Lớp 12Vật Lý

Giải Bài C3 trang 275 sgk Vật Lý 12 nâng cao

Bài 54: Phản ứng hạt nhân

Bài C3 trang 275 sgk Vật Lý 12 nâng cao

Viết định luật bảo toàn số nuclôn và điện luật bảo toàn điện tích cho phản ứng hạt nhân sau:

Bạn đang xem: Giải Bài C3 trang 275 sgk Vật Lý 12 nâng cao

Lời giải:

Định luật bảo toàn số nuclôn: A1 + A2 = A3 + A4 ;

Định luật bảo toàn điện tích: Z1 + Z2 = Z3 + Z4 ;        

Xem toàn bộ Giải bài tập Vật lý 12 nâng cao: Bài 54. Phản ứng hạt nhân

Đăng bởi: THPT Ninh Châu

Chuyên mục: Lớp 12, Vật Lý 12

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button