Lớp 12Vật Lý

Giải Câu 1 trang 265 sgk Vật Lý 12 nâng cao

Bài 52: Cấu tạo của hạt nhân nguyên tử. Độ hụt khối

Câu 1 trang 265 sgk Vật Lý 12 nâng cao

Hạt nhân nguyên tử được cấu tạo như thế nào?

Hãy nêu cấu tạo hạt nhân của các nguyên tử 816O và 92238U.

Bạn đang xem: Giải Câu 1 trang 265 sgk Vật Lý 12 nâng cao

Lời giải:

* Cấu tạo của hạt nhân nguyên tử:

– Hạt nhân nguyên tử được cấu tạo từ các hạt prôtôn (p) (mang điện tích nguyên tố dương), và các nơtron (n) (không mang điện – trung hoà điện), gọi chung là các nuclôn. Kí hiệu hạt nhân: .

– Hạt nhân có nguyên tử số Z thì chứa Z prôton và N nơtron; A = Z + N, trong đó A gọi là số khối.

– Trừ các đồng vị của Hidro và Heli, nói chung trong hạt nhân nguyên tử của các nguyên tố khác đều có số proton nhỏ hơn hoặc bằng số notron: Z ≤ N ≤ 1,5Z. Hệ thức này có thể giúp xác định loại tia phóng xạ là β+ hay β của 1 chất phóng xạ.

VD: Phốtpho Giải bài tập Vật lý 12 nâng cao: Bài 52. Cấu tạo của hạt nhân nguyên tử. Độ hụt khối -  chỉ có thể là chất phóng xạ β+

– Các nuclon liên kết với nhau bởi lực hạt nhân. Lực hạt nhân không có cùng bản chất với lực tĩnh điện hay lực hấp dẫn, nó là loại lực mới truyền tương tác giữa các nuclon trong hạt nhân (lực mạnh). Lực hạt nhân chỉ phát huy tác dụng trong phạm vi kích thước hạt nhân (10-15m).

– Bán kính 1 hạt nhân phụ thuộc vào khối lượng hạt nhân đó theo công thức: r = r0.A1/3(m). Trong đó A là số khối, r0 ≈ 1,2.10-15(m).

* Cấu tạo hạt nhân của các nguyên tử Giải bài tập Vật lý 12 nâng cao: Bài 52. Cấu tạo của hạt nhân nguyên tử. Độ hụt khối -  là có 8 proton và 8 nơtrôn.

* Cấu tạo hạt nhân của các nguyên tử Giải bài tập Vật lý 12 nâng cao: Bài 52. Cấu tạo của hạt nhân nguyên tử. Độ hụt khối -  là có 92 protôn và 238 – 92 = 146 nơtrôn.

Xem toàn bộ Giải bài tập Vật lý 12 nâng cao: Bài 52. Cấu tạo của hạt nhân nguyên tử. Độ hụt khối

Đăng bởi: THPT Ninh Châu

Chuyên mục: Lớp 12, Vật Lý 12

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button