Hóa HọcLớp 12

Khi đốt cháy hoàn toàn một hợp chất hữu cơ thu được hỗn hợp khí CO2 và hơi nước có tỉ lệ mol 1:1?

Trắc nghiệm: Khi đốt cháy hoàn toàn một hợp chất hữu cơ thu được hỗn hợp khí CO2 và hơi nước có tỉ lệ mol 1:1. Chất này có thể lên men rượu. Đó là chất nào trong số các chất dưới đây?

A. Axit axetic

B. Glucozơ

Bạn đang xem: Khi đốt cháy hoàn toàn một hợp chất hữu cơ thu được hỗn hợp khí CO2 và hơi nước có tỉ lệ mol 1:1?

C. Saccarozơ

D. Fructozơ

Trả lời:

Đáp án đúng: B. Glucozơ

Giải thích:

Khi đốt cháy: nCO2 = nH2O → hợp chất đó có dạng CnH2nOm

Mà chất này có thể lên men rượu → chất đó phải là gluczo

PTHH:

Cùng THPT Ninh Châu tìm hiểu chi tiết hơn về Glucozo nhé!

I. Tính chất vật lý và trạng thái tự nhiên

    – Glucozơ là chất kết tinh, không màu, nóng chảy ở 146oC (dạng α) và 150oC (dạng β).

    – Dễ tan trong nước.

    – Có vị ngọt nhưng không ngọt bằng đường mía, Glucozơ có trong hầu hết các bộ phận của cây như lá, hoa, rễ, … và nhất là trong quả chín.

    – Trong máu người có một lượng nhỏ glucozơ, hầu như không đổi (khoảng 0,1 %).

II. Cấu trúc phân tử

Khi đốt cháy hoàn toàn một hợp chất hữu cơ thu được hỗn hợp khí CO2 và hơi nước có tỉ lệ mol 1:1? (ảnh 2)

Glucozo có CTPT là C6H12O6, nó tồn tại ở 2 dạng mạch hở và mạch vòng.

1. Glucozo dạng mạch hở

a) Thực nghiệm

– Khi khử hoàn toàn đường glucozo thì ta thu được chất là hexan. Vậy ta có 6 nguyên tử C của 1 phân tử glucozo tạo thành một mạch hở và không phân nhánh.

– glucozo có tham gia phản ứng tráng bạc, khi nó tác dụng với dung dịch nước brom tạo ra axit gluconic, điều này chứng tỏ trong phân tử của glucozo có nhóm CH=O.

– Khi glucozo tác dụng với chất Cu(OH)2 tạo ra dung dịch có màu xanh lam, điều này chứng tỏ phân tử của glucozơ có chứa nhiều nhóm OH liền kề nhau.

– Phản ứng glucozo tạo este có chứa 5 gốc CH3COO, vì vậy trong phân tử của glucozo có chứa 5 nhóm OH.

b) Kết luận

Phân tử của glucozơ có CTCT thu gọn của dạng mạch hở là:

CH2OH – (CHOH)4 – CHO.

2. Dạng mạch vòng

– Glucozo khi kết tinh sẽ tạo ra 2 dạng tinh thể có nhiệt độ nóng chảy khác nhau. Các dữ kiện thực nghiệm đã chứng minh được rằng 2 dạng tinh thể đó ứng với 2 dạng cấu trúc vòng khác nhau.

– Trong dung dịch. glucozo tồn tại chủ yếu ở dạng vòng 6 cạnh. Hai dạng này luôn chuyển hóa lẫn nhau theo 1 cân bằng qua dạng mạch hở

III. Tính chất hóa học của glucozo

1.Tính chất của ancol đa chức (poliancol hay poliol)

– Tác dụng với Cu(OH)2 ở nhiệt độ thường cho dung dịch màu xanh lam

Phương trình hoá học: 2C6H12O6 + Cu(OH)2 → (C6H11O6)2Cu + 2H2
                                                                 Phức đồng – glucozơ

Phản ứng tạo este

Glucozơ tác dụng với anhiđrit axetic hoặc axit axetic có thể tạo ra estẹ chứa 5 gốc axetat trong phân tử C6H7O(OCOCH3)5  

Khi đốt cháy hoàn toàn một hợp chất hữu cơ thu được hỗn hợp khí CO2 và hơi nước có tỉ lệ mol 1:1? (ảnh 3)

Tác dụng với Na

Khi đốt cháy hoàn toàn một hợp chất hữu cơ thu được hỗn hợp khí CO2 và hơi nước có tỉ lệ mol 1:1? (ảnh 4)

2. Tính chất của anđehit

    a. Oxi hóa glucozơ

    – Với dung dịch AgNO3 trong NH3, đun nóng (thuốc thử Tollens) cho phản ứng tráng bạc

Khi đốt cháy hoàn toàn một hợp chất hữu cơ thu được hỗn hợp khí CO2 và hơi nước có tỉ lệ mol 1:1? (ảnh 5)

    – Với dung dịch Cu(OH)2 trong NaOH, đun nóng (thuốc thử Felinh) Glucozo khử Cu (II) thành Cu (I) tạo kết tủa đỏ gạch Cu2O.

Khi đốt cháy hoàn toàn một hợp chất hữu cơ thu được hỗn hợp khí CO2 và hơi nước có tỉ lệ mol 1:1? (ảnh 6)

    – Với dung dịch nước brom:

Khi đốt cháy hoàn toàn một hợp chất hữu cơ thu được hỗn hợp khí CO2 và hơi nước có tỉ lệ mol 1:1? (ảnh 7)

    → Các phản ứng này chứng tỏ glucozơ có nhóm CHO.

    b. Khử glucozơ

    Khi dẫn khí hiđro vào dung dịch glucozơ đun nóng (xúc tác Ni), thu được một poliancol có tên là sobitol:

Khi đốt cháy hoàn toàn một hợp chất hữu cơ thu được hỗn hợp khí CO2 và hơi nước có tỉ lệ mol 1:1? (ảnh 8)

3. Phản ứng lên men

    Khi có enzim xúc tác, glucozơ bị lên men cho ancol etylic và khí cacbonic:

Khi đốt cháy hoàn toàn một hợp chất hữu cơ thu được hỗn hợp khí CO2 và hơi nước có tỉ lệ mol 1:1? (ảnh 9)

4. Tính chất riêng của dạng mạch vòng

    Riêng nhóm –OH ở C1 (–OH hemiaxetal) của dạng vòng tác dụng với metanol có HCl xúc tác, tạo ra metyl glicozit:

Khi đốt cháy hoàn toàn một hợp chất hữu cơ thu được hỗn hợp khí CO2 và hơi nước có tỉ lệ mol 1:1? (ảnh 10)

    Khi nhóm –OH ở C1 đã chuyển thành nhóm –OCH3, dạng vòng không thể chuyển sang dạng mạch hở được nữa.

IV. Điều chế

Phương pháp điều chế này sử dụng chủ yếu trong công nghiệp chứ không phải trong vòng thí nghiệm. Do đó, chất lượng và giá thành là hai yếu tố mà chúng ta cần cân nhắc:

+ Thủy phân tinh bột với xúc tác là HCl loãng hoặc enzim

+ Thủy phân xenlulozơ với xúc tác HCl đặc: (C6H10O5)n + nH2O  → nC6H12O6

V. Ứng dụng

Glucozo có ứng dụng trong 2 lĩnh vực chủ yếu:

+ Trong y học: Glucozo làm thuốc tăng lực cho người bệnh, dễ hấp thu và cung cấp khá nhiều năng lượng.

+ Trong công nghiệp: Tráng gương, tráng ruột phích thay cho anđehit mặc dù 2 hợp chất này có cùng phản ứng này, nhưng andehit khá độc.

Đăng bởi: THPT Ninh Châu

Chuyên mục: Lớp 12, Hóa Học 12

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button