Hóa HọcLớp 11

Hóa 11 Bài 46. Luyện tập. Anđehit – xeton – axit cacboxylic

Lý thuyết Hóa 11 Bài 46. Luyện tập. Anđehit – xeton – axit cacboxylic

KIẾN THỨC CẦN NẮM VỮNG

1.Các định nghĩa

Anđehit là những hợp chất hữu cơ mà phân tử có nhóm chức –CHO liên kết trực tiếp với nguyên tử cacbon hoặc nguyên tử hiđro. Anđehit no, đơn chức, mạch hở có công thức cấu tạo thu gọn CnH2n+1CHO (với n⩾0).

Xeton là những hợp chất hữu cơ mà phân tử có nhóm chức   liên kết trực tiếp với hai nguyên tử cacbon.

Bạn đang xem: Hóa 11 Bài 46. Luyện tập. Anđehit – xeton – axit cacboxylic

Axit cacboxylic là những hợp chất mà phân tử có nhóm chức −COOH.−COOH.Axit no, đơn chức, mạch hở có công thức cấu tạo thu gọn CnH2n+1COOH (với n⩾0).

2. Tính chất

a)Anđehit có tính khử và tính oxi hoá

Tính oxi hoá:

Lý thuyết Hóa 11: Bài 46. Luyện tập. Anđehit - xeton - axit cacboxylic | Giải Hóa 11

Tính khử:

Lý thuyết Hóa 11: Bài 46. Luyện tập. Anđehit - xeton - axit cacboxylic | Giải Hóa 11

b)Xeton có tính oxi hoá

Lý thuyết Hóa 11: Bài 46. Luyện tập. Anđehit - xeton - axit cacboxylic | Giải Hóa 11

c) Axit cacboxylic có tính chất chung của axit

Trong dung dịch, axit cacboxylic phân li thành ion:

Lý thuyết Hóa 11: Bài 46. Luyện tập. Anđehit - xeton - axit cacboxylic | Giải Hóa 11

Tác dụng với dung dịch bazơ, oxit bazơ, dung dịch muối và với kim loại đứng trước hiđro trong dãy hoạt động của các kim loại.

Tác dụng với ancol (có xúc tác) tạo thành este :

Lý thuyết Hóa 11: Bài 46. Luyện tập. Anđehit - xeton - axit cacboxylic | Giải Hóa 11

3. Điều chế

a) Điều chế anđehit, xeton

Oxi hoá ancol bậc I thu được anđehit:

Lý thuyết Hóa 11: Bài 46. Luyện tập. Anđehit - xeton - axit cacboxylic | Giải Hóa 11

Oxi hoá etilen là phương pháp hiện đại để sản xuất anđehit axetic:

Lý thuyết Hóa 11: Bài 46. Luyện tập. Anđehit - xeton - axit cacboxylic | Giải Hóa 11

Oxi hoá ancol bậc II thu được xeton:

Lý thuyết Hóa 11: Bài 46. Luyện tập. Anđehit - xeton - axit cacboxylic | Giải Hóa 11

b) Điều chế axit cacboxylic    

Oxi hoá không hoàn toàn anđehit:

Lý thuyết Hóa 11: Bài 46. Luyện tập. Anđehit - xeton - axit cacboxylic | Giải Hóa 11

Oxi hoá cắt mạch ankan :

Lý thuyết Hóa 11: Bài 46. Luyện tập. Anđehit - xeton - axit cacboxylic | Giải Hóa 11

Lên men ancol etylic bằng men giấm để điều chế axit axetic:

Lý thuyết Hóa 11: Bài 46. Luyện tập. Anđehit - xeton - axit cacboxylic | Giải Hóa 11

Phương pháp hiện đại sản xuất axit axetic từ metanol:

Lý thuyết Hóa 11: Bài 46. Luyện tập. Anđehit - xeton - axit cacboxylic | Giải Hóa 11

Xem thêm Giải Hóa 11: Bài 46. Luyện tập : Anđehit – Xeton- Axit cacboxylic

Đăng bởi: THPT Ninh Châu

Chuyên mục: Lớp 11, Hóa Học 11

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button