Lịch SửLớp 11

Hội nghị Vecxai – Oasinhtơn diễn ra trong hoàn cảnh

Lời giải và đáp án chính xác nhất cho câu hỏi trắc nghiệm “Hội nghị Vecxai – Oasinhtơn diễn ra trong hoàn cảnh?” kèm kiến thức tham khảo là tài liệu trắc nghiệm môn Lịch sử hay và hữu ích.

Trắc nghiệm: Hội nghị Vecxai – Oasinhtơn diễn ra trong hoàn cảnh?

 A. Chiến tranh thế giới thứ nhất sắp kết thúc.

 B. Chiến tranh thế giới thứ nhất đã kết thúc.

Bạn đang xem: Hội nghị Vecxai – Oasinhtơn diễn ra trong hoàn cảnh

 C. Chiến tranh thế giới thứ nhất đang diễn ra quyết liệt.

 D. Chiến tranh thế giới thứ nhất bước sang giai đoạn thứ hai

Trả lời:

Đáp án đúng: B. Chiến tranh thế giới thứ nhất đã kết thúc.

Hội nghị Vecxai – Oasinhtơn diễn ra trong hoàn cảnh  chiến tranh thế giới thứ nhất đã kết thúc.

Giải thích:

Chiến tranh thế giới thứ nhất kết thúc, các nước tư bản đã tổ chức Hội nghị hòa bình ở Vecxai (1919 – 1920) và Oa-sinh-tơn (1921 – 1922) để kí kết hòa ước và các hiệp ước phân chia quyền lợi.

Kiến thức tham khảo về Tình hình các nước tư bản giữa hai cuộc chiến tranh thế giới (1918 – 1939) 

1. Thiết lập trật tự thế giới mới theo hệ thống Vécxai – Oasinhtơn

Chiến tranh thế giới lần thứ nhất kết thúc năm 1918. Ngày 28 tháng 6 năm 1919, các nước thắng trận và bại trận đã họp Hội nghị tại Versailles, Pháp, để ký kết các hòa ước chính thức, cũng như phân chia các quyền lợi cho các nước thắng trận. 

Các nước thắng trận bao gồm Anh, Pháp, Nga, Ytalia, Mỹ. Các nước bại trận bao gồm Đức, Áo, Hungary và Thổ Nhĩ Kỳ.  

 2. Nguyễn Ái Quốc đã gửi gì đến hội nghị Vecxai?

Tại Hội nghị Versailles này, bên cạnh các đoàn đại biểu chính thức, còn có đại diện các dân tộc bị áp bức, đến dự Hội nghị để yêu cầu độc lập và tự do cho dân tộc mình, như đại diện cho người Aixơlen, người Ấn Độ, người Triều Tiên, người Arập… Khi đó người thanh niên yêu nước Nguyễn Ái Quốc đang hoạt động ở Pháp, đã tự tổ chức nhóm người Việt Nam yêu nước tại Pa-ri, và tại các tỉnh ở Pháp. Ông Nguyễn Ái Quốc đã đến Hội nghị Versailles với danh nghĩa đại diện cho tổ chức này.

 Tại Hội nghị Versailles, ông Nguyễn Ái Quốc đã phát cho các đại biểu dự Hội nghị “Bản yêu sách của dân tộc Việt Nam gửi đến Hội nghị Versailles”. “Bản yêu sách” này bao gồm 8 điểm rất ôn hòa, yêu cầu Chính phủ Pháp trao trả một số quyền tự do, dân chủ cơ bản tối thiểu cho nhân dân Việt Nam.

 “Bản yêu sách” nổi tiếng của người thanh niên yêu nước Nguyễn Ái Quốc  gửi Hội nghị Versaillé năm 1919 đó, bao gồm 8 điểm là:

1. Ân xá toàn thể chính trị phạm Việt Nam.

2. Cải cách nền pháp lý Đông Dương, cho người Việt Nam cũng được bảo đảm về mặt pháp lý như người Âu, bỏ hẳn Tòa án đặc biệt, công cụ để khủng bố những người Việt Nam lương thiện nhất.

3. Tự do báo chí và tự do tư tưởng.

4. Tự do lập hội và tự do hội họp.

5. Tự do cư trú ở nước ngoài và tự do ra nước ngoài.

6. Tự do học tập và mở các trường kỹ thuật và chuyên nghiệp cho người bản xứ ở khắp các tỉnh.

7. Thay thế chế độ sắc lệnh bằng chế độ luật pháp.

8. Phải có đại biểu thường trực người Việt Nam do người bản xứ bầu ra, ở bên cạnh Nghị viện Pháp để trình bày nguyện vọng của người bản xứ.

 Sau “Bản yêu sách 8 điểm” gửi Hội nghị Versailles, lần đầu tiên dư luận ở Pháp, và ở Việt Nam biết đến cái tên Nguyễn Ái Quốc, một thanh niên Việt Nam trẻ tuổi đấu tranh cho độc lập, tự do, dân chủ cho nhân dân Việt Nam.

 Và cũng từ đó, mật thám Pháp bắt đầu để ý, theo dõi chặt chẽ mọi hoạt động của ông Nguyễn Ái Quốc. Bởi vì, với Nhà nước thực dân độc tài, phản dân chủ, thì mọi tiếng nói đòi tự do, dân chủ cho người dân Việt Nam đều bị coi là nguy hiểm cho Nhà nước thực dân.

Nhưng tất cả những yêu sách ôn hòa đó của Nhóm người Việt Nam yêu nước của ông Nguyễn Ái Quốc đều không được Chính phủ Pháp, cũng như các nước trong Hội nghị Versailles quan tâm, để ý. Từ đó, ông Nguyễn Ái Quốc rút ra kết luận quan trọng rằng không thể trông cậy vào các nước khác, “muốn được giải phóng, các dân tộc chỉ có thể trông cậy vào mình, trông cậy vào lực lượng của bản thân mình”.

3. Cao trào cách mạng 1918 – 1922 ở các nước tư bản, Quốc tế Cộng sản

– Sau thắng lợi của Cách mạng tháng Mười Nga năm 1917, một cao trào cách mạng đã bùng nổ ở hầu hết các nước tư bản châu Âu trong những năm 1918 – 1923.

– Đỉnh cao là sự thành lập Cộng hòa Xô viết  Hung-ga-ri (3/1919), ở Ba-vi-e (Đức, tháng 4/1919).

– Nhiều Đảng Cộng sản ra đời ở các nước (Đức, Áo, Hung-ga-ri, Ba Lan, Phần Lan, Ác-hen-ti-na.)  đòi hỏi phải có một tổ chức quốc tế lãnh đạo theo một đường lối đúng đắn.

– Với vai trò tích cực của Lê-nin, ngày 2/3/1919, Quốc tế Cộng sản được thành lập.

– Từ 1919 – 1943, Quốc tế Cộng sản tiến hành 7 lần Đại hội, vạch ra đường lối cách mạng phù hợp với từng thời kỳ phát triển của cách mạng thế giới.

+ Tại đại hội lần II (1920), Quốc tế Cộng sản đã thông qua “Luận cương về vấn đề dân tộc và thuộc địa” do Lê-nin khởi thảo.

+ Tại đại hội VII (1935), Quốc tế Cộng sản đã chỉ rõ nguy cơ của chủ nghĩa phát xít và kêu gọi các Đảng Cộng sản tích cực đấu tranh thành lập các Mặt trận thống nhất công nhân nhằm mục tiêu chống phát xít, chống chiến tranh.

– Năm 1943, Quốc tế Cộng sản tự giải tán do tình hình thế giới thay đổi nhưng Quốc tế Cộng sản đã có công lao to lớn trong việc thống nhất và phát triển phong trào cách mạng thế giới.

– Tháng 2/1936, ở Tây Ban Nha, Mặt trận nhân dân giành thắng lợi trong tổng tuyển cử nhưng các thế lực phát xít do Phran-cô cầm đầu đã gây nội chiến, thủ tiêu nền cộng hòa.

Đăng bởi: THPT Ninh Châu

Chuyên mục: Lớp 11, Lịch Sử 11

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button