Hóa HọcLớp 12

Lipit là chất có đặc tính?

Đáp án và giải thích chính xác câu hỏi trắc nghiệm “Lipit là chất có đặc tính?” cùng với kiến thức lý thuyết liên quan là tài liệu hữu ích môn Hóa học dành cho các bạn học sinh và thầy cô giáo tham khảo.

Trắc nghiệm: Lipit là chất có đặc tính?

A. Có ái lực rất mạnh với nước  

Bạn đang xem: Lipit là chất có đặc tính?

B. Không tan trong nước

C. Tan nhiều trong nước        

D. Tan rất ít trong nước

Trả lời:

Đáp án đúng: B. Không tan trong nước

– Lipit là chất có đặc tính Không tan trong nước 

Bổ sung thêm kiến thức cùng THPT Ninh Châu thông qua bài mở rộng về Cacbohiđrat và lipit nhé

Kiến thức mở rộng về Cacbohidrat và Lipit

I. Cacbonhidrat (đường)

1. Cấu trúc hoá học

– Cấu tạo từ 3 nguyên tố: Cacbon, hidro, oxi

– Được cấu tạo theo nguyên tắc đa phân.

– Tuỳ theo số lượng đơn phân người ta chia cacbonhidrat thành các loại đường đơn, đường đôi và đường đa.

2. Chức năng

– Là nguồn năng lượng dự trữ của tế bào và cơ thể

– Là vật liệu cấu trúc cho tế bào

II. Lipit

1. Mỡ

Mỗi phân tử mỡ đều được hình thành do một phân tử glixêrol (một loại rượu, 3 cacbon) liên kết với 3 axit béo. Mỗi axit béo thường được cấu tạo từ 6 đến 18 nguyên tử cacbon. Mỡ ở động vật thường chứa các axit béo no nên nếu chúng ta ăn thức ăn có quá nhiều lipit chứa axit béo no sẽ có nguy cơ dẫn đến xơ vữa động mạch. Mỡ ở thực vật và ở một số loài cá thường tồn tại ở dạng lỏng (được gọi là dầu) do chứa nhiều axit béo không no. Chức năng chính của mỡ là dự trữ năng lượng cho tế bào và cơ thể. Một gam mỡ có thể cho một năng lượng nhiều hơn gấp đôi so với một gam tinh bột. 

2. Phôtpholipit

– Cấu tạo từ 1 phân tử glixerol và 2 axit béo

– Chức năng: Cấu tạo nên các loại màng của tế bào

3. Stêrôit

Một số lipit có bản chất hóa học là stêrôit cũng có vai trò rất quan trọng trong tế bào và trong cơ thể sinh vật. Ví dụ, colesterôn có vai trò cấu tạo nên màng sinh chất của các tế bào người và động vật. Một số hoocmôn giới tính như testostêrôn và ơstrôgen cũng là một dạng lipit.

4. Sắc tố và vitamin

Một số loại sắc tố và 1 số vitamin cũng có bản chất là lipit.

III. Bài tập

Bài 1. Thuật ngữ nào dưới dãy bao gồm tất cả các thuật ngữ còn lại?

a) Đường đơn.

b) Đường đôi.

c) Tinh bột.

d) Cacbohiđrat.

e) Đường đa.

Trả lời: 

Đáp án: d.

Bài 2. Nêu cấu trúc và chức năng của các loại cacbohiđrat.

– Cấu trúc của các loại cacbohiđrat:

+ Cacbohiđrat chỉ chứa 3 loại nguyên tố là cacbon, hiđrô, oxy và được cấu tạo theo nguyên tắc đa phân. Đơn phân chủ yếu cấu tạo nên các loại cacbohiđrat là đường đơn 6 cacbon gồm glucôzơ, fructôzơ, galactôzơ.

+ Đường đôi gồm 2 phân tử đường đơn liên kết với nhau.

Ví dụ: Phân tử glucôzơ và phân tử fructôzơ liên kết với nhau tạo thành đường saccarôzơ (đường mía).

Phân tử galactôzơ liên kết với phân tử glucôzơ tạo đường đôi lactôzơ (đường sữa).

+ Đường đa gồm nhiều phân tử đường đơn liên kết với nhau. Tùy theo cách thức liên kết của các đơn phân mà tạo ra các loại đường đa như: glicôgen, tinh bột, xenlulôzơ hay kitin với các tính chất lí hóa học rất khác nhau.

– Chứa năng các loại cacbohiđrat: là nguồn dự trữ năng lượng, làm vật liệu cấu trúc cho tế bào.

Bài 3. Nêu và cho biết chức năng các loại lipit.

– Lipit gồm nhiều loại với cấu trúc và chức năng khác nhau, nhưng đều có đặc tính chung là kị nước.

* Mỡ:

– Mỗi phân tử mỡ đều được hình thành do 1 phân tử glixêrol liên kết với 3 axit béo. Mỗi axit béo được cấu tạo từ 16 đến 18 nguyên tử cacbon. Mỡ động vật thường chứa các loại axit béo no. Mỡ thực vật và một số loài cá thường tồn tại ở dạng lỏng (dầu) do chứa nhiều axit béo không no.

– Chức năng chính của mỡ là dự trữ năng lượng cho tế bào và cơ thể.

* Phôtpholipit:

– Được cấu tạo từ 1 phân tử glixêrol liên kết với 2 phân tử axit béo và 1 nhóm phôtphat.

– Chức năng chính của phôtpholipit là tham gia cấu tạo nên các loại màng của tê bào.

* Sterôit gồm:

– Colesterôn có vai trò cấu tạo màng sinh chất của tế bào người và động vật.

– Một số hoocmôn giới tính như testosterôn và estrôgen.

* Sắc tố và vitamin: một số loại sắc tố như carôtênoit và một sô loại vitamin A, D, E, K.

Đăng bởi: THPT Ninh Châu

Chuyên mục: Lớp 12, Hóa Học 12

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button