Hóa HọcLớp 11

Hợp chất hữu cơ được chia thành mấy loại?

Lời giải và đáp án chính xác nhất cho câu hỏi trắc nghiệm Hợp chất hữu cơ được chia thành mấy loại? kèm kiến thức tham khảo là tài liệu trắc nghiệm môn Hóa học 11 hay và hữu ích.

Trắc nghiệm: Hợp chất hữu cơ được chia thành mấy loại?

A. 2

B. 3

Bạn đang xem: Hợp chất hữu cơ được chia thành mấy loại?

C. 4

D. 5

Trả lời:

Đáp án đúng: A. 2 

Hợp chất hữu cơ được chia thành 2 loại.

Lời giải:

Hợp chất hữu cơ thường chia thành hai loại là hiđrocacbon và dẫn xuất hiđrocacbon

Bổ sung thêm kiến thức cùng THPT Ninh Châu thông qua bài mở rộng về hidrocacbon và dẫn xuất hidrocacbon nhé!

Kiến thức tham khảo về hidrocacbon và dẫn xuất hidrocacbon

1. Hidrocacbon

Hydrocarbon là các hợp chất hữu cơ mà phân tử chỉ gồm carbon và hydro. Chúng lại được chia thành hydrocarbon no, hydrocarbon không no, xycloparafin và hydrocarbon thơm.

a. Đặc điểm:

+ Phải có cacbon, thường có hiđro, hay gặp oxi và nitơ, sau đó đến các halogen, lưu huỳnh, photpho…

+ Liên kết hoá học chủ yếu: cộng hoá trị.

+ Dễ bay hơi, kém bền nhiệt, dễ cháy hơn các hợp chất vô cơ.

+ Các phản ứng thường diễn ra chậm và không hoàn toàn, không theo một hướng nhất định.

+ Số lượng các hợp chất hữu cơ khoảng 10 triệu chất, so với các chất vô cơ chỉ có khoảng 100.000 chất.

b. Phân loại:

– Hiđrocacbon no (chỉ có liên kết đơn): Hydrocarbon no là các Hydrocarbon mà các nguyên tử carbon trong phân tử của nó liên kết với nhau bằng liên kết đơn. Còn những hóa trị còn lại được bão hòa bởi các nguyên tử hydro. Hydrocarbon no bao gồm hai loại: loại thứ nhất là ankan (hay còn gọi là parafin) có công thức tổng quát là CnH2n+2 (n≥1)và loại thứ hai là cycloankan với công thức tổng quát CnH2n (n≥3).

– Hiđrocacbon không no (có cả liên kết đơn và các liên kết đôi, ba): Hydrocarbon không no là các Hydrocarbon có các liên kết bội (liên kết đôi hoặc liên kết ba) giữa các nguyên tử carbon. Tùy thuộc vào loại liên kết bội mà các Hydrocarbon không no được chia thành các loại sau:

+ Anken: chứa 1 liên kết đôi

+ Ankadien: chứa 2 liên kết đôi

+ Ankin: chứa 1 liên kết ba

– Hiiđrocacbon thơm (trong phân tử có vòng benzen): Hydrocarbon thơm là các Hydrocarbon mà phân tử của chúng có các nhân benzen – C6H6. Một số Hydrocarbon thơm khác có cấu trúc phức tạp hơn với một số nhân benzen được ngưng tụ như naphtalen-C10H8, anthracen-C14H10

+ Dẫn xuất hiđrocacbon: ancol, phenol, ete

                                        dẫn xuất halogen

                                        anđehit – xeton 

                                        axit, este,…

c. Thành phần nguyên tố và công thức phân tử Hidrocacbon

+ Công thức tổng quát (CTTQ): cho biết thành phần định tính các nguyên tố. 

Ví dụ: CxHyOz cho biết chất hữu cơ đó cho chứa ba nguyên tố C, H và O.

+ Công thức đơn giản nhất (CTĐGN): cho biết tỷ lệ về số lượng các nguyên tử trong phân tử. 

Ví dụ: CH2O nghĩa là trong phân tử, tỉ lệ C : H : O = 1: 2 :1.

+ Công thức phân tử (CTPT): cho biết số lượng nguyên tử của mỗi nguyên tố trong phân tử. 

Ví dụ: Với CTĐGN là CH2O thì CTPT là (CH2O)n khi n = 2 ta có C2H4O2

Để xác định được công thức phân tử cần biết thành phần các nguyên tố và khối lượng mol phân tử của nó.

Hợp chất hữu cơ được chia thành mấy loại? (ảnh 2)

2. Dẫn xuất Hidrocacbon

a. Khái niệm

Dẫn xuất halogen của hidrocacbon là sản phẩm chúng ta thu được khi thay thế một hay nhiều nguyên tử hiđro trong phân tử hiđrocacbon bằng một hay nhiều nguyên tử halogen.

b. Phân loại

Có nhiều cách để phân loại dẫn xuất halogen. Cụ thể:

+ Phân loại theo nguyên tố sẽ có: dẫn xuất Clo, dẫn xuất Brom, dẫn xuất Flo, dẫn xuất Iot và dẫn xuất chứa đồng thời một vài halogen.

+ Phân loại theo cấu tạo của gốc hiđrocacbon gồm có:

Dẫn xuất hidrocacbon no: CH2FCl; CH2Cl−CH2Cl; CH3−CHBr−CH3; (CH3)3C−ICH2FCl; CH2Cl−CH2Cl; CH3−CHBr−CH3; (CH3)3C−I

Dẫn xuất halogen không no: CF2=CF2; CH2=CH−Cl; CH2=CHCH2−BrCF2=CF2; CH2=CH−Cl; CH2=CHCH2−Br

Dẫn xuất halogen thơm: C6H5F; C6H5CH2−Cl; p−CH3C6H4Br; C6H5IC6H5F; C6H5CH2−Cl; p−CH3C6H4Br;C6H5I

+ Phân loại theo bậc của dẫn xuất halogen bằng bậc của nguyên tử cacbon liên kết với nguyên tử halogen. 

3. Đồng phân và danh pháp của Halogen

a. Đồng phân

Dẫn xuất halogen sẽ có đồng phân mạch cacbon như đối với ở hiđrocacbon. Đồng thời chúng cũng đồng phân vị trí nhóm chức. Ví dụ như:

Hợp chất hữu cơ được chia thành mấy loại? (ảnh 3)

b. Tên thông thường

Một số ít các dẫn xuất hidrocacbon được gọi theo tên thông thường. Ví dụ như: CHCl3 (clorofom); CHBr3 (bromofrom); CHI3 (iođofom) CHCl3 (clorofom); CHBr3 (bromofrom); CHI3 (iođofom)

c. Tên gốc – chức

Tên của các dẫn xuất halogen đơn giản cấu tạo từ tên gốc hiđrocacbon + halogenua

CH2Cl2CH2   =    CH − FCH2    =   CH − CH2 − Cl    C6H5 − CH2 – Br 

metylen clorua      vinyl florua          anlyl clorua          benzyl bromua

Đăng bởi: THPT Ninh Châu

Chuyên mục: Lớp 11, Hóa Học 11

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button