Lớp 10Sinh học

Giới nấm gồm những sinh vật nào? – Sinh 10

Đáp án chính xác nhất cho câu hỏi trắc nghiệm “Giới nấm gồm những sinh vật nào?” cùng với những kiến thức mở rộng về Giới sinh vật là tài liệu đắt giá môn Sinh học 10 dành cho các thầy cô giáo và các em học sinh tham khảo.

Trắc nghiệm: Giới nấm gồm những sinh vật nào?

A. Đa bào, nhân thực, dị dưỡng, có khả năng phản ứng chậm, sinh sản vô tính.

B. Đa bào, nhân sơ, phần lớn tự dưỡng, sinh sản hữu tính và vô tính.

Bạn đang xem: Giới nấm gồm những sinh vật nào? – Sinh 10

C. Đa bào hoặc đơn bào, nhân thực, dị dưỡng, sinh sản hữu tính và vô tính.

D. Đa bào, nhân thực, tự dưỡng, sinh sản hữu tính và vô tính.

Trả lời:

Đáp án đúng: C. Đa bào hoặc đơn bào, nhân thực, dị dưỡng, sinh sản hữu tính và vô tính.

Giải thích: 

– Giới Nấm gồm các đại diện: nấm men, nấm sợi, nấm đảm, địa y. 

– Đặc điểm chung: nhân thực, cơ thể đơn bào hoặc đa bào, cấu trúc dạng sợi, phần lớn thành tế bào có chứa kitin. Sinh sản: hữu tính và vô tính nhờ bào tử. Sống dị dưỡng.

Cùng THPT Ninh Châu hoàn thiện hơn hành trang tri thức của mình qua bài tìm hiểu về các giới sinh vật dưới đây nhé!!!

Kiến thức tham khảo về Giới sinh vật

1. Giới sinh vật là gì?

Giới sinh vật là đơn vị phân loại lớn nhất, bao gồm các ngành sinh vật có chung những đặc điểm nhất định. Hệ thống phân loại của giới sinh vật từ thấp đến cao được sắp xếp cụ thể như sau: Loài (species) -> Chi (genus) -> Họ (family) -> Bộ (ordo) -> Lớp (class) -> Ngành (division) -> Giới (regnum).  

2. Phân loại giới sinh vật

Việc phân chia giới sinh vật tùy thuộc vào kiến thức hiểu biết qua các thời kỳ. Vào thế kỷ XVIII, dựa trên tiêu chí dễ quan sát về hình thái giải phẫu của các bộ phận của cơ thể, Cac Line – ông tổ của ngành phân loại học đã chia tất cả các sinh vật thành 2 giới: giới thực vật và giới động vật.

Đến thế kỷ XIX, khi phát hiện ra các vi sinh vật như vi khuẩn, nấm, nguyên sinh động vật, các nhà sinh học đã xếp vi khuẩn, tảo, nấm vào giới thực vật và xếp nguyên sinh động vật vào giới động vật.

Đến thế kỷ XX, khi nghiên cứu sâu về cấu tạo hiển vi cũng như phương thức dinh dưỡng đã xếp các sinh vật thành 4 giới: giới vi khuẩn, giới nấm, giới thực vật (gồm tảo và thực vật) và giới động vật (gồm nguyên sinh động vật và động vật).

Từ năm 1969, hệ thống phân loại 5 giới do nhà sinh thái người Mỹ R.H.Whitaker đề xuất đã được công nhận rộng rãi, bao gồm: Giới khởi sinh – Monera (gồm vi khuẩn), giới nguyên sinh – Protista (gồm động vật nguyên sinh và tảo), giới nấm – Fungi, giới thực vật – Plantae, giới động vật – Animalia.

[CHUẨN NHẤT] Giới nấm gồm những sinh vật nào?

 

3. Câu hỏi trắc nghiệm

CÂU 1:

Trong hệ thống phân loại 5 giới, vi khuẩn thuộc?

A. Giới Khởi sinh.

B. Giới Nấm.

C. Giới Nguyên sinh.

D. Giới Động vật.

Đáp án A

Vi khuẩn là những sinh vật nhân sơ mà trong hệ thống phân loại 5 giới chỉ có giới Khởi sinh là giới sinh vật gồm những sinh vật nhân sơ → Vi khuẩn thuộc giới Khởi sinh.

CÂU 2:

 Các ngành chính trong giới thực vật là?

A. Rêu, Quyết, Hạt trần, Hạt kín.

B. Rêu, Hạt trần, Hạt kín.

C. Tảo lục đa bào, Quyết, Hạt trần, Hạt kín.

D. Quyết, Hạt trần, Hạt kín.

Đáp án A

Các ngành chính của giới Thực vật là: Rêu, Quyết, Hạt trần, Hạt kín.

CÂU 3:

Cho các ý sau:

(1) Hầu hết đơn bào.

(2) Sinh trưởng, sinh sản nhanh.

(3) Phân bố rộng.

(4) Thích ứng cao với điều kiện sống.

(5) Có khả năng chịu nhiệt và chịu lạnh tốt.

(6) Quan sát được bằng mắt thường.

Trong các ý trên, có mấy ý là đặc điểm của vi sinh vật nói chung?

A. 2

B. 3

C. 4

D. 5

Đáp án B

Vi khuẩn có khả năng sinh trưởng, sinh sản nhanh, phân bố rộng và thích ứng cao với điều kiện sống.

CÂU 4:

Trong một cánh rừng gồm các cấp tổ chức sống cơ bản là

A. Cá thể, quần thể, quần xã, hệ sinh thái.

B. Tế bào, cơ thể, quần thể, quần xã.

C. Tế bào, cơ thể, quần thể, quần xã, hệ sinh thái, sinh quyển.

D. Tế bào, cơ thể, quần thể, quần xã, hệ sinh thái.

 Đáp án: A

Ở trong một cánh rừng cấp độ tổ chức sông thấp nhất là cá thể và cao nhất là hệ sinh thái mà  không phải là sinh quyển vì sinh quyển, còn được gọi là tầng sinh thái, là tổng số của tất cả các hệ sinh thái trên toàn thế giới.

CÂU 5:

Thế giới sinh vật được phân thành các nhóm theo trình tự là?

A. Loài → chi → họ →bộ →lớp →ngành → giới.

B. Chi → họ → bộ →lớp →ngành → giới→ loài.

C. Loài → chi → bộ → họ →lớp →ngành → giới.

D. Loài → chi →lớp → họ →bộ →ngành → giới.

Đáp án A

Thế giới sinh vật được phân thành các nhóm theo trình tự lớn dần là: Loài → chi → họ → bộ → lớp → ngành → giới. Trong đó, các nhóm phân loại dưới làm cơ sở để xây dựng lên các nhóm phân loại lớn hơn.

Đăng bởi: THPT Ninh Châu

Chuyên mục: Lớp 10,Sinh học 10

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button