Lớp 10Tiếng Anh

Mount Everest is the highest mountain in the world

Đáp án chi tiết, giải thích dễ hiểu nhất cho câu hỏi Mount Everest is the highest mountain in the world cùng với kiến thức tham khảo là tài liệu cực hay và bổ ích giúp các bạn học sinh ôn tập và tích luỹ thêm kiến thức bộ môn tiếng Anh.

Câu hỏi: Đọc đoạn văn và trả lời câu hỏi:

Mount Everest is the highest mountain in the world. It is also the highest trash pile in the world. About 400 people try to reach the top every year. Having many climbers means a lot of trash.

It is very dangerous to climb Mt. Everest. The air is very thin and cold. Most people carry bottles of oxygen; they could die without it. When the oxygen bottles are empty, people throw them on the ground. When strong winds rip their tents, people leave them behind. They don’t have the energy to take the trash away. They only have enough energy to go down the mountain safely.

Bạn đang xem: Mount Everest is the highest mountain in the world

Trash is a terrible problem. Since people first began to climb Mt. Everest, they have left 50,000 kilos of trash on the mountain. Several groups have climbed the mountain just to pick up the trash. When people plan to climb the mountain, they have to plan to take away their trash.

1. What is the main topic of the passage?

A. Wind on the mountain

B. A problem with trash

C. A dangerous mountain

D. Climbing safely

2. Where do climbers put their empty oxygen bottles?

A. On the ground   B. In trash cans     C. On their back     D. In their tents

3. Why do climbers leave their trash on the mountain?

A. Special groups will pick it up.

B. The wind will blow it away.

C. They don’t have the energy to take it away.

D. Other climbers will use it later.

4.  How much trash has been left on the mountain?

A. Four hundred kilos                      B. Four thousand kilos

 C. Five thousand kilos                    D. Fifty thousand kilos

5. Why do climbers on Mount Everest carry bottles of oxygen?

A. The weather is not cold.

B. Climbing makes them tired.

C. The air is very thin.

D. They are thirsty.

6. In line 6, the sentence: “people leave them behind”, what does the word them refer to?

A. Tents      B. Oxygen bottles              C. Strong winds     D. Other climbers

Trả lời:

  1. B
  2. A
  3. C
  4. D
  5. C
  6. A

Hãy cùng THPT Ninh Châu tìm hiểu chi tiết hơn về các dạng bài đọc hiểu môn tiếng Anh và cách làm bài nhé!

Mở rộng kiến thức về các dạng bài đọc hiểu môn tiếng Anh

Dạng 1: Câu hỏi về ý chính hoặc tiêu đề bài đọc hiểu

Hướng dẫn làm

Đây thường là câu hỏi đầu tiên trong bài đọc hiểu, do đó đây thường là câu “ăn điểm”. Câu hỏi thường có dạng như sau:

+ What is the topic of this passage? – Chủ đề của toàn bộ bài đọc hiểu là gì

+ What is the main idea expressed in this passage?  – Ý chính của bài là gì?

+ Which title best reflects the main idea of the passage? – Tiêu đề nào dưới đây sẽ phản ánh đúng ý chính của bài?

  Để trả lời được câu hỏi này một cách chính xác, người đọc cần đọc lại các câu chính (thường là 1-2 câu đầu) của các đoạn. Đừng chỉ đọc câu chính của đoạn thứ nhất bài đọc hiểu tiếng anh vì thông thường, nó sẽ nói đến mộ chủ đề phụ để có thể dẫn dắt đến chủ đề chính. Tips chính là đọc câu đầu đoạn đầu bài, giữa bài và đoạn cuối bài để biết chính xác chủ đề của đoạn.

Bài đọc hiểu mẫu

A tropical cyclone is a violent low pressure storm that usually occurs over warm oceans of over 80°F or 27°C. It winds counterclockwise in the Northern Hemisphere and clockwise in the Southern Hemisphere as it is described for the term, cyclone itself. This powerful storm is fueled by the heat energy that is released when water vapor condenses at high altitudes, the heat ultimately derived from the Sun.

The center of a tropical cyclone, called the eye, is relatively calm and warm. This eye, which is roughly 20 to 30 miles wide, is clear, mainly because of subsiding air within it. The ring of clouds around the eye is the eyewall, where clouds reach highest and precipitation is heaviest. The strong wind, gusting up to 360 kilometers per hour, occurs when a tropical cyclone’s eyewall passes over land.

There are various names for a tropical cyclone depending on its location and strength. In Asia, a tropical cyclone is named according to its strength. The strongest is a typhoon; its winds move at more than 117 kilometers per hour. In India, it is called a cyclone. Over the North Atlantic and in the South Pacific, they call it a hurricane. 

On average, there are about 100 tropical cyclones worldwide each year. A tropical cyclone peaks in late summer when the difference between temperature in the air and sea surface is the greatest. However, it has its own seasonal patterns. May is the least active month, while September is the most active.

The destruction associated with a tropical cyclone results not only from the force of the wind, but also from the storm surge and the waves it generates. It is born and sustained over large bodies of warm water, and loses its strength over inland regions that are comparatively safe from receiving strong winds. Although the tract of a tropical cyclone is very erratic, the Weather Service can still issue timely warnings to the public if a tropical cyclone is approaching densely populated areas. If people ever experience a cyclone, they would know how strong it could be

Phân tích câu hỏi & đáp án

Question 30: What is the main idea of the passage? 

A/ The tropical cyclone is the most powerful force on the earth.

B/ The tropical cyclone can cause flooding and damage to structures.

C/ A tropical cyclone forms over the oceans and has great power.

D/ The tropical cyclone is called by different names around the world.

Đáp án câu hỏi 1 dạng 1 bài đọc hiểu tiếng anh

Ý chính của đoạn văn là gì?

A/ Bão nhiệt đới là mạnh nhất trên trái đất.

B/ Bão nhiệt đới có thể gây ra lũ lụt và phá hủy các công trình.

C/ Một cơn bão nhiệt đới hình thành trên các đại dương và có sức mạnh rất lớn.

D/ Bão nhiệt đới được gọi bằng nhiều tên khác nhau trên khắp thế giới.

Thông tin: A tropical cyclone is a violent low pressure storm that usually occurs over warm oceans of over 80°F or 27°C. (câu đầu tiên ở đoạn 1)

The destruction associated with a tropical cyclone results not only from the force of the wind, but also from the storm surge and the waves it generates. (câu đầu tiên ở đoạn cuối)

Tạm dịch thông tin bài đọc hiểu tiếng anh: Bão nhiệt đới là một cơn bão áp suất thấp dữ dội thường xảy ra trên các đại dương ấm hơn 80°F hoặc 27°C.

Sự tàn phá liên quan đến một cơn bão nhiệt đới không chỉ đến từ sức mạnh của gió mà còn từ cơn bão và sóng do nó tạo ra.

Trong 4 phương án A, B, C, D ta thấy đáp án C là đáp án chính xác nhất.

Dạng 2: dạng câu hỏi tìm thông tin chi tiết trong các dạng bài đọc hiểu tiếng Anh

Cách làm bài

Bước 1: Gạch chân keywords

Key words là gì nhỉ? Keywords chính là các từ khóa. Vậy từ khóa là thế nào? Từ khóa là những từ quan trọng, từ mà ta không thể “vứt bỏ” được vì nếu bỏ đi thì câu đó sẽ không có nghĩa. Thường sẽ là các danh từ, tính từ, động từ, trạng từ đó, hay mình nhớ ngắn gọn là Danh – Tính – Động – Trạng nè.

Bước 2: Xác định vị trí của keywords trong đoạn văn

Hãy dùng kỹ năng scanning, đọc quét đoạn văn, dùng cặp mắt “trời cho” của mình để tìm xem chỗ nào nói về mục đích của keywords đó nhé. Vậy câu hỏi đặt ra là scanning hay đọc quét như thế nào thì mới tìm được key words?

Việc đầu tiên là ta sẽ cần quét mắt từ đầu đến cuối xem key words nằm ở đâu và khoanh tròn lại key words đó. Tiếp theo là ta sẽ tìm lần lượt từng key words, không ôm đồm quá nhiều nhé. 

Chú ý với phần scanning thì ta hãy tìm lần lượt từng key words nhé, và không cần cố hiểu 100% đâu. 70-80% thì đủ làm được rồi.

Bước 3: Đọc các thông tin xung quanh từ khóa

Sau khi tìm được key words trong đoạn văn rồi, thì ta hãy đọc thông tin xung quanh từ khóa thật cẩn thận để xem có thực sự liên quan đến câu hỏi mà mình đang trả lời hay không nhé

Bước 4: Chọn đáp án đúng

Và sau khi chúng mình tìm được thông tin, đọc hiểu rồi, mình hãy so sánh thông tin tìm được với các đáp án có sẵn ở bài đọc.

DẠNG 3: Câu hỏi ngụ ý (inference question)

Thường hỏi về thông tin không nêu trực tiếp trong đoạn văn, ví dụ

– Which of the following can be inferred from the passage?

– Which of the following would be the most reasonable guess about…?

– What is the author’s tone in this passage? (informative, neutral, enthusiastic, regretful, disapproving, etc.)

Một số đáp án được đưa ra: Positive (tích cực); Negative (tiêu cực); Neutral (trung lập); Supportive (ủng hộ); Skeptical (nghi ngờ)…

Loại câu hỏi này đòi hỏi phải suy luận, nên các bạn nên luôn làm sau cùng. Để làm câu này, học sinh cần áp dụng kiến thức về ý chính (main idea), đọc các đáp án, tìm từ khóa ở các đáp án rồi rà soát đọc lại thông tin liên quan đến từ khóa đó trong bài.

Ví dụ (đề tham khảo)

A tropical cyclone is a violent low pressure storm that usually occurs over warm oceans of over 80°F or 27°C. It winds counterclockwise in the Northern Hemisphere and clockwise in the Southern Hemisphere as it is described for the term, cyclone itself. This powerful storm is fueled by the heat energy that is released when water vapor condenses at high altitudes, the heat ultimately derived from the Sun.

The center of a tropical cyclone, called the eye, is relatively calm and warm. This eye, which is roughly 20 to 30 miles wide, is clear, mainly because of subsiding air within it. The ring of clouds around the eye is the eyewall, where clouds reach highest and precipitation is heaviest. The strong wind, gusting up to 360 kilometers per hour, occurs when a tropical cyclone’s eyewall passes over land.

There are various names for a tropical cyclone depending on its location and strength. In Asia, a tropical cyclone is named according to its strength. The strongest is a typhoon; its winds move at more than 117 kilometers per hour. In India, it is called a cyclone. Over the North Atlantic and in the South Pacific, they call it a hurricane. 

On average, there are about 100 tropical cyclones worldwide each year. A tropical cyclone peaks in late summer when the difference between temperature in the air and sea surface is the greatest. However, it has its own seasonal patterns. May is the least active month, while September is the most active.

The destruction associated with a tropical cyclone results not only from the force of the wind, but also from the storm surge and the waves it generates. It is born and sustained over large bodies of warm water, and loses its strength over inland regions that are comparatively safe from receiving strong winds. Although the tract of a tropical cyclone is very erratic, the Weather Service can still issue timely warnings to the public if a tropical cyclone is approaching densely populated areas. If people ever experience a cyclone, they would know how strong it could be

 Question 50. Which of the following could best describe the author’s attitude in the passage?

A. objective (khách quan) B. negative (tiêu cực) C. sarcastic (mỉa mai) D. sympathetic (đồng cảm)

Phân tích câu hỏi: thường với những đoạn văn về khoa học sẽ được viết với ngôn ngữ khách quan, trung lập chứ không mang cảm xúc. Đọc bài, ta cũng thấy ngôn ngữ trong bài là ngôn ngữ trung tính, không mang các tính từ cảm xúc, các từ nhấn mạnh hay dấu chấm than, dấu chấm hỏi, etc. Đáp án A

Dạng 4: Dạng câu hỏi về đại từ thay thế

Cách làm

Bước 1: Đọc câu có chứa đại từ được hỏi và câu trước đó

Tiến hành đọc câu có chứa đại từ được bôi đậm, tiếp sau đó chuyển qua đọc câu hỏi trước câu có chứa đại từ được bôi đậm. Lưu ý: Ta không cần thiết đọc cả bài dài, chỉ cần đọc đoạn văn ngắn có chứa đại từ được gạch chân. Cũng không cần đọc các câu đi sau câu chứa từ được gạch chân, vì các đại từ này sẽ chỉ thay thế cho từ nằm trong câu đấy, hoặc câu ngay trước đó thôi.

Bước 2: Tìm từ nào đó trong cả hai câu trên mà có thể thay được bằng đại từ được hỏi (chú ý dạng số ít, số nhiều)

  Xác định xem đại từ đó đang ở dạng số nhiều hay số ít, nếu đại từ đó ở dạng số nhiều bạn chỉ cần tìm một danh từ số nhiều tương ứng và tương tự với đại từ số ít. Vậy là chúng mình đã hoàn thành câu hỏi về đại từ thay thế với hai bước lớn, vô cùng đơn giản đúng không nào?

Đăng bởi: THPT Ninh Châu

Chuyên mục: Lớp 10, Tiếng Anh 10

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button