Công NghệLớp 11

Hình cắt một nửa dùng để biểu diễn?

Đáp án chính xác nhất cho câu hỏi trắc nghiệm “Hình cắt một nửa dùng để biểu diễn?” cùng với những kiến thức mở rộng về hình cắt là tài liệu đắt giá môn dành cho các thầy cô giáo và bạn em học sinh tham khảo.

Trắc nghiệm: Hình cắt một nửa dùng để biểu diễn?

A. Vật thể đối xứng.

B. Hình dạng bên trong của vật thể.

Bạn đang xem: Hình cắt một nửa dùng để biểu diễn?

C. Hình dạng bên ngoài của vật thể.

D. Tiết diện vuông góc của vật thể.

Trả lời:

Đáp án đúng: A. Vật thể đối xứng.

Giải thích: Hình cắt một nửa dùng để biểu diễn vật thể đối xứng

Cùng THPT Ninh Châu hoàn thiện hơn hành trang tri thức của mình qua bài tìm hiểu về hình cắt dưới đây nhé!

Kiến thức tham khảo về hình cắt.

1. Khái niệm hình cắt

– Đối với những vật thể có nhiều phần rỗng bên trong như lỗ, rãnh… nếu dùng hình chiếu để biểu diễn thì hình vẽ có nhiều nét đứt, làm bản vẽ không rõ ràng, sáng sủa. Trên các bản vẽ kĩ thuật thường dùng mặt cắt và hình cắt để biểu diễn hình dạng và cấu tạo bên trong vật thể.

– Hình cắt là hình chiếu phần vật thể còn lại / mp P// mp cắt sau khi tưởng tượng cắt bỏ một phần vật thể.

– Tùy theo cấu tạo của vật thể mà dùng các loại hình cắt khác nhau.

+ Hình cắt toàn bộ

   Sử dụng một mặt phẳng cắt để chia vật thể thành hai phần. Dùng biểu diễn hình dạng bên trong của vật thể.

+ Hình cắt một nửa: (bán phần)

   Hình biểu diến môt nửa hình cắt ghép với một nửa hình chiếu, đường phân cách là trục đối xứng vẽ bằng nét gạch chấm mảnh. Hình cắt một nửa dùng để biểu diễn vật thể đối xứng. Thường không vẽ các nét đứt ở phần hình chiếu khi chúng được thể hiện trên phần hình cắt.

+ Hình cắt cục bộ

    Hình biểu diễn một phần vật thể dưới dạng hình cắt. Đường giới hạn của phần hình cắt vẽ bằng nét lượn sóng.

2. Phân loại 

a) Dựa vào vị trí mặt phẳng cắt:

Phân chia theo vị trí mặt phẳng cắt đối với mặt hình chiếu cơ bản.

– Hình cắt đứng: Hình cắt đứng là hình cắt có mặt phẳng cắt song song với mặt phẳng hình chiếu đứng.

– Hình cắt bằng: Hình cắt bằng là hình cắt có mặt phẳng cắt song song với mặt phẳng chiếu bằng.

– Hình cắt cạnh: Hình cắt cạnh là hình cắt có mặt phẳng cắt song song với mặt phẳng chiếu cạnh.

– Hình cắt nghiêng: Hình cắt nghiêng là hình cắt có mặt phẳng cắt không song song với mặt phẳng hình chiếu cơ bản nào.

– Hình cắt bậc: Hình cất bậc là hình cất có các mặt phẳng cắt song song với nhau và song song với mặt phẳng chiếu.

– Hình cắt xoay: Hình cắt xoay là hình cắt có các mặt phẳng cắt giao nhau.

b) Dựa vào số lượng mặt phẳng cắt:

Chia theo số lượng mặt phẳng cắt được dùng cho mỗi hình cắt.

– Hình cắt đơn giản: Nếu sử dụng một mặt phẳng cắt.

+ Nếu mặt phẳng cắt cắt dọc theo chiều dài hoặc chiều cao của vật thể thì hình cắt đó gọi là cắt dọc.

+ Nếu mặt phẳng cắt vuông góc với chiều dài hay chiều cao của vật thể thì hình cát đó gọi là cắt ngang.

– Hình cắt phức tạp: Nếu dùng hai mặt phẳng cắt trở lên.

+ Nếu các mặt phẳng cắt song song với nhau thì hình cắt gọi là cắt bậc.

+ Nếu các mặt phẳng hình cắt giao nhau thì gọi là cắt xoay.

Chú ý:

– Không có nét đậm cắt qua vùng gạch mặt cắt

– Trong hình chiếu xoay phần vật thể nằm trên mp cắt không // mp hình chiếu thì phải xoay về vị trí // mp hình chiếu sau đó mới được chiếu.

3. Bài tập minh họa

Bài 1: Nêu định nghĩa và ứng dụng các loại hình cắt

Hướng dẫn giải:

 

Hình cắt toàn bộ

Hình cắt một nửa

Hình cắt cục bộ

Định nghĩa Sử dụng một mặt phẳng cắt, cắt toàn bộ vật thể

– Là hình biểu diễn gồm một nửa hình cắt ghép với một nửa hình chiếu

– Đường phân cách là trục đối xứng, vẽ bằng nét gạch chấm mảnh

Dùng trong trường hợp vật thể đối xứng
Ứng dụng Dùng để biểu diễn bên trong của vật thể Dùng trong trường hợp vật thể đối xứng Dùng để biểu diễn một phần vật thể dưới dạng hình cắt

4. Câu hỏi trắc nghiệm

Câu 1: Hình cắt là gì?

A. Là hình biểu diễn mặt cắt

B. Là hình biểu diễn mặt cắt và các đường bao của vật thể sau mặt phẳng cắt

C. Là hình biểu diễn các đường bao của vật thể sau mặt phẳng cắt

D. Là hình biểu diễn mặt cắt và các đường bao của vật thể trước mặt phẳng cắt

Đáp án: B. Là hình biểu diễn mặt cắt và các đường bao của vật thể sau mặt phẳng cắt

Câu 2: Có mấy loại hình cắt?

А. 2

В. З

С. 4

D. 5

Đáp án: B. З

Đăng bởi: THPT Ninh Châu

Chuyên mục: Lớp 11, Công Nghệ 11

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button