Lớp 12Vật Lý

Giải Bài C1 trang 233 sgk Vật Lý 12 nâng cao

Bài 46: Hiện tượng quang điện trong. Quang điện trở và pin quang điện

Bài C1 trang 233 sgk Vật Lý 12 nâng cao

Nêu đặc điểm giống nhau và khác nhau giữa hiện tượng quang điện trong và hiện tượng quang điện ngoài đã xét ở bài 43.

Lời giải:

Bạn đang xem: Giải Bài C1 trang 233 sgk Vật Lý 12 nâng cao

Đặc điểm giống nhau và khác nhau giữa hiện tượng quang điện trong và hiện tượng quang điện ngoài:

* Giống nhau:

Đều xảy ra khi bước sóng ánh sáng kích thích nhỏ hơn hoặc bằng bước sóng giới hạn của vật liệu.

* Khác nhau:

Bước sóng giới hạn trong hiện tượng quang dẫn lớn hơn nhiều so với bước sóng giới hạn quang điện.

Hiện tượng quang điện ngoài: electron bật ra khỏi mạng tinh thể kim loại

Hiện tượng quang điện trong: electron liên kết được giải phóng và lỗ trống chuyển động trong mạng tinh thể của bán dẫn.

Xem toàn bộ Giải bài tập Vật lý 12 nâng cao: Bài 46. Hiện tượng quang điện trong. Quang điện trở và pin quang điện

Đăng bởi: THPT Ninh Châu

Chuyên mục: Lớp 12, Vật Lý 12

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button