Lớp 12Vật Lý

Giải Bài C4 trang 228 sgk Vật Lý 12 nâng cao

Bài 44: Thuyết lượng tử ánh sáng. Lưỡng tính sóng – hạt của ánh sáng

Bài C4 trang 228 sgk Vật Lý 12 nâng cao

Vận dụng công thức (44.2) hãy giải thích định luật quang điện thứ ba.

Lời giải:

Bạn đang xem: Giải Bài C4 trang 228 sgk Vật Lý 12 nâng cao

Từ công thức Anh-xtanh: 

Từ công thức dễ thấy động năng cực đại Giải bài tập Vật lý 12 nâng cao: Bài 44. Thuyết lượng tử ánh sáng. Lưỡng tính sóng - hạt của ánh sáng -  của electron khi thoát ra khỏi bề mặt kim loại phụ thuộc vào bước sóng ánh sáng chiếu vào kim loại và công thoát A đặc trưng cho mỗi loại kim loại.

Nội dung nêu trên chính là định luật quang điện thứ ba.

Xem toàn bộ Giải bài tập Vật lý 12 nâng cao: Bài 44. Thuyết lượng tử ánh sáng. Lưỡng tính sóng – hạt của ánh sáng

Đăng bởi: THPT Ninh Châu

Chuyên mục: Lớp 12, Vật Lý 12

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button