Lớp 11Vật Lý

Lý thuyết Vật lý 11 Bài 24. Suất điện động cảm ứng

Lý thuyết Vật lý 11 Bài 24. Suất điện động cảm ứng

I. Suất điện động cảm ứng trong mạch kín

1. Định nghĩa

Suất điện động cảm ứng là suất điện động sinh ra dòng điện cảm ứng trong mạch kín.

2. Định luật Fa-ra-đây

Bạn đang xem: Lý thuyết Vật lý 11 Bài 24. Suất điện động cảm ứng

Độ lớn của suất điện động cảm ứng xuất hiện trong mạch kín tỉ lệ với tốc độ biến thiên từ thông qua mạch kín đó.

Suất điện động cảm ứng có giá trị cho bởi:  .

Lý thuyết Vật lý 11: Bài 24. Suất điện động cảm ứng | Giải bài tập Vật lý 11

II. Quan hệ giữa suất điện động cảm ứng và định luật Len-xơ

Mạch kín (C) phải được định hướng, ta chọn chiều pháp tuyến dương để tính từ thông Φ qua mạch kín (C) (Φ là một đại lượng đại số).

Nếu Φ tăng thì eC < 0: Chiều của suất điện động cảm ứng (chiều của dòng điện cảm ứng) ngược với chiều của mạch.

Nếu Φ giảm thì eC > 0: Chiều của suất điện động cảm ứng (chiều của dòng điện cảm ứng) là chiều của mạch.

III. Chuyển hoá năng lượng trong hiện tượng cảm ứng điện từ

Bản chất của hiện tượng cảm ứng điện từ là quá trình chuyển hoá cơ năng thành điện năng.

Xem thêm Giải bài tập Vật lý 11: Bài 24. Suất điện động cảm ứng

 

Đăng bởi: THPT Ninh Châu

Chuyên mục: Lớp 11, Vật Lý 11

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button