Hóa HọcLớp 12

Giải Bài 5 trang 165 SGK Hóa 12

Bài 37. Luyện tập Tính chất hóa học của sắt và hợp chất của sắt

Bài 5 (trang 165 SGK Hóa 12)

Biết 2,3 gam hỗn hợp gồm MgO, CuO, FeO tác dụng vừa đủ với 100ml dung dịch H2SO4 0,2M. Khối lượng muối thu được là:

A. 3,6 gam.

Bạn đang xem: Giải Bài 5 trang 165 SGK Hóa 12

B. 3,7 gam.

C. 3,8 gam.

D. 3,9 gam.

Lời giải:

Đáp án D.

nH2SO4 = 0,1. 0,2 = 0,02 mol

RO + H2SO4 → RSO4 + H2O

1 mol oxit (RO) → 1 mol muối sunfat (RSO4) ⇒ khối lượng tăng là: 96 – 16 = 80g

Khối lượng muối thu được là: 2,3 + 80. 0,02 = 3,9 g

nH2SO4 = 0,2.0,1 = 0,02 mol

2,3g (MgO, CuO, FeO) + 0,2 mol H2SO4 → muối sunfat + H2O

Ta thấy:

nH2SO4 = nH2O = 0,2 mol

Áp dụng DLBTKL:

moxit + mH2SO4 = mmuối + mH2O

↔ 2,3 + 96.0,2 = mmuối + 18.0,2

↔ mmuối = 3,9 (g)

Xem toàn bộ Giải Hóa 12: Bài 37. Luyện tập tính chất hóa học của sắt và hợp chất của sắt

Đăng bởi: THPT Ninh Châu

Chuyên mục: Lớp 12, Hóa Học 12

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button