Công NghệLớp 11

Hệ số biến dạng của hình chiếu trục đo xiên góc cân là?

Đáp án và giải thích chính xác câu hỏi trắc nghiệm “Hệ số biến dạng của hình chiếu trục đo xiên góc cân là?” cùng với kiến thức lý thuyết liên quan là tài liệu hữu ích môn Công nghệ 11 dành cho các bạn học sinh và thầy cô giáo tham khảo.

Trắc nghiệm: Hệ số biến dạng của hình chiếu trục đo xiên góc cân là: 

A. p = r = 1; q = 0,5   

B. q = r = 1; p = 0,5       

Bạn đang xem: Hệ số biến dạng của hình chiếu trục đo xiên góc cân là?

C.  p = q = 0,5; r = 1         

D.  p = q = 1; r = 0,5

Trả lời:

Đáp án đúng: A. p = r = 1; q = 0,5   

Hệ số biến dạng của hình chiếu trục đo xiên góc cân là: p = r = 1; q = 0,5   

Hãy cùng THPT Ninh Châu tìm hiểu về hình chiếu trục đo và hình chiếu trục đo xiên góc cân nhé!

Kiến thức mở rộng về hình chiếu trục đo và hình chiếu trục đo xiên góc cân

I. Hình chiếu trục đo

1. Định nghĩa

Hình chiếu trục đo là hình biểu diễn không gian ba chiều của vật thể, được xây dựng bằng phép chiếu song song.

2. Phương pháp xây dựng hình chiếu trục đo

Một vật thể V gắn vào hệ trục toạ độ vuông góc OXYZ với các trục toạ độ đặt theo ba chiều dài, rộng, cao của vật thể;

Chiếu vật thể cùng hệ trục toạ độ vuông góc lên mặt phắng hình chiếu P’ theo phương chiếu l (l không song song với P’ và bất cứ trục toạ độ nào). Kết quả thu được V’ trên P’ – đó chính là hình chiếu trục đo của V.

3. Các thông số của hình chiếu trục đo

a. Góc trục đo

Hệ số biến dạng của hình chiếu trục đo xiên góc cân là? (ảnh 2)

Trong phép chiếu trên:

O’X’; O’Y’ O’Z’: gọi là các trục đo

X’O’Z, X’O’Y, Y’O’Z là các góc trục đo

b. Hệ số biến dạng 

Hệ số biến dạng là tỉ số độ dài hình chiếu của một đoạn thẳng nằm trên trục toạ độ với độ dài thực của đoạn thẳng đó.

Trong đó:

Hệ số biến dạng của hình chiếu trục đo xiên góc cân là? (ảnh 3)

4. Các loại hình chiếu trục đo

– Căn cứ theo phương chiếu người ta chia ra:

+ Hình chiếu trục đo vuông góc: Phương pháp chiếu vuông góc với mặt phẳng hình chiếu.

+ Hình chiếu trục đo xiên góc: Phương chiếu không vuông góc với mặt phẳng hình chiếu.

– Căn cứ theo hệ số biến dạng chia ra:

+ Hình chiếu trục đo đều: Ba hệ số biến dạng theo ba trục bằng nhau.

+ Hình chiếu trục đo cân: Hai trong ba hệ số biến dạng theo ba trục bằng nhau.

+ Hình chiếu trục đo lệch: Ba hệ số biến dạng trên ba trục tưng đôi một không bằng nhau

II. Hình chiếu trục đo xiên góc cân

Trong hình chiếu trục đo xiên góc cân, phương chiếu không vuông góc với mặt phẳng chiếu, mặt phẳng toạ độ XOZ đặt song song với mặt phẳng hình chiếu (XOZ // (P’)). Có các thông số cơ bản sau:

+ Góc trục đo: 

Hệ số biến dạng của hình chiếu trục đo xiên góc cân là? (ảnh 4)
Hệ số biến dạng của hình chiếu trục đo xiên góc cân là? (ảnh 5)

+ Trong hình chiếu trục đo xiên góc cân các mặt của vật thể đặt song song với mặt phẳng toạ độ XOZ thì không bị biến dạng.

+ Hệ số biến dạng: p = r = 1; q = 0,5

III. Bài tập vận dụng

Câu 1: Hình chiếu trục đo có mấy thông số cơ bản?

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

Đáp án: B

Đó là góc trục đo và hệ số biến dạng.

Câu 2: Thông số cơ bản của hình chiếu trục đo là:

A. Góc trục đo

B. Hệ số biến dạng

C. Tỉ lệ

D. A và B đúng

Đáp án: D

Câu 3: Phát biểu nào sau đây đúng?

A. p là hệ số biến dạng theo trục O’X’

B. q là hệ số biến dạng theo trục O’Y’

C. r là hệ số biến dạng theo trục O’Z’

D. Cả 3 đáp án đều đúng

Đáp án: D

Câu 4: Hình chiếu trục đo vuông góc đều có:

A. Phương chiếu vuông góc với mặt phẳng hình chiếu

B. p = q ≠ r

C. p ≠ q = r

D. P = r ≠ q

Đáp án: A

Câu 5: Hình chiếu trục đo vuông góc đều có:

A. l ┴(P)

B. p = q = r

C. l//(P’)

D. A và B đúng

Đáp án: D

Câu 6: Hình chiếu trục đo xiên góc cân có:

A. P = r = q = 1

B. P = r = 0,5, q = 1

C. P = r ≠ q

D. P = r = 1, q = 0,5

Đáp án D.

Đăng bởi: THPT Ninh Châu

Chuyên mục: Lớp 11, Công Nghệ 11

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button