Lớp 12Vật Lý

Giải Bài C4 trang 276 sgk Vật Lý 12 nâng cao

Bài 54: Phản ứng hạt nhân

Bài C4 trang 276 sgk Vật Lý 12 nâng cao

Áp dụng các định luật bảo toàn, hãy viết phương trình đầy đủ của phản ứng hạt nhân nhân tạo do hai ông bà Giô-li-ô-Quy-ri thực hiện năm 1934. Cho biết hạt nhân có Z = 14 là hạt nhân silic (Si).

Lời giải:

Bạn đang xem: Giải Bài C4 trang 276 sgk Vật Lý 12 nâng cao

Ta có phương trình phản ứng:

Hạt nhân Giải bài tập Vật lý 12 nâng cao: Bài 54. Phản ứng hạt nhân -  lại tiếp tục phóng xạ  Giải bài tập Vật lý 12 nâng cao: Bài 54. Phản ứng hạt nhân - .

Xem toàn bộ Giải bài tập Vật lý 12 nâng cao: Bài 54. Phản ứng hạt nhân

Đăng bởi: THPT Ninh Châu

Chuyên mục: Lớp 12, Vật Lý 12

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button