GDQPLớp 12

 Lô cốt là gì?

Trả lời câu hỏi: Lô cốt là gì?

– Lô cốt là một công trình phòng ngự kiên cố được xây dựng bằng gạch, đá, bê tông, có lỗ châu mai để bắn ra nhiều phía, có nắp và có nơi nghỉ ngơi cho quân sĩ. Lô cốt có thể được xây dựng nổi, nửa nổi nửa chìm hoặc lợi dụng sườn núi làm chìm hẳn.

Cùng THPT Ninh Châu hoàn thiện hơn hành trang tri thức của mình qua một số bài tập dưới đây nhé!

Trắc nghiệm về Lô cốt có đáp án

Câu 1: Trong chiến đấu tiến công, từng người hoặc cùng với tổ có thể đánh chiếm một số mục tiêu:

Bạn đang xem:  Lô cốt là gì?

A. Đánh địch trong ụ súng, lô cốt, chiến hào, giao thông hào, căn nhà, xe tăng, xe bọc thép, tên địch, tốp địch ngoài công sự.

B. Đánh địch phía trước, hai bên sườn, phía sau trận địa, đánh địch đột nhập, tên địch, tốp địch trong công sự.

C. Đánh tên, tốp địch trong công sự, đánh xe tăng, xe bọc thép địch, đánh địch đột nhập.

D. Đánh bại địch tấn công phía trước, hai bên sườn, phía sau trận địa phòng ngự, đánh địch trong ụ súng, lô cốt, xe tăng, xe bọc thép.

Đáp án đúng: A. Đánh địch trong ụ súng, lô cốt, chiến hào, giao thông hào, căn nhà, xe tăng, xe bọc thép, tên địch, tốp địch ngoài công sự.

Câu 2: Chỉ ra đâu là một yêu cầu chiến thuật “từng người trong chiến đấu tiến công”

A. Thiết bị bắn chu đáo, phát huy được hỏa lực ngăn chặn và tiêu diệt địch trên các hướng.

B. Có quyết tâm chiến đấu cao, chuẩn bị mọi mặt chu đáo để đánh địch liên tục dài ngày.

C. Bí mật, bất ngờ, tinh khôn, mưu mẹo.

D. Hiệp đồng chặt chẽ với đồng đội tạo thành thế liên hoàn đánh địch.

Đáp án đúng: C. Bí mật, bất ngờ, tinh khôn, mưu mẹo.

Câu 3: Trong chiến đấu, động tác bò cao được vận dụng khi nào?

A. Ở nơi xa địch để bảo đảm an toàn từ xa

B. Thường vận dụng ở nơi gần địch

C. Vận dụng ở nơi có địa hình, địa vật che khuất tốt

D. Nơi không có nhiều mìn của địch

Đáp án đúng: B. Thường vận dụng ở nơi gần địch

Câu 4: Tư thế, động tác nào sau đây không có trong các tư thế động tác vận động cơ bản trên chiến trường?

A. Bò cao

B. Lê cao

C. Lê thấp

D. Lê vừa

Đáp án đúng: D. Lê vừa

Câu 5: Động tác nào sau đây không phải là tư thế, động tác vận động cơ bản trên chiến trường?

A. Đi khom

B. Chạy khom

C. Bò cao

D. Chạy cao

Đáp án đúng: D. Chạy cao

Câu 6: Nội dung làm công tác chuẩn bị chiến đấu của từng người trong chiến đấu tiến công gồm:

A. Xác định vị trí phòng ngự, cách đánh, bố trí vũ khí trang bị, chuẩn bị đầy đủ lương thực, thực phẩm,…

B. Xác định tư tưởng, ý chí quyết tâm chiến đấu, nhận bổ sung vũ khí, trang bị, thuốc quân y, gói buộc lượng nổ,…

C. Xác định tư tưởng, cách đánh, bố trí vũ khí, làm công sự, vật cản, đường cơ động, chuẩn bị đầy đủ vật chất đảm bảo cho chiến đấu.

D. Xác định tư tưởng, ý chí quyết tâm chiến đấu, cách đánh, bố trí vũ khí, làm công sự, vật cản, chuẩn bị vật chất bảo đảm cho chiến đấu.

Đáp án đúng: B. Xác định tư tưởng, ý chí quyết tâm chiến đấu, nhận bổ sung vũ khí, trang bị, thuốc quân y, gói buộc lượng nổ,…

Câu 7: Trong chiến đấu tiến công, trước khi vận động đến gần địch, chiến sĩ phải:

A. Quan sát tình hình địch, tình hình ta, xem xét địa hình, thời tiết, vận động theo đường nào, đến đâu, thời cơ và động tác vận động trong từng đoạn, vị trí tạm dừng và cách nghi binh lừa địch.

B. Quan sát địch, triệt để lợi dụng địa hình, thời tiết, ánh sáng, tiếng động,… để vận dụng các tư thế động tác cho phù hợp, bảo đảm vận động nhanh, bí mật, an toàn, đúng thời gian quy định.

C. Quan sát địch, thời tiết, địa hình, ánh sáng, luôn giữ đúng đường, đúng hướng, tìm mọi cách tiến đến gần mục tiêu.

D. Nhanh chóng chuẩn bị súng đạn, lựu đạn, pháo tay,… quan sát nắm tình hình địch và hành động của đồng đội, nắm vững thời cơ tiến công tiêu diệt địch.

Đáp án đúng: A. Quan sát tình hình địch, tình hình ta, xem xét địa hình, thời tiết, vận động theo đường nào, đến đâu, thời cơ và động tác vận động trong từng đoạn, vị trí tạm dừng và cách nghi binh lừa địch.

Câu 8: Khi thực hiện động tác Lê thấp cần chú ý gì?

A. Thuận tay nào thì tay đó ép sát mặt đất

B. Thuận tay nào thì tay kia ép sát mặt đất

C. Súng luôn đặt trên mặt đất để bảo đảm an toàn

D. Phải luôn để súng phía trước

Đáp án đúng: B. Thuận tay nào thì tay kia ép sát mặt đất

Câu 9: Trong chiến đấu, tư thế, động tác Trườn được vận dụng trong các trường hợp nào?

A. Ở nơi cách địch với cự li vừa phải

B. Để vượt qua nơi địa hình ngập nước

C. Để chui qua hàng rào của địch

D. Là động tác thực hiện sau đi khom

Đáp án đúng: C. Để chui qua hàng rào của địch

Câu 10: Một trong những nội dung chiến sĩ phải nhớ kỹ khi nhận nhiệm vụ chiến đấu phòng ngự là:

A. Phương hướng, vật chuẩn, đặc điểm địa hình nơi phòng ngự.

B. Tình hình địch.

C. Thời gian hoàn thành công tác chuẩn bị, thời gian sẵn sàng đánh địch.

D. Cả 3 phương án trên.

Đáp án đúng: D. Cả 3 phương án trên.

Đăng bởi: THPT Ninh Châu

Chuyên mục: Lớp 12, GDQP 12

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button