Lớp 12Vật Lý

Mạng điện sản xuất quy mô nhỏ là mạng điện mà

Câu hỏi: Mạng điện sản xuất quy mô nhỏ là mạng điện mà 

 A. Công suất tiêu thụ vài trăm kW trở lên. 

 B. Công suất tiêu thụ vài trăm kW trở xuống.

Bạn đang xem: Mạng điện sản xuất quy mô nhỏ là mạng điện mà

 C. Công suất tiêu thụ khoảng vài  chục kW đến vài trăm kW. 

 D. Công suất tiêu thụ khoảng vài kW đến vài chục kW.

Trả lời:

Đáp án: C. Công suất tiêu thụ khoảng vài chục kW đến vài trăm kW. 

[CHUẨN NHẤT] Mạng điện sản xuất quy mô nhỏ là mạng điện mà

Cùng THPT Ninh Châu tìm hiểu thêm về Mạng điện sản xuất quy mô nhỏ và bài tập liên quan nhé:

1. Khái niệm Mạng điện sản xuất quy mô nhỏ

Mạng điện sản xuất quy mô nhỏ bao gồm các tổ sản xuất, các phân xưởng sản xuất chỉ tiêu thụ công suất từ vài chục kilo oát tới các xí nghiệp nhỏ sản xuất nhỏ, công suất tiêu thụ vài trăm kilo oát. Tải của mạng điện sản xuất quy mô nhỏ chủ yếu là các loại động cơ điện, các thiết bị điện, máy hàn điện, các thiết bị chiếu sáng.

2. Đặc điểm Mạng điện sản xuất quy mô nhỏ

Tải phân bố thường tập trung.

Dùng một máy biến áp riêng hoặc lấy điện áp từ đường dây hạ áp (380v/220v).

Mạng điện chiếu sáng từ cũng được cấp từ đường dây hạ áp của cơ sở sản xuất.

3. Yêu cầu Mạng điện sản xuất quy mô nhỏ

Đảm bảo chất lượng điện năng. thể hiện qua 2 tiêu chí sau:

– Chỉ tiêu tần số: do cơ quan điều khiển hệ thống điện quốc gia điều chỉnh (điện lưới quốc gia Việt Nam tần số 50Hz).

– Chỉ tiêu điện áp: cho phép dao động quanh giá trị định mức ± 5%.

Đảm bảo tính kinh tế: đảm bảo sao cho vốn đầu tư và chi phí vận hành kinh tế nhất.

Đảm bảo an toàn: các thiết bị dể vận hành, đơn giản, đặc biệt là an toàn cho người sử dụng và thiết bị cũng như toàn hệ thống.

4. Bài tập Mạng điện sản xuất quy mô nhỏ

Câu 1: Mạng điện sản xuất quy mô nhỏ:

A. Chỉ tiêu thụ công suất dưới vài chục kilo oát

B. Chỉ tiêu thụ công suất trên vài trăm kilo oát

C. Chỉ tiêu thụ công suất từ vài chục kilo oát đến vài trăm kilo oát

D. Cả 3 đáp án trên đều đúng

Đáp án: C

Câu 2: Tải của mạng điện sản xuất quy mô nhỏ là:

A. Động cơ điện

B. Thiết bị điện

C. Máy hàn điện

D. Cả 3 đáp án trên

Đáp án: D

Câu 3: Đặc điểm của mạng điện sản xuất quy mô nhỏ

A. Tải thường phân bố tập trung

B. Dùng một máy biến áp riêng hoặc lấy điện từ đường dây hạ áp 380/220V

C. Mạng chiếu sáng cũng được lấy từ đường dây hạ áp của cơ sở sản xuất

D. Cả 3 đáp án trên

Đáp án: D

Câu 4: Yêu cầu của mạng điện sản xuất quy mô nhỏ là:

A. Đảm bảo chất lượng điện năng

B. Đảm bảo tính kinh tế

C. Đảm bảo an toàn

D. Cả 3 đáp án trên

Đáp án: D

Câu 5: Việc đảm bảo chất lượng điện năng được thể hiện ở mấy chỉ tiêu?

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

Đáp án: B

Câu 6: Khi tính toán lắp đặt mạng điện sản xuất phải đảm bảo sao cho:

A. Vốn đầu tư kinh tế nhất

B. Chi phí vận hành kinh té nhất

C. Vốn đầu tư và chi phí vận hành kinh tế nhất

D. Không cần quan tâm đến chi phí vận hành và vốn đầu tư

Đáp án: C

Câu 7: Thao tác đóng mạch điện theo thứ tự:

A. Biến áp hạ áp, tủ động lực, tủ phân phối, tủ chiếu sáng

B. Biến áp hạ áp, tủ chiếu sáng, tủ phân phối, tủ động lực

C. Biến áp hạ áp, tủ phân phối, tủ động lực và tủ chiếu sáng

D. Biến áp hạ áp, tủ động lực và tủ chiếu sáng, tủ phân phối

Đáp án: C

Câu 8: Thao tác cắt mạch điện theo thứ tự:

A. Tủ động lực và tủ chiếu sáng, tủ phân phối, biến áp hạ áp

B. Tủ phân phối, tủ động lực, biến áp hạ áp, tủ chiếu sáng

C. Tủ động lực và tủ chiếu sáng, biến áp hạ áp, tủ phân phối

D. Tủ chiếu sáng, tủ phân phối, tủ động lực, biến áp hạ áp

Đáp án: B

Câu 9: Chỉ tiêu điện áp cho phép dao động quanh giá trị định mức:

A. ± 5%

B. ± 10%

C. ± 15%

D. ± 20%

Đáp án: A

Câu 10: Phát biểu nào sau đây sai?

A. Tủ phân phối nhận điện từ trạm biến áp để phân chia tới các tủ động lực, tủ chiếu sáng của các phân xưởng.

B. Tủ động lực nhận điện từ tủ phân phối cung cấp cho tủ chiếu sáng

C. Tủ chiếu sáng nhận điện từ tủ phân phối cung cấp cho mạch chiếu sáng của các phân xưởng

D. Trạm biến áp cấp điện cho cơ sở sản xuất

Đáp án: B. 

Giải thích: Vì tủ động lực nhận điện từ tủ phân phối cung cấp cho các máy sản xuất.

Đăng bởi: THPT Ninh Châu

Chuyên mục: Lớp 12, Vật Lý 12

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button