Lớp 12Vật Lý

Giải Bài 4 trang 273 sgk Vật Lý 12 nâng cao

Bài 53: Phóng xạ

Bài 4 trang 273 sgk Vật Lý 12 nâng cao

Chất phóng xạ pôlôni 84210Po phóng ra tia α và biến thành chì 82206Po. Hỏi trong 0,168 g poloni có bao nhiêu nguyên tử bị phân rã sau 414 ngày đêm và xác định lượng chì được tạo thành trong khoảng thời gian nói trên. Cho biết chu kì bán rã của poloni là 138 ngày.

Lời giải:

Bạn đang xem: Giải Bài 4 trang 273 sgk Vật Lý 12 nâng cao

Ta xét quá trình phóng xạ:

Ban đầu số nguyên tử Po có trong 0,168 g pôlôni là:

Giải bài tập Vật lý 12 nâng cao: Bài 53. Phóng xạ -

Số nguyên tử chất phóng xạ còn lại sau thời gian t = 414 ngày:

Giải bài tập Vật lý 12 nâng cao: Bài 53. Phóng xạ -

Số hạt nguyên tử bị phân rã đúng  bằng số hạt nhân con Pb được tạo thành sau thời gian t = 414 ngày:

Giải bài tập Vật lý 12 nâng cao: Bài 53. Phóng xạ -

Khối lượng chì được tạo thành là:

Giải bài tập Vật lý 12 nâng cao: Bài 53. Phóng xạ -

Xem toàn bộ Giải bài tập Vật lý 12 nâng cao: Bài 53. Phóng xạ

Đăng bởi: THPT Ninh Châu

Chuyên mục: Lớp 12, Vật Lý 12

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button