Lớp 10Vật Lý

Lý thuyết Vật lý 10 Tổng kết chương VII. Chất rắn và chất lỏng. Sự chuyển thể

Lý thuyết Vật lý 10 Tổng kết chương VII. Chất rắn và chất lỏng. Sự chuyển thể

I. CHẤT RẮN KẾT TINH VÀ CHẤT RẮN VÔ ĐỊNH HÌNH

II. BIẾN DẠNG CƠ VÀ NỞ VÌ NHIỆT (BIẾN DẠNG NHIỆT) CỦA VẬT RẮN

Lý thuyết Vật lý 10: Tổng kết chương VII. Chất rắn và chất lỏng. Sự chuyển thể | Giải Vật lý 10

III. CÁC HIỆN TƯỢNG BỀ MẶT CHẤT LỎNG

Lý thuyết Vật lý 10: Tổng kết chương VII. Chất rắn và chất lỏng. Sự chuyển thể | Giải Vật lý 10

Bạn đang xem: Lý thuyết Vật lý 10 Tổng kết chương VII. Chất rắn và chất lỏng. Sự chuyển thể

Xem thêm Giải Vật lý 10: Tổng kết chương VII. Chất rắn và chất lỏng. Sự chuyển thể

 

Đăng bởi: THPT Ninh Châu

Chuyên mục: Lớp 10,Vật Lý 10

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button