Lớp 12Vật Lý

Giải Câu 3 trang 272 sgk Vật Lý 12 nâng cao

Bài 53: Phóng xạ

Câu 3 trang 272 sgk Vật Lý 12 nâng cao

Thế nào là độ phóng xạ của một lượng chất phóng xạ? nêu hệ thức giữa độ phóng xạ và số nguyên tử (hạt nhân) trong lượng chất phóng xạ đó.

Lời giải:

Bạn đang xem: Giải Câu 3 trang 272 sgk Vật Lý 12 nâng cao

Độ phóng xạ: H Là đại lượng đặc trưng cho tính phóng xạ mạnh hay yếu của một lượng – chất phóng xạ, nó phụ thuộc vào cả 2 yếu tố loại chất phóng xạ (λ) và lượng chất phóng xạ (N).    

– Đơn vị: Becơren (Bq); 1Bq = 1 phân rã/giây; 1Curi (Ci), 1Ci = 3,7.1010 Bq (1Ci bằng độ phóng xạ của 1g Ra).

– Hệ thức giữa độ phóng xạ và số nguyên tử N (hạt nhân) trong lượng chất phóng xạ đó  (H0 = λ.N0 là độ phóng xạ ban đầu).

Xem toàn bộ Giải bài tập Vật lý 12 nâng cao: Bài 53. Phóng xạ

Đăng bởi: THPT Ninh Châu

Chuyên mục: Lớp 12, Vật Lý 12

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button