch cơ cấu lãnh thổ kinh tế ở nước ta là?

Trắc nghiệm: Mục đích chủ yếu của việc chuyển dịch cơ cấu lãnh thổ kinh tế ở nước ta là?

A. Khắc phục tình trạng cạn kiệt tài nguyên, ô nhiễm môi trường.

B. Tiến tới sự phát triển đồng đều giữa các vùng trong cả nước

Bạn đang xem: Mục đích chủ yếu của việc chuyển dịch cơ cấu lãnh thổ kinh tế ở nước ta là?

C. Thu hút và sử dụng hiệu quả nguồn vốn đầu tư từ ngoài nước

D. Nhằm khai thác hiệu quả mọi nguồn lực của các vùng miền.

Trả lời:

Đáp án đúng: D. nhằm khai thác hiệu quả mọi nguồn lực của các vùng miền.

– Mục đích chủ yếu của việc chuyển dịch cơ cấu lãnh thổ kinh tế ở nước ta là nhằm khai thác hiệu quả mọi nguồn lực của các vùng miền.

Giải thích: 

Mỗi vùng miền của nước ta lại có thế mạnh riêng để phát triển những ngành kinh tế khác nhau. Ví dụ như Tây Nguyên có nhiều điều kiện để phát triển cây công nghiệp, Đồng bằng sông Cửu Long có nhiều điều kiện để phát triển cây lương thực, đánh bắt thủy hải sản, Trung du và miền núi Bắc Bộ giàu tài nguyên khoáng sản có thể phát triển công nghiệp khai khoáng…

-> Việc đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu lãnh thổ kinh tế: hình thành các vùng động lực phát triển kinh tế, vùng chuyên canh, các khu công nghiệp tập trung, khu chế xuất… có mục đích chủ yếu là nhằm khai thác hiệu quả mọi nguồn lực của các vùng, miền.

Cùng THPT Ninh Châu tìm hiểu về Chuyển dịch cơ cấu kinh tế các em nhé!

1. Chuyển dịch cơ cấu ngành kinh tế

– Nền kinh tế tăng trưởng bền vững không chỉ đòi hỏi nhịp độ phát triển cao mà quan trọng hơn phải có cơ cấu hợp lý giữa các ngành, các thành phần kinh tế và các vùng lãnh thổ.

– Xác định cơ cấu kinh tế hợp lí và thúc đẩy sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế là vấn đề có ý nghĩa chiến lược quan trọng trong quá trình công nghiệp hoám hiện đại hóa đất nước.

* Xu hướng chung:

– Giảm nhanh tỉ trọng khu vực I (nông – lâm – ngư nghiệp).

– Tăng nhanh tỉ trọng khu vực II (công nghiệp – xây dựng) và khu vực III (dịch vụ).

=> Xu hướng chuyển dịch phù hợp với yêu cầu chuyển dịch theo hướng CNH – HĐH, nhưng tốc độ chuyển dịch còn chậm chưa đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong giai đoạn mới.

* Xu hướng chuyển dịch trong nội bộ từng ngành:

– Khu vực I:

+ Giảm tỉ trọng ngành nông nghiệp.

+ Tăng tỉ trọng ngành thuỷ sản.

+ Trong nông nghiệp: Giảm tỉ trọng trồng trọt, tăng tỉ trọng chăn nuôi.

– Khu vực II:

+ Chuyển dịch cơ cấu ngành sản xuất, đa dạng hóa sản phẩm để phù hợp với yêu cầu của thị trường và tăng hiệu quả đầu tư.

+ Tăng tỉ trọng công nghiệp chế biến, giảm tỉ trọng công nghiệp khai thác.

+ Trong từng ngành công nghiệp, cơ cấu sản phẩm cũng chuyển đổi theo hướng tăng tỉ trọng của sản phẩm cao cấp, có chất lượng và cạnh tranh về giá cả, phù hợp với thị trường trong nước và xuất khẩu.

– Khu vực III:

+ Tăng trưởng lĩnh vực liên quan đến kết cấu hạ tầng kinh tế, phát triển đô thị.

+ Nhiều loại hình dịch vụ mới ra đời như viễn thông, tư vấn đầu tư, chuyển giao công nghệ, góp phần vào tăng trưởng kinh tế đất nước.

=> Các ngành kinh tế đang phát triển cân đối, toàn diện hơn, hiện đại hơn phù hợp với xu thế hoà nhập vào nền kinh tế thế giới.

2. Chuyển dịch cơ cấu thành phần kinh tế

– Khu vực kinh tế Nhà nước giảm tỉ trọng nhưng vẫn giữ vai trò chủ đạo.

– Tỉ trọng của kinh tế tư nhân ngày càng tăng.

– Thành phần kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài tăng nhanh, đặc biệt từ khi nước ta gia nhập WTO.

3. Chuyển dịch cơ cấu lãnh thổ kinh tế

– Nông nghiệp: hình thành các vùng chuyên canh cây lương thực, thực phẩm, cây công nghiệp.

– Công nghiệp: hình thành các khu công nghiệp tập trung, khu chế xuất có quy mô lớn…

– Cả nước đã hình thành 3 vùng kinh tế trọng điểm:

+ VKT trọng điểm phía Bắc.

+ VKT trọng điểm miền Trung.

+ VKT trọng điểm phía Nam.

Đăng bởi: THPT Ninh Châu

Chuyên mục: Lớp 12, Địa Lý 12

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button