Lịch SửLớp 10

Lực lượng nào đặt cơ sở bước đầu cho việc thống nhất đất nước vào cuối thế kỉ XVIII? | Lịch sử 10

Lời giải và đáp án chính xác nhất cho câu hỏi trắc nghiệm: “Lực lượng nào đặt cơ sở bước đầu cho việc thống nhất đất nước vào cuối thế kỉ XVIII” kèm kiến thức tham khảo là tài liệu trắc nghiệm môn Lịch sử 10. hay và hữu ích do THPT Ninh Châu tổng hợp và biên soạn dành cho các bạn học sinh ôn luyện tốt hơn.

Trắc nghiệm: 

Lực lượng nào đặt cơ sở bước đầu cho việc thống nhất đất nước vào cuối thế kỉ XVIII?

A. Nghĩa quân Tây Sơn.

Bạn đang xem: Lực lượng nào đặt cơ sở bước đầu cho việc thống nhất đất nước vào cuối thế kỉ XVIII? | Lịch sử 10

B. Lực lượng chúa Trịnh.

C. Lực lượng chúa Nguyễn.

D. Lực lượng vua Lê.

Trả lời: 

Đáp án đúng: A. Nghĩa quân Tây Sơn

Lực lượng đặt cơ sở bước đầu cho việc thống nhất đất nước vào cuối thế kỉ XVIII là nghĩa quân Tây Sơn

Tiếp theo đây, hãy cùng THPT Ninh Châu đi tìm hiểu và khám phá nhiều hơn những kiến thức thú vị về câu hỏi trên nhé!

Kiến thức mở rộng về Phong trào Tây Sơn

1. Phong trào Tây Sơn và sự nghiệp thống nhất đất nước cuối thế kỉ XVIII

– Giữa thế kỷ XVIII chế độ phong kiến ở cả Đàng Ngoài, khủng hoảng sâu sắc, nên phong trào nông dân bùng nổ và bị đàn áp.

– Năm 1744, Đàng Trong chúa Nguyễn xưng vương, bắt tay xây dựng chính quyền Trung ương, nước ta bị chia làm 2 nước. Chính quyền Đàng Trong khủng hoảng suy yếu, đời sống nhân dân cực khổ. Phong trào nông dân bùng nổ ở Đàng Trong.

– Năm 1771, khởi nghĩa nông dân bùng lên ở Tây Sơn (Bình Định) do Nguyễn Nhạc, Nguyễn Huệ, Nguyễn Lữ lãnh đạo. Từ một cuộc khởi nghĩa nhanh chóng phát triển thành phong trào lật đổ chúa Nguyễn ở Đàng Trong.

– Năm 1786 – 1788, nghĩa quân tiến ra Bắc lật đổ tập đoàn Lê – Trịnh, thống nhất đất nước.

2. Các cuộc kháng chiến ở cuối thế kỉ XVIII

Kháng chiến chống Xiêm (1785)

– Đầu những năm 80 của TKXVIII, sau khi chính quyền chúa Nguyễn bị

lật đổ, một người cháu của chúa Nguyễn là Nguyễn ánh chạy sang Xiêm cầu cứu.

Vua Xiêm sai tướng đem 5 vạn quân thuỷ, bộ sang xâm lược nước ta.

– Đầu năm 1785, quân Tây Sơn dưới sự chỉ huy của Nguyễn Huệ đã tổ

chức trận đánh phục kích Rạch Gầm- Xoài Mút, đánh tan quân xâm lược Xiêm,

bảo vệ vững chắc nền độc lập dân tộc.

Kháng chiến chống Thanh (1789)

– Sau khi chính quyền vua Lê, chúa Trịnh bị lật đổ, Lê Chiêu Thống cùng

một số cận thần bỏ chạy lên pghía Bắc và sang Trung Quốc cầu cứu nhà Thanh.

Vua Thanh sai tướng đem 29 vạn quân sang xâm lược nước ta.

– Được tin đó, Bắc Bình Vương Nguyễn Huệ quyết định lên ngôi Hoàng

đế, hiệu là Quang Trung, chỉ huy quân tiến ra Bắc.

– Chỉ trong 5 ngày (từ đêm 30 tháng Chạp năm Mậu Thân đến mùng 5 tết

Kỉ Dậu)1789, với cuộc hành quân thần tốc, nghĩa quân Tây Sơn đã giành chiến

thắng vang dội ở Ngọc Hồi- Đống Đa, đánh bại hoàn toàn quân xâm lược và tiến

vào Thăng Long.

+ Vai trò của Tây Sơn:

Phong trào nông dân Tây Sơn đã bước đầu hoàn thành sự nghiệp thống

nhất đất nước và bảo vệ tổ quốc.

Đặc điểm của cuộc kháng chiến chống quân Thanh:

+ Cuộc kháng chiến chống quân Thanh là cuộc chiến tranh giải phóng dân tộc, bảo vệ tổ quốc.

+ Cuộc kháng chiến diễn ra nhanh chóng, táo bạo, bất ngờ và chắc thắng.

+ Cuộc kháng chiến vừa giải phóng dân tộc vừa thống nhất đất nước.

3. Những việc mà vương triều Quang Trung làm được là:

+ Ban chiếu kêu gọi nhân dân khôi phục sản xuất, lập lại sổ hộ khẩu, tổ chức lại giáo dục thi cử.

+ Quân đội được tổ chức quy củ và trang bị vũ khí đầy đủ.

+ Đặt quan hệ hòa hảo với nhà Thanh và được nhà Thanh rất tôn trọng.

+ Quan hệ với Lào và Chân Lạp diễn ra tốt đẹp.

Từ những việc làm đó ta thấy:

+ Những việc đó có tác dụng làm ổn định lại đất nước. Tuy nhiên, phạm vi ảnh hưởng của nó chưa lan rộng ra cả nước.

+ Vua Quang Trung mất đột ngột đã không cho phép hoàn thành sự nghiệp thống nhất đất nước, đưa đất nước thoát khỏi khủng hoảng.

4. Câu hỏi trắc nghiệm

Câu 1: Cho các sự kiện:

1. Chiến thắng Rạch Gầm – Xoài Mút, đánh bại quân xâm lược Xiêm.

2. Quân Tây Sơn bắt được chúa Nguyễn, chỉ còn Nguyễn Ánh chạy thoát, chính quyền của họ Nguyễn ở Đàng Trong bị sụp đổ.

3. Nguyễn Huệ đánh vào Thăng Long, chúa Trịnh bị dân bắt nộp cho quân Tây Sơn, chính quyền chúa Trịnh bị sụp đổ.

Hãy sắp xếp các sự kiện trên theo trình tự thời gian.

A. 3, 2, 1.

B. 3, 1, 2.

C. 2, 1, 3.

D. 2, 3, 1

Câu 2: Sau khi làm chủ được vùng đất từ Quảng Nam trở ra, nhiệm vụ còn lại của quân Tây Sơn là phải làm gì?

A. Tiến quân ra Bắc hội với quân vua Lê để đánh chúa Trịnh.

B. Tiến quân ra Bắc để đánh đổ chính quyền vua Lê – chúa Trịnh, thực hiện thống nhất đất nước.

C. Tiến quân ra Bắc tiêu diệt quân Thanh.

D. Tiến quân ra Bắc tiêu diệt chúa Trịnh, thành lập vương triều Tây Sơn.

Câu 3: Công lao to lớn của quân Tây Sơn vừa thông nhất đất nước là:

A. đánh tan quân xâm lược ở mạn Nam.

B. đánh tan quân xâm lược ở mạn Bắc.

C. đánh tan quân xâm lược Xiêm và Mãn Thanh.

D. tiêu điệt họ Nguyễn ở Đàng Trong và họ Trịnh ở Đàng Ngoài.

Câu 4: Năm 1771, anh em Tây Sơn dựng cỜ khởi nghĩa ở đâu? Ai là người lãnh đạo phong trào Tây Sơn?

A. Tây Sơn hạ đạo. Lãnh đạo là Nguyễn Nhạc.

B. Tây Sơn trung đạo. Lãnh đạo là Nguyễn Lữ.

C. Tây Sơn thượng đạo. Lãnh đạo là ba anh em Tây Sơn.

D. Phủ Quy Nhơn. Lãnh đạo là Nguyễn Huệ.

Câu 5: Phong trào Tây Sơn lật đổ chính quyền họ Trịnh khi:

A. quân Tây Sơn đã đánh bại 29 vạn quân Thanh

B. quân Tây Sơn đã tiêu diệt chính quyền họ Nguyễn ở Đàng Trong.

C. quân Tây Sơn chiến thắng Ngọc Hồi, Hà Hồi, Đống Đa.

D. Lê Chiêu Thống cầu cứu nhà Thanh viện trợ

Đăng bởi: THPT Ninh Châu

Chuyên mục: Lớp 10, Lịch sử 10

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button