Lớp 12Vật Lý

Giải Bài C5 trang 228 sgk Vật Lý 12 nâng cao

Bài 44: Thuyết lượng tử ánh sáng. Lưỡng tính sóng – hạt của ánh sáng

Bài C5 trang 228 sgk Vật Lý 12 nâng cao

Sóng và hạt có đặc điểm gì khác biệt nhau?

Lời giải:

Bạn đang xem: Giải Bài C5 trang 228 sgk Vật Lý 12 nâng cao

Ánh sáng có lưỡng tính sóng hạt, tuy nhiên tuỳ theo độ dài của bước sóng ánh sáng  mà trong thực nghiệm ta nhận thấy ánh sáng thể hiện tính chất nào trội hơn:

– Tính chất sóng hiển nhiên sẽ thể hiện càng rõ nét khi ánh sáng có bước sóng càng dài (từ 0,38μm trở lên – vùng ánh sáng khả kiến, hồng ngoại và sóng vô tuyến) vì chúng dễ thực hiện các thực nghiệm giao thoa, nhiễu xạ …. đặc trưng cho tính chất sóng và đồng thời các tác dụng như đâm xuyên, ion hoá, quang điện,… đặc trưng cho tính chất hạt khó được thực hiện.

– Tính chất hạt thể hiện càng mạnh khi ánh sáng có bước sóng càng ngắn (từ 0,38μm trở xuống – vùng ánh sáng không khả kiến gồm tử ngoại, tia X và gamma) khi đó các đặc tính sóng sẽ thể hiện rất yếu và các đặc tính hạt được thể hiện rõ nét hơn.

Xem toàn bộ Giải bài tập Vật lý 12 nâng cao: Bài 44. Thuyết lượng tử ánh sáng. Lưỡng tính sóng – hạt của ánh sáng

Đăng bởi: THPT Ninh Châu

Chuyên mục: Lớp 12, Vật Lý 12

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button